Bom No Gan Toa Giam Muc Tai Baghdad

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bom No Gan Toa Giam Muc Tai Baghdad.

Vatican (Zenit 23/03/2003) - Bom a lam thiet hai toa giam muc tai Baghdad, nhng GM phu ta Emmanuel Karim Delly, giam muc cong giao theo nghi le Chal-e a khong b thng.

Hom th bay 22/03/2003, cac thong tan xa loan tin rang, v giam muc 75 tuoi nay a b thng, do nhng qua bom ri gan ni c tru cua ngai. Nhng tra li cho ai truyen hnh, co ten goi la  Ve Tinh 2000  cua Y hom th bay, ngai cho biet, knh t  ca so ri xuong ay ngi cua ngai. Nhng khong co g xay ra cho ngai ca. c Me a che ch cha ngai, va ngai van lanh manh.

c Cha Shlemon Warduni, cung la giam muc phu ta cua toa giao chu cong giao theo nghi le La tinh,  noi rang  "bom a ri canh toa giam muc cua chung toi, tat ca kieng cua ca so b v va o la ly do tao ra tin on cho rang c Cha Delly a b thng."

c Cha Delly keu goi "hay cham dt chien tranh, hay cham dt tham hoa ma trong o an ba tre em, gii tre, nhng ngi cao nien, phai b  thiet mang... Vi chien tranh ho mat  tat ca, ch co hoa bnh la gat hai c tat ca.

c Cha Delly ket luan rang, "ac biet, chung toi keu goi tat ca gia nh hay lan hat man coi cau nguyen cho hoa bnh nh TC Gioan Phaolo II a keu goi."

 

(VK)

 


Back to Home Page