Cac Ngoi Thanh ng Tai Iraq

Se La Ni Tru An Bom an

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac Ngoi Thanh ng Tai Iraq Se La Ni Tru An Bom an.

Baghdad, Iraq (Zenit 19/03/2003) - c TGM Jean Benjamin Sleiman, theo nghi le La Tinh, tai Baghdad cho biet, cac ngoi thanh ng se m ca on nhan nhng ngi can ni nng ta,  trong trng hop b doi bom.

TGM Sleiman noi "Baghdad hien la thanh pho chet, mot thanh pho that yen lang, rat t xe co. Hau nh  moi hoat ong tai chanh eu ngng han."

c TGM Sleiman cho thong tan xa truyen giao Misna biet rang "trc khi Hoa Ky m cuoc tan cong, nhieu tn hu cua ngai a ri khoi thanh pho, lanh nan en nhng vung que, mang theo tat ca nhng g ho co the mang i. Co le tai nhng vung o an toan hn."

Ngai noi, "tuy nhien, cac thanh ng van m ca, mac cho nhng g se xay ra, e bao am cho moi ngi co ni tru an. Chnh phu a phan phoi thc pham, u cho t nhat mot tuan le, v the se khong co van e ve thc pham."

Ngai noi them, "toi muon noi cho tong thong Bush rang: chien tranh cung gay au kho cho ke chien thang;  ch co hoa bnh mi co the c ke nh la s chien thang."

TGM noi them, "theo mot ngha nao o, tat ca chung ta la nh nhng ngi Hoa ky, bi v tat ca chung ta la cong dan cua the gii. Toi yeu men at nc va ngi dan Hoa ky, va toi mong muon ho hieu ieu ma ho sap lam."

 

(VK)

 


Back to Home Page