Huan c cua TC

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat II Mua Vong (8/12/2002)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat II Mua Vong (8/12/2002).

(Radio Veritas Asia - 15/12/2002) - Luc 12 gi Tra Chua Nhat 8/12/2002, Chua Nhat II Mua Vong, va cung la ngay 8 thang 12, ung ngay Le c Me Vo Nghiem, TC Gioan Phaolo II a xuat hien ni ca so phong lam viec cua ngai, e oc kinh truyen tin vi cac tn huu hien dien tai quang trng thanh Phero. Trc khi nguyen kinh, TC a noi vai li huan c nh sau:

Anh ch em rat than men.... ( Carissimi .....Con la recita dell' angelus...)

Vi li kinh Truyen Tin, moi ngay ba lan, chung ta lap lai li xac nhan: Ngoi Li a Lam Ngi. Trong Mua Vong, nhng li nay mang mot y ngha sau xa hn na, bi v phung vu lam cho chung ta song lai bau kh ch i Ngoi Li Nhap The.

V the, Mua Vong cung cap khung canh ly tng cho ngay Le Trong Knh c Maria Vo Nhiem Nguyen Toi. Ngi con khiem ton cua lang Nazareth, vi li tha Xin Vang khi s than en truyen tin, a thay oi dong lch s; ngi con o a c gn gi khoi moi vet nh cua toi nguyen to, ngay t giay phut c cu mang. Chnh ngi con khiem ton cua lang Nazareth -- tc la Me Maria,-- la ngi au tien c hng n cu roi do Chua Kito thc hien; Me a c tuyen chon t i i e lam Me cua Con Thien Chua.

V ly do nay, hom nay, oi mat chung ta nhn ve mau nhiem cua Me Vo Nhiem Nguyen Toi, va tam hon chung ta m ra e cat hat vang len bai ca Ta n. Phung vu lam noi bat nhng ieu ky dieu ma Thien Chua a hoan tat, nh qua Me: Niem Vui ma ba Eva a cat i khoi chung ta, c Me a tra lai cho chung ta ni Con Me, va Me ch  cho chung ta biet  con ng tien ve Nc Tri. (Ca Vnh Kinh Sang).

ong thi chung ta c mi goi noi gng Me Maria: Me c ep long Thien Chua v thai o khiem ton vang phuc cua Me. Me a ap lai li s than nh  sau: Nay toi la toi t cua Thien Chua, toi xin vang nh li ngai truyen (Luca 1, 38). Nay toi la toi t cua Thien Chua! Chnh vi thai o noi tam nh vay ma cac tn hu c mi goi on nhan thanh y cua Thien Chua trong moi hoan canh.

Lay c N  ong Trinh Vo Nghiem Nguyen Toi, s thanh thien cua Me thu hut chung con song theo gng Me! Nh the, hom nay, chung ta hng ve Me Maria, vi y thc ve s yeu uoi cua mnh, nhng ong thi xac tn chac chan ve s  lien l tr giup ay tnh mau t cua Me.

Chieu nay, cha se vui mng dang len Me li Ton Vinh truyen thong, tai Quang Trng Tay Ban Nha, noi len long mo men cua giao phan Roma va cua toan the giao hoi. Anh ch em rat than men, Cha mi goi anh ch em hay hiep y vi Cha, trong hanh ong c tin nay e ton vinh Me Maria.

Gi ay, chung ta hay xin c N ong Trinh Vo Nhiem giup cho tat ca moi ngi Kito c tr nen o e ch thc cua Chua Kito, ngo hau c Tin ni ho  c luon tinh tuyen hn, c cay c luon vng manh hn, va c bac ai c luon quang ai hn.

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin va ban phep lanh cho moi ngi hien dien. Chung ta hay hiep y  cau nguyen vi TC  qua li kinh truyen tin... (angelus..)

Sau khi ban phep lanh cho moi ngi hien dien, c Thanh Cha con lai ben ca so e chao chuc nhng phai oan hanh hng. ac biet TC keu goi cau nguyen cho cac nha chnh tr Au Chau hop nhau tai COPENHAGEN, ben an Mach, trong hai ngay 12 va 13 thang 12/2002, e quyet nh ve viec gia nhap vao Lien Hiep Au Chau cua vai quoc gia t ong Au. TC xin Thien Chua ban n soi sang, e tat ca moi ngi Au Chau c hiep nhat vi nhau, ngo hau tiep tuc mang en niem tin tng va hy vong en cho cac dan toc khac.

TC cung nhac en viec ngai c hanh thanh le trong en Th Thanh Phero, vao chieu th ba ngay 10 thang 12/2002, danh cho gii ai hoc Roma, va moi goi cac giao s va sinh vien  en tham d cuoc gap g truyen thong nay.

Cuoi cung TC cau chuc moi ngi luon c Me Vo Nhiem ban n che ch.

Va gi ay, trc khi ket thuc muc Tra Chua Nhat vi TC, chung ta hay cung nhau theo doi Li Kinh cua TC Ton Vinh Me Vo Nhiem, luc 4 gi chieu Chua Nhat mung 8 thang 12/2002, tai Quang Trng Tay Ban Nha, Roma. Nh quy v va cac ban a biet, hang nam, c en ngay 8 thang 12, ngay le Trong Knh c Me Vo Nhiem, TC gi thoi quen en Quang Trng Tay Ban Nha, at trang Hoa ni tng Me Vo Nhiem, va oc li Kinh Ton Vinh Me, thay mat cho giao phan Roma va cho giao hoi  tren toan the gii. Li Kinh nh sau:

 

Knh Mng Maria ay n Phc,

Lay c N ong Trinh Vo Nhiem Nguyen Toi,

Nay con ay mot lan na en di chan Me, vi long cam ong va biet n.

Con en  Quang Trng Tay Ban Nha Lch s nay, vao ngay le trong  knh Me, e cau nguyen cho thanh Roma yeu quy, cho giao hoi, cho toan the gii.

Ni Me, mot tao vat khiem ton nhng cao trong nhat, An Sung cua Thien Chua a chien thang tron ven tren s d.

c gn gi khoi moi vet nh toi loi, Me  la mau gng sang choi song Tin Mng va la  dau ch vng chac nhat cua niem hy vong,  cho chung con con ang l hanh tren cac neo ng tran gian.

Lay Me ong trinh, Me la s cu roi cua Dan Roma,

Con cau xin Me hay canh chng cho thanh Roma yeu quy nay:

Xin Me hay canh chng cho cac chu chan va tn hu, cac giao x va cac cong oan dong tu;

Xin Me hay canh chng ac biet tren cac gia nh:

c g gia cac oi ban, luon ng tr tnh yeu thng, mot tnh thng a c B Tch ghi dau; c g nhng con cai bc i tren nhng con ng cua s thien va cua s  t do ch thc; c g nhng bac cao nien cam thay mnh c chu y va yeu thng.

Lay Me Maria, xin hay khi day ni biet bao tam hon ngi tre, cau tra li tan can cho li mi goi ra i truyen giao; ay la chu e ma giao phan Roma se suy niem trong nhng nam thang sap en.

Nh vao chng trnh muc vu n goi, c g giao phan Roma c phong phu nhng sc manh ti tre mi, hang say dan than rao giang Tin Mng ni thanh Roma nay va tren khap the gii.

Lay c N ong Trinh, N Vng Cac Thanh Tong o,

Xin Me hay tr giup cho nhng ai, bang viec hoc hanh va li cau nguyen, ang chuan b e hoat ong tai nhieu mat tran cua cong viec tai rao giang Phuc Am.

Ngay hom nay, Con pho thac cho Me, mot cach ac biet, cong oan Hoc Vien Giao Hoang Urbano, ma c s trc ay nam oi dien vi Tru Cao tai quang trng Tay Ban Nha nay.

Hoc Vien ang ghi cong nay, c thanh lap cach ay 375 nam, do bi c Giao Hoang Urbano th VIII, e lo viec huan luyen cho cac nha truyen giao; c g Hoc Vien nay co the tiep tuc cong viec phuc vu giao hoi cach hu hieu. c chi biet bao chung sinh va linh muc, tu s nam n va giao dan, a c tiep on ni Hoc Vien nay, eu c san sang e  cho Chua Kito s dung moi ngh lc cua ho, trong viec phuc vu cho Tin Mng, cho en tan cung the gii.

Thanh Maria, c Me Chua Tri, xin hay cau cho chung con!

Lay Me, xin khan cau cung Chua cho tat ca chung con ay!

Xin Me hay khan cau cho nhan loai ang au kho v ngheo cung va bat cong,

v bao lc va han thu, v khung bo va chien tranh.

Xin Me hay giup chung con, nh chuoi Man Coi, biet chiem ngam nhng Mau Nhiem cua ang la hoa bnh cua chung con, ngo hau tat ca chung con cam thay co lien he trong cong cuoc dan than quy bau  nham phuc vu cho hoa bnh.

Xin Me hay chu y cham soc cho trai at nay, c anh sang Chua Kito chieu soi! ay la trai at ma Me va Chua Giesu a yeu thng, nhng ngay nay van con la trai at ang phai chu  nhieu th thach.

Lay Me cua Niem Hy Vong, xin hay thng khan cau cung Chua cho chung con!

Xin hay ban cho chung con nhng ngay song bnh an, Xin hay canh chng bc ng chung con i! Xin Me hay lam cho chung con c nhn thay Con Me, va cho chung con c tran ay niem vui tren tri.

Amen.

 

o la li kinh cua TC ton vinh Me Maria, chieu Chua Nhat mung 8 thang 12/2002, tai Quang Trng Tay Ban Nha, Roma. Muc tra Chua Nhat vi TC xin ket thuc ni ay. Hen gap lai quy v va cac ban vao chng trnh ky ti.

 


Back to Home Page