TC chap nhan n xin t chc

cua HY Bernard Francis Law

TGM Giao phan Boston (Hoa ky)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC chap nhan n xin t chc cua HY Bernard Francis Law, TGM Giao phan Boston (Hoa ky).

(Radio Veritas Asia - 18/12/2002) - Nhat bao Quan Sat Vien Roma (L'Osservatore Romano), c quan ban chnh thc Toa Thanh, so ra ngay 14/12/2002, loan tin: TC a chap nhan n xin t chc cua HY Bernard Francis Law, TGM giao phan Boston, ben Hoa ky, theo khoan 401, triet 2, cua Bo Giao luat.

Khoan giao luat 401 nay noi en viec t chc cua mot giam muc giao phan co the xay ra trong hai trng hp sau ay: triet 1, khi v nay en tuoi hoi hu (tron 75 tuoi) va triet 2, khi khong the cai tr giao phan c na, v ly do sc khoe hoac v ly do khac khong cho phep tiep tuc chc vu cua v chu chan. ay la trng hp cua HY Law.

Trong n xin t chc,  chnh HY cung neu ro ly do ve quyet nh cua ngai, mot quyet nh ay au thng. Ngai viet: Hoan canh rieng biet cua luc nay khuyen khch s ra i cach tham lang; xin anh ch em vui long nh en toi trong li cau nguyen cua anh ch em.

ay la mot quyet nh a c ch i. Vi viec t chc cua HY, mot trong cac giai oan kho khan cua Giao hoi Cong giao Hoa ky noi chung va cua Giao phan Boston noi rieng ket thuc. Giao hoi nay t lau b to cao ve nhng vu lam dung duc tnh cua cac tre em, do bi mot so linh muc. Trng hp nang ne hn ca xay ra trong giao phan Boston. HY Law b to cao, v a qua dung th cho linh muc John Geoghan, ngi a gay nen gng mu trong 18 nam. Thay v huyen chc vu va x thang ngat ngay t ban au, HY a di chuyen linh muc nay en cac giao x khac nhau. Tat xau nay cang lan rong. Bao ch lam rum beeng. Giao phan phai boi thng mot so tien ln cho cac nan nhan.

Thang t nam 2002, trong hai ngay 23 va 24, Ban Thung vu HGM Hoa ky va 13 Hong Y Hoa ky  trong nc hoac lam viec tai Giao Trieu Roma,  a c mi tham d Hoi ngh thng nh tai Vatican, e cung vi TC va Toa Thanh, a ra nhng bien phap ngan chan nhng vu tai tieng va tm cach lay lai uy tn cua Giao hoi Cong giao Hoa ky.Trong dp nay, TC a co nhng li rat thang ngat. Ngai noi: Khong co cho trong Hang giao s va trong i song tu dong, cho nhng ai co the gay hai cho gii tre.

Trong khoa hop khoang ai hang nam cua HGM Hoa ky tai Dallas (bang Texas) t 13 en 15 thang 6 nam 2002, vi s tham d cua 278 v chu chan toan Giao hoi Hoa ky, co mot so ong nan nhan hien dien a noi len chng ta cua ho trc mat cac giam muc. Trong ngay be mac, HGM a chap thuan Noi qui va 13  luat le,  e e trnh Toa Thanh cu xet va chau phe.

Ngay 18 thang 6/2002, Toa Thanh tra li: Van kien cua HGM Hoa ky can c duyet lai. ong thi Toa Thanh thiet lap mot Uy ban e cu xet lai Noi qui va 13 luat le , lien he en nhng vu linh muc lam dung duc tnh tre em.

Ngay 14 thang 11 va qua, tai Washington, cac Luat le va Noi qui ve e phong va ve viec giai quyet nhng trng hp lam dung duc tnh tre em, c chap thuan dt khoat. ay la mot trong cac mi la: giam muc co the treo chen (cam thi hanh chc vu) mot linh muc b nghi ng ve nhng vu lam dung, ca trc khi bat au vu x, mien la trc o a co nhng vu ieu tra can than.

HY Law a quyet nh t chc ngay trong Khoa hop khoang ai cua HGM tai Dallas, nhng cac giam muc xin ngai hoan lai cho en luc nao bao ch yen lang hn. Nhng bao ch van tiep tuc phanh phui va co nhng cuoc bieu tnh trc Toa Tong giam muc lam ap lc, yeu cau HY ra i.

Trong th t chc, HY tuyen bo: Toi ra i vi hy vong nay la c ch cua toi co the giup Giao hoi va Giao phan Boston tm lai c s hoa giai va hiep nhat. ong thi toi cung xin loi tat ca nhng ai a chu au kho v nhng thieu sot va sai lam cua toi.

Trong mot ban thong cao khac cong bo sau khi a c TC chap nhan viec t chc, HY Law viet: Toi biet n sau xa TC a chap nhan viec t chc cua toi. Li cau nguyen sot sang cua toi la hanh ong nay co the giup giao phan Boston lay lai c s lanh manh, s hoa giai va hiep nhat rat can thiet va het sc mong i trong luc nay.

HY ngo li rieng vi cac linh muc, tu s nam n va anh ch em giao dan ma ngai a c ac an lam viec chung e chu toan s menh cua Giao hoi: toi xin bieu lo long biet n sau xa cua toi. Long biet n nay  cung c gi ti tat ca nhng ai a lam viec e phuc vu cong ch va tat nhng ai,  gom ca cac cong ong ai ket, Do thai, va cac ton giao khac, cung nh chnh quyen va xa hoi dan s.

Trc vu t chc cua HY Bernard Francis Law, HY William Keeler, TGM Baltimore, tuyen bo. Toi xin hiep y vi HY Law trong li cau nguyen, e hanh ong nay a en viec khi s mot con ng lanh manh va hoa giai. Toi hy vong rang: Giao hoi Hoa ky co the tm lai c s bnh than va tn nhiem cua cac tn hu mnh, bang viec vt qua khoi nhng gng mu a anh dau Giao hoi chung ta t 12 thang qua.

Trong bai phong van danh cho nhat bao Cong giao Italia, t Tng Lai (Avvenire) so ra ngay 14/12/2002, HY Keeler nhan manh en s lac quan oi vi tat ca nhng g lien he en tng lai cua Giao hoi Hoa ky va cac v chu chan cua Giao hoi nay. Ngai noi: Trong luc nay ay tam hon chung toi nang chu bi nhng noi au buon, nhng toi cau xin e chung toi biet tnh thc lai, ngo hau tng lai c cung co vi niem hy vong mi.

HY Edward Egan, TGM New York, bao am vi HY Law va Cong ong Cong giao Boston li cau nguyen cua ngai, e xin Chua giup vt qua gi phut kho khan nay.

c Cha Wilton Gregory, chu tch HGM Hoa ky, cung bao am li cau nugien cua ngai cho HY Law, v chu chan trong 30 nam a phuc vu Cong ong Cong giao trong chc vu Giam muc, roi trong chc vu Hong Y. Ngai tuyen bo: HY Law a ong gop sau xa va lon lao vao HGM Hoa ky.

Tai nhieu ni trong the gii cong giao Hoa ky, viec t chc cua HY c coi la mot c ch rat y ngha va c coi la mot bc tien theo ung hng, e em lai tnh cach ang tin cay cho Giao hoi, a b ton thng nhieu bi nhng gng mu cua mot thieu so linh muc, va c bao ch lam rum beeng t nhieu thang  nay.

Cha Thomas J. Reese, giam oc tap ch America cua cac Cha Dong Ten Hoa ky, nhan manh: Viec t chc cua HY Law cho thay rang: Giao hoi cong nhan rang: nhng lam dung duc tnh cua tre em do bi cac linh muc,  la ieu nang ne va ghe tm nh the nao. Ngh en tng lai cua Tong giao phan Boston, Cha at cau hoi: Boston lam cach nao e ra khoi gi phut te nh nay? Cha tra li: oi vi v ke nghiep HY Law, Toa Thanh can ch nh mot v nao co uy tn ngay Boston, uy tn ni cac linh muc cung nh ni cac tn hu va ni cac phng tien truyen thong xa hoi, v nao c cong nhan la co kha nang ieu hanh cn khung hoang qua i nhanh chong va theo ung ng hng.

Trong luc nay - theo tin cua nhat bao Tng Lai,  TC a bo nhiem c Cha Richard Gerard Lennon, 55 tuoi, Giam muc phu pha Boston, lam Giam quan Tong toa.

Trong Giao hoi Cong giao Hoa ky, moi ngi eu y thc rang: nhng thiet hai, nhng vu to cao, nhng tranh luan va len an khong the khong biet en hay co the xoa i c trong choc lat. Nhng moi ngi cung nuoi dng c mong nay la nhng ieu o bieu lo y ch cng quyet tien ti va lat mot trang s mi, y thc manh me ve trach nhiem, nh HY Keeler tuyen bo: Chung ta phai kien nhan trong hy vong ve mot tng lai tot ep hn.

HY Bernard Francis Law sinh nam 1931, thu phong linh muc nam 1961, c bo nhiem lam giam muc giao phan Springfied -Cape Girardeau nam 1973; thang TGM Boston nam 1984 va Hong Y ngay 25/05/1985.

Ngai la mot trong cac Hong Y noi tieng va co uy tn tai Hoa ky va trong Giao hoi Cong giao. Ngai a vieng tham Viet nam va c on tiep long trong ve pha Nha Nc cung nh ve pha Giao hoi Cong giao.

 

(TK)

 


Back to Home Page