TC keu goi

khong nen e cho ngi cao nien

phai lo lang nhieu

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC keu goi khong nen e cho ngi cao nien phai lo lang nhieu.

Vatican (Zenit 10/04/2002) - TC Gioan Phaolo II a ra  li yeu cau hom th T (10/04/2002) cho viec giam bt nhng lo lang ang c cam nghiem bi nhieu ngi gia va yeu cau e ho c hoi nhap vao xa hoi. Ngai noi trong mot s iep gi en thu tng Tay ban Nha, ong Jose Maria Aznar, trong cuoc hop lan th hai cua Lien hiep quoc ve tuoi gia, ang c to chc tai Madrid rang, toi cam thay gan gui  vi nhng ngi gia ca, khong ch v ly do muc vu, nhng v toi cung ang chia se cung hoan canh vi ho.

Ngai noi, ngi gia khong nen c xet nh la ganh nang cua xa hoi. Ho khong nen c at vao trong hoan canh co n; va s co n nay, trong xa hoi, co the sanh nh la mot cai chet. TC muon nhn thay ngi gia ca c hoi nhap cach hieu qua vao trong xa hoi va co the  cong hien kinh nghiem, kien thc va s khon ngoan cua ho.

Ngai noi, ieu bnh thng la  co nhng can benh kinh nien anh hng en ngi gia va ho can phai oi dien chnh ho trong nhng thi iem cuoi cung cua cuoc song.  Trong nhng luc au n va phu thuoc,  ho khong ch c giup bi tat ca nhng thanh qua cua khoa hoc va ky thuat, nhng ho cung phai c giup vi mot ky nang va tnh yeu,  e ho khong cam thay la mot ganh nang khong can thiet, va te hn na, ay ho vao c muon e c chet.

TC Gioan Phaolo II se c 82 tuoi vao ngay 18/05/2002; va ngai giai thch rang, ngi dan phai c giao duc trong suot cuoc i cua ho ve viec tuoi gia ang  ch i ho, va co the chap nhan s thay oi khi ieu nay xay ra, ca trong cuoc song va trong the gii lam viec.

 


Back to Home Page