HY Phanxico Nguyen Van Thuan

keu goi s tha th tai Thanh a

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

HY Phanxico Nguyen Van Thuan keu goi s tha th tai Thanh a.

Vatican (Zenit 10/04/2002) -  Trong cuoc phong van vi nhat bao La Stampa, HY Nguyen van Thuan, chu tch hoi ong toa thanh cong ly va hoa bnh noi, tha th la chat xuc tac duy nhat cho hoa bnh Trung ong, tuy nhien ca Israel lan Palestine dng nh khong san sang e thc hien mot viec nh the. Ngai noi, Mot ieu  khong the thieu c  la ton giao phai loai bo nhng s dien ta cc oan;  Ch ky nguyen cua s ci m, phat trien va dung th,  mi co the thc hien c ieu va noi.

HY  tai xac nhan tnh cach trung lap cua toa thanh oi vi Israel va Palestine, va mo ta lap trng cua Giao hoi  he tai  viec len an ro rang chu ngha khung bo va len an nhng ieu kien song bi tham ap at len ngi dan Palestine. HY con nhan nh them rang: Tra ua lam tang s thu han, va cac cuoc tan cong t sat gia tang s quan s hoa tai lanh tho.  Ve phan Israel, th can phai gi  s can xng  trong viec x dung nhng phng tien hp phap e t ve.

Ngai noi tiep, Vet thng co the c cha lanh neu cac cuoc thng lng c ton trong. Cac ngh quyet cua Lien hiep quoc phai c ton trong bi ca hai pha. Neu ch dng lai hoan toan tren ly thuyet, th se co nguy c  gap phai tnh trang vo chnh phu, ni ma luat phap c nhng ngi manh nhat  e ra. HY noi them, tat ca chung ta phai ong mot vai tro quan trong, khong ch nhng to chc quoc gia ben tren.

Cuoi cung, ngai ket luan, tai  thanh a, nhng ngi Kito hu co the la cay cau gia ngi Hoi giao va Do thai giao, bi v ho chia se cung mot ngon ng va van hoa vi Hoi giao, va truyen thong kinh thanh vi Do thai giao. Tat ca nhng thien kien chong Israel phai vt qua trong giao hoi; That la mot ieu sai lam e ch ng ve mot phe  trong so hai phe ang chong nhau.

Them vao o, TC  ket thuc  buoi tiep kien chung hang tuan sang th t , ngay 10/04/2002, vi li yeu cau  hay cau nguyen cho hoa bnh tai Thanh a.

Vatican (Zenit 10/04/2002) - TC Gioan Phaolo II keu goi cau nguyen cho s thanh cong cua nhng no lc hoa bnh ang dien ra tai Thanh a. TC  ket thuc  buoi tiep kien chung hang tuan sang th t , ngay 10/04/2002, vi li yeu cau  anh ch em tn hu hanh hng ang tu hop tai quang trng thanh Phero , hay cau nguyen cho hoa bnh tai Thanh a. Ngai noi them, Chung ta hay cau xin c me ong Trinh can thiep cho s thanh cong cua nhng no lc ang c thc hien bi nhieu thanh phan,  nham vt qua hoan canh bi tham ma nhng ngi tai o ang trai qua, nhng ngi a b au kho qua nhieu.

 


Back to Home Page