Bai ta cua

HY Phanxico Xavie Nguyen van Thuan

viet cho Cuon Sach co ta e

Nha Tiec li, n ban va Mau nhiem

(Cenacolo, Dono e Mistero)

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bai ta cua HY Phanxico Xavie Nguyen van Thuan viet cho Cuon Sach co ta e la: Nha Tiec li, n ban va Mau nhiem, (Cenacolo, Dono e Mistero).

Nhan Ngay Th nam Tuan Thanh nam 2002, linh muc Luigi Gianami, thuoc Giao phan Bergamo (bac Y), cho xuat ban Cuon sach mi co ta e: Nha Tiec li, n ban va Mau nhiem. ay la Tap sach thu lm tat ca cac Bc th cua  c Gioan Phaolo II viet t nam 1979 en nam 2001 cho cac Linh muc nhan ngay  Th nam Tuan Thanh. Linh muc Luigi Gianami la mot chuyen vien ve Phung vu va Than hoc, a nghien cu,  phan tch  va trnh bay cac Bc th cua TC di cac kha canh than hoc, phung vu, tu c va giao hoi hoc,  va a xin HY Phanxico Xavie Nguyen van Thuan, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve  Cong ly va Hoa bnh e ta cho Cuon sach nay.

Ve noi dung cua Tap Sach nay, chung toi hy vong co dp tr lai trong mot chng trnh khac. Trong bai Thi S hom nay, nhan Ngay Th Nam Tuan Thanh, ngay le cua cac Linh muc, chung toi xin lc tom bai e ta rat dai cua HY Phanxico viet cho  Tap Sach nay.

Ngay trang au tac gia co nha y danh cho HY nhng dong knh tang sau ay:  Knh HY Phanxico Xavie Nguyen van Thuan, V Thay day trong nghe thuat nhan biet hat ngoc giau an trong moi mot con ngi. Vi tnh yeu men va biet n vo bien ve chng ta sang ngi cua ngai cho chc Linh muc, chu au kho nhieu nam trong nha tu khac nghiet tai Viet Nam.

Bai ta cua HY danh cho tap sach cung a c ang tren nhat bao Quan Sat Vien Roma,  so ra ngay 18 va 19 thang 3 nam 2002.

HY viet nh sau: Hnh anh Chua Kito tai Nha Tiec li, chung quanh co cac mon e,  c TC mo ta cho chung ta, cac linh muc, trong bc th Nam Thanh 2000, gi t Nha Tiec li, gi lai ni moi ngi trong chung ta mot sc rung ong ve tnh huynh e va hiep thong. TC viet cho chung ta nh mot ngi anh, c thuc ay bi tnh yeu Chua Kito. Ngai khuyen khch chung ta song en cung n goi linh muc trong luc bc vao ngan nam th ba.

oc lai cac bc th cua TC, HY cam thay nh Ngai ang phu phuc cau nguyen cho s hiep nhat cac linh muc.  Neu s hiep nhat la c muon ln lao hn ca cua Chua Giesu trong Nha Tiec li, th c muon ln lao hn cua c Gioan Phaolo II la s hiep thong sau xa vi tat ca chung ta.  TC, cac Hong Y, Giam muc va Linh muc eu lien ket vi nhau bi cung mot Chc Linh muc. HY nhan xet nh sau: TC noi vi cac linh muc vi kieu noi trc tiep nham thang vao cac linh muc, nh nha Than hoc Hans Urs Von Balthasar a minh chng: Cho ti luc nay khong bao gi nghe thay nh vay t Roma.

HY nhac lai: Cac th cua TC viet cho cac Linh muc khong phai ch c oc qua Th t hay Th nam Tuan Thanh, nhng phai oc i oc lai va nghien ngam mi thay  TC co quan niem sau xa nh the nao ve Chc Linh muc, va  e cho noi dung cac bc th nay xam nhap them mai vao i song linh muc chung ta. ay la mot gia tai ky dieu, t tam hon cua TC, va tao nen mot iem tham khao chac chan cho n goi linh muc chung ta.

i vao noi dung  Tap Sach, HY viet: Cac th cua c Gioan Phaolo II trnh bay, va nhan manh cach rat hieu nghiem ve chc vu tha tac cua linh muc, ngi c goi e phuc vu nhan loai,  cach rieng qua B tch Thanh The. HY nhac en Tong huan Hau-Thng Hoi ong Giam Muc ang Chan Chien nhan Lanh (Pastor bonus). ay la van kien tong hp giao ly cua Giao hoi Cong giao ve Chc Linh muc. HY qua quyet: Toi van tin manh me rang: i song cua moi mot linh muc va cua moi mot tn hu Kito, tm c nguyen tac va nen tang trong viec c hanh Thanh le va toi khong bao gi bo viec c hanh nay, ca luc trong tu. Ngai ke lai viec c hanh len lut nh  the nao trong tu. Vi ba giot ru va mot giot nc trong ban tay, ngai a c hanh thanh le moi ngay va ay la niem vui khong bao gi co the ta lai c. Ngai xac nhan: Ch co Thanh The mi co the ap lai nhng ch i ln lao cua con ngi mang trong tam hon.

Tiep en, HY chu tch Hoi ong Cong ly va hoa bnh nhac en nhng ch i  cua con ngi  thi nay. Ngi thi nay ch i ni linh muc cai g?. Tha Ho ch i: Linh muc co mot s khat khao Chua Kito.  Phan con lai - ve phng dien kinh te, xa hoi, chnh tr -  ngi thi nay  co the xin ni ngi khac. Ni linh muc, ho ch xin nhan c Chua Kito ma thoi. Nh TC a viet nhan dp ky niem 50 nam Thu phong linh muc cua ngai (1946-1996) rang: Con ngi thi nay co mot s khat khao sau xa, khat khao Chua Kito.

Nhac en vu khung bo xay ra tai New York va Washington ngay 11 thang 9 nam 2001, HY viet: Tham hoa nay cho chung ta thay mot the gii that vong:  van e ln lao ve chien tranh luon luon e nang them mai tren nhan loai, nan oi tren the gii, viec diet chung tai nhieu ni, toi ac tr nen nh  luat le cua i song ... khong the khong nhn vao nhan loai vi cam thng, vi tru men. Trong boi canh tang thng nay, nhan loai c mi goi ngc mat nhn vao Vua Vu tru, Ngai yeu thng nhan loai va chnh Ngai cam trong tay van menh the gii nay. S Quan Phong cua Ngai hng dan chung ta. Ch tn nhiem, phu thac ni Ngai, chung ta mi co the hieu biet y ngha i song, ch khi gap Ngai, chung ta co the bien oi cuoc i thanh mot cuoc lien hoan.

iem khac c HY Phanxico nhan manh trong bai e ta, la: S lo lang en viec cu roi con ngi-  Trong bc th th nhat, TC giai thch: Linh muc thong cong vao ac sung muc vu, ac sung nay lam cho ho tr nen giong cach rieng Chua Giesu, V Chu Chan nhan lanh. V the, linh muc phai co mot s lo lang va dan than cho viec cu roi cac linh hon nhieu hn va khac vi lo lang va dan than cua ngi giao dan. S lo lang nay la ly do rieng biet cua i song linh muc va lam cho i  song nay co mot y ngha, bi v ch qua i song nay linh muc co the tm c y ngha ay u cua i song mnh. HY nhac lai li TC noi vi cac linh muc, rang: Bat c au, trong hoan canh nao, anh em la nhng ngi em en n thanh cua Chua Kitro, Linh muc i i va ngi em en ac sung cua V Chu Chan nhan lanh. Anh em khong the quen c ieu nay; khong the t bo cong viec nay; anh em phai thc hien cong viec nay trong moi thi ai, moi ni, moi cach. Nghe thuat trong cac nghe thuat,  anh em c Chua Kito mi goi thc hien,  tai ay, (Th nam Tuan Thanh 1979, so 6).

Ngoai ra, trong cac th cua TC  cho cac Linh Muc, chung ta nhan thay iem nay: viec rao giang Tin Mng thi nay b can tr bi viec tuc hoa moi ngay moi them, gay nen viec bo qua con ng tu c, mat dan dan quan niem ve Nc Tri ... Trong viec muc vu, cac linh muc  lai qua lo lang en nhng muc tieu tran the. ay la ieu co the rat nguy hiem, v nhng mu toan cua viec tuc hoa,  linh muc gay hai cho Hoi Thanh. Noi vay, khong co ngha la linh muc phai xa dan chung, trai lai phai rat gan gui, nhng trong vien tng nham en viec cu roi cac linh hon. TC can dan cac linh muc ng bao gi quen hnh anh Thanh Gioan Maria Vianney. Linh muc ng bao gi quen can cc rieng cua mnh: ngi phuc vu Li Chua.  en ay, nhan tien, HY  Phanxico Xavie Nguyen van Thuan nhac lai rang trong thi gian b giam tu, ngai ngh en viec soan thao cho mnh mot cuon Tuy than  e co the song trong hoan canh hien tai Li  Chua. Ngai a boc dan dan cuon lch treo tng, va viet c hn 300 cau Kinh Thanh ngai nh thuoc long. Nh o,  Li Chua tr nen lng thc va sc manh cua i song hang ngay.

Trong th  gi cho cac Linh Muc nam 1979, TC nhac lai: bon phan linh muc la phuc vu chan ly va cong bnh,  trong chieu kch tran the, nhng luon trong vien tng cua n cu roi i i. Cac dan than cua linh muc la thanh thieng va quan trong, bi v linh muc hanh ong nhan danh Chua Kito. (in persona Christi) (so 5-7).

Trong viec phuc vu nay, khong mot linh muc nao c tr thanh ngi chan thue, ngha la an chien khong thuoc ve ho; linh muc khong c la mot ngi bo an chien va chay tron, khi cho soi  en can xe va lam tan tac an chien.  S lo lang cua v chu chan la lo lang e an chien c song va c song doi dao (Ga 10,10), e khong mot chien nao b that lac (Ga 17,12), nhng c song i i.

HY nhac lai li TC: Chung ta hay lam sao e s lo lang nay tham nhap sau xa trong tam hon chung ta; chung ta hay tm cach song s lo lang nay. c g s lo lang  nay ghi dau con ngi chung ta va la can ban cua  thc the  linh muc chung ta (Th nam 1979, so 7). HY qua quyet: ay la cong viec kho khan; nhng linh muc khong c khc t,  v cac kho khan. Trong tu hn 13 nam, ngi ta cng ep ngai bo chc Linh muc; nhng ngai a cam am cam c en cung. TC noi vi cac linh muc, nh cac Tong o xa noi vi Chua:  Chung con a bo moi s e theo Thay. V the cac linh muc phai kien nhan en cung, ben canh Chua, du phai qua thanh gia.

iem sau cung c HY Phanxico ghi lai, la: Tha tac vu linh muc la tr nen hnh anh V Chu chan nhan lanh.   HY nhan xet: Co nhieu luc chung ta b cam do ngh rang: cac con chien cua V Chu chan nhan lanh la cac tn hu,  la tng trieu khuon mat ma chung ta gap trong i linh muc chung ta va chung ta lo lang rao giang Tin Mng cho ho. ung vay, nhng khong phai tat ca vay, bi v trc khi tr nen chu chan, chung ta la nhng con chien, ngha la chung ta thuoc ve an chien va nh tat ca an chien chung ta co mot moi quan he le thuoc yeu thng vi V Chu Chan. HY  hoi: Toi khong biet ieu nay co luon luon c ngh en nh nh vay khong?.

HY viet them: Co the chung ta, linh muc, phai nhan biet mnh  la thanh phan cua an chien  nhieu hn na va lang nghe V Chu chan duy nhat. ieu nay co ngha la phai song i cau nguyen nhieu hn, ngoai cac gi cau nguyen chnh thc, lang nghe Li Chua hn va li cac V ai dien Chua (TC, Giam muc), song tnh huynh e hn vi cac linh muc khac va do o vi moi ngi khac, e nhng ngi nay cam thay rang s khac biet cua chung ta khong tuy thuoc vao vai tro, a v, nhng tuy thuoc vao ang trong tnh yeu thng vo bien cua ngai, a chon chung ta e phuc vu.

 


Back to Home Page