TC keu goi

ton trong cac Ni Thanh tai Thanh a

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC keu goi ton trong cac Ni Thanh tai Thanh a.

(Radio Veritas - 9/04/2002) - Trong nhng ngay nay, ng trc tnh hnh nghiem trong tai Thanh a, hau nh moi ngay TC len tieng  keu goi cham dt chien tranh, hoat ong cho  hoa bnh,  ton trong s song va pham gia con ngi. Chua nhat 7/04/2002 va th hai 8/04/2002 ngai len tieng keu goi ton trong cac Ni Thanh, theo ung Thoa c a ky ket gia Toa Thanh va Do thai nam 1993, va vi Palestine nam 2000.

Chua nhat 7/04/2002, trong gi oc kinh Regina Caeli (Lay N vng Thien ang)  vi dan chung tu hop tai Quang trng Thanh Phero, TC dung nhng li manh me trch t Sach Sang The: Ai gay o mau , th mau cua ho se b o ra, bi v con ngi c tao dung giong hnh anh Thien Chua. TC noi tiep:  Ch mnh Thien Chua co the a tam hon con ngi ngh en hoa bnh. Ch mnh Ngai co the ban ngh lc can thiet e giai thoat mnh khoi thu ghet va khoi s khao khat  bao thu va khi s tien en con ng ieu nh e at thoa c va hoa bnh.

Sau o, TC nhac lai: Cac Cong ong Tu s Phanxico,  Chnh thong Hy lap  va Chnh thong Armenie, hien ang song nhng gi phut kho khan trong en th Giang sinh. Va ngai bao am vi moi ngi li cau nguyen lien l cua ngai.

Th hai 8/04/2002 trong buoi tiep kien rieng danh cho cac thanh vien cua Hiep Hoi Giao Hoang  (Papal foundation)  (mot to chc c thanh lap e nang tai chanh cho cac hoat ong muc vu cua TC),  TC lai noi  en tnh hnh tai Thanh a;  Ngai dung nhng li le t khi nghe thay ngai x dung,  nh sau: Bao lc tai Thanh a i en mc o khong the tng tng c va khong the dung th c. Li nay bieu lo s lo lang ln lao cua TC oi vi tnh hnh moi ngay moi tr nen tram trong ve bao lc, ve thu ghet i en cho pha huy mien at ni Chua a sinh ra, chu chet va song lai, mien at c coi la  thanh thieng oi vi cac ton giao oc than. TC noi tiep: Thc vay, chung ta ang  trai qua mot tnh hnh quoc te thc kho khan, va lam cho bien co ngay 11 thang 9 nam 2001 (vu khung bo tai Hoa ky) tr nen en toi them. Tren the gii nay, con ngi: nam, n  va tre em vo toi tiep tuc ganh chu nhng hau qua cua chien  tranh, cua ngheo oi, cua bat cong va cua khai thac u loai.

Ngoai ra, cac c quan cua Toa Thanh luon luon theo doi dien tien  tai Thanh a, e biet ro tnh cach chnh xac cua moi bien co mi nhat trong luc nay, cach rieng tai Betlem; ong thi cung nhac lai cho cac phe lien he, Do thai va  Palestine,  cac Thoa c a ky  ket vi Toa Thanh ve viec bao ve cac Ni thanh. Phat ngon vien va Giam oc Phong bao ch Toa Thanh, Tien s Navarro Valls, tuyen bo: Toa Thanh theo doi vi s lo lang toi a tnh hnh tai Betlem va ang tm hieu ro s thc cua cac s viec. Ong khong noi ro s viec nao, nhng ai cung hieu ve vu phat hoa va nhng vu ban vao en th Giang Sinh.

Phat ngon vien con cho biet them rang: c TGM Jean Louis Tauran, ngoai trng Vatican va c TGM Pietro Sambi, S Than Toa Thanh tai Gierusalem va  la Kham s Toa Thanh tai Palestine, a co nhng tiep xuc vi Nha Cam quyen Do thai, e nhac lai rang: Toa Thanh coi nh u tien tuyet oi viec ton trong status quo (nguyen trang) cua cac Ni Thanh (ngha la theo ung Thoa c a ky ket vi Do thai nam 1993). Trong luc nay, co khoang 200 ngi Palestine, trong o co mot so mang vu kh, trong en th Giang sinh. Tnh trang nay tao nen mot s kien cha he co t trc ti gi trong lch s tng tram nam  cua cac Ni Thanh.

Tien s Navarro Valls nhan manh mot lan na rang: Thoa c can ban nam 1993 gia Toa Thanh va Do thai,  va Thoa c vi Nha Cam quyen Palestine  nam 2000,  gom cac khoan cong nhan Status quo (nguyen trang) cua cac Ni Thanh. Neu cac tin tc nhan dc t Betlem c xac nhan ung s thc, th ay la mot dien tien se a en mot tnh hnh tram trong hn na.

Trong luc nay , c TGM Pietro Sambi, S Than Toa Thanh tai Gierusalem, cac V Giao chu cua cac Giao hoi Kito va V Canh gi Thanh a ang ieu tra ve nhng vu xay ra chung quanh va trong en th Giang sinh, bi v theo nhat bao L'Osservatore Romano, so ra ngay 09/04/2002, ngi Do thai va Palestine to cao lan nhau  a gay ra  nhng vu ung o tai en th Giang Sinh Belem.

Tra th hai 8/04/2002, 11 v Giao chu, Giam muc Cong giao, Chnh thong va Tin lanh, co ca Cha Battistelli, Ban Canh gi Thanh a, phu trach Betlem, cung nhau tien ve en th Giang Sinh Belem, khong ke chi lenh cam,  va i va hat  bai Chung ta se vt qua c! (We shall overcome),  a b chan lai.

Vien s quan tre tuoi Do thai ho: Xin cac Ong dng lai. Cac ong muon g?. Moi ngi dng lai. V giam muc Tin lanh noi: Nhng chung toi se tr lai. Ngai lai gan vien s quan, vi ve tc gian, noi: Luc nay cac anh phai ngng i?.

ay thc la mot cuoc bieu tnh ai ket, cung nhau tien ve Betlem. Cac ngai a xin phep ti ba lan roi, nhng eu b t choi. Du vay, tra th hai 8/04/2002, cac ngai cung nhau tien en  Bo ch huy quan oi Do thai, e tranh au cho quyen li cua mnh. Cha Battistelli, vi t cach la v canh gi Thanh a va trach nhiem cung vi v ai dien Chnh thong va Armenie,  ve en th Betlem, noi:  Chung toi nuon ch than nhan nh tnh hnh trong tat ca khu vc cua en th Giang sinh nay. c Cha Michel Sabbah, Giao chu Cong giao Latinh Gierusalem, noi vi giong nghiem ngh: Tai Betlem mau a o  qua nhieu roi. ay la Thanh thanh, Thanh hoa bnh, cac anh khong c lam ue tap bang chien tranh. Chung toi yeu cau quan oi Do thai rut ve nha cung vi guong may chien  tranh cua ho. c Giao chu noi them: Trong moi chien tranh, eu co luat le cua tnh nhan ao. Sao cac anh khong e chung toi em lng thc, thuoc men cho nhng ngi b kho khan trong luc nay? Sao cac anh khong e xe cu thng en ch nhng ngi b thng?. Tat ca eu vo ch.

Cha Battistelli tranh luan soi noi vi vien s quan: Sao cac anh lai co the cng ep anh em tu s chung toi bo Tu vien? Anh hay th yeu cau binh s cua anh tron i xem. Cha giai thch vi phong vien bao ch rang: Cac ngi Palestine se b x theo luat phap,  neu ho co loi ve khung bo, nhng khong c em ra ban tai cho. Roi cha noi cach khieu khch rang: Khong phai ch mnh ho  ma thoi, ca nhng ngi khac na cung phai a ra toa xet x. Cha lac au ra i va noi: Li noi a qua nhieu roi; tiec thay, cac hanh ong khong thay oi. Hoa ky cung a thc tnh; nhng toi s rang ong Colin Powell en qua tre.

 


Back to Home Page