Cong viec cha tr cho benh nhan

va van e Chet T Nhien

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Trong cong tac muc vu cho benh nhan, cung nh nhng van e s song cua con ngi va viec chet t nhien, Giao Hoi nhac nh chung ta nguyen tac can nam gi: s song la qua cua Chua chung ta phai ton knh trong moi hoan canh. Nhng chet khong phai la s d tuyet oi. Chet khong phai la het nhng la khi s cuoc song vnh cu. Ngoai ra moi ngi co quyen va trach nhiem san soc sc khoe cung nh xep at e ngi khac lam giup chung ta.

Vai tai lieu lien quan en ieu nay. Chang han, ngay 12 thang 10 nam 1970, Phu Quoc Vu Khanh viet nhan danh c Phaolo VI cho Lien Hiep Quoc Te Y S Cong Giao: mot bac s khong bao gi c giet ngi nhng cung khong buoc ho phai dung tat ca moi ky thuat ma khoa hoc ngay nay cung cap. Trong nhieu trng hp, o phai chang la hanh ha vo ch mot ngi mang benh khong the cha c giai oan cuoi khi co keo dai s song nh cay co? Nhiem vu cua y s ay la lam giam thieu au n hn la nu keo s song khong con ay u nhan tnh bang moi phng tien va ieu kien... Lam nh the, cung la knh trong s song.

Bo c Tin cung co ch dan thang 5 nam 1980,

Khi cai chet a gan ke, du dung phng the nao i na; c phep t choi cac hnh thc tr lieu khong may bao am va phien ha e keo dai s song; tuy nhien van phai duy tr cach thong thng cho benh nhan.

Tng t, Sach Giao Ly Cong Giao 1992 sau khi day khong c lam cho chet em ai, con noi them,

Con nh ngng nhng phng thuoc y khoa qua ton kem, nguy hiem, d thng hoac khong xng vi nhng ket qua mong muon, th la mot viec lam hp phap. ay la s t choi nhng s tr lieu kch liet: nh vay, ay khong phai la muon lam cho chet, nhng ch la chap nhan rang khong the can ngan cai chet. Nhng quyet nh phai do chnh benh nhan lam lay, neu ngi o co tham quyen va co kha nang, neu khong se phai do nhng ngi hng quyen trc phap luat, nhng bao gi cung phai ton trong y muon hp ly va nhng li ch hp phap cua benh nhan. (2278)

Ngi ta a ban nhieu ve power of attorney va nhng lam dung khi thi hanh living wills va power of attorney. Power attorney tr nen phc tap khi ap dung tuy thuoc vao ch dan phap luat (legal guidelines) tng bang. Cac Giam Muc nhieu tieu bang co nhng giai thch rieng. Mot so ngi tranh s lam dung cua luat phap, nh mot ngi trng thanh va khon ngoan quyet nh thay mnh trong trng hp nguy ngap nh the. Ho ban trc vi ngi o va viet cho ngi o giay uy quyen quyet nh thay. Mot quyet nh bay gi ve iem nay kha phc tap ve nhng kho khan cha lng c luc cha biet trong tng lai. Nhng ieu tr ngoai thng cho mot ong gia chn chuc bay gi khong han la ngoai thng cho ngi cha ba chuc ang can nuoi ngi v tre vi bon con nho vao mot thi iem tng lai vi nhieu ky thuat khac biet. Dp le Giang Sinh nam 1999, mot ba me b bat tnh suot mot nam qua, bat ng tnh tao noi nang c la mot th du ien hnh.

 

Lm. Phanxico Lng Minh Tri, CMC

 

(Trch dan t nguyet San Trai Tim c Me so 267 thang 3 nam 2000)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page