Huan c cua TC

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 10 thang 11 nam 2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 10 thang 11 nam 2002.

(Radio Veritas Asia 17/11/2002) - Quy v va cac ban than men, Chua Nhat ngay 10 thang 11/2002, tai Italia, la Ngay Ta n, v hoa mau ruong at thu hoach c. V the, trc khi nguyen kinh Truyen Tin vao Tra Chua Nhat, vi cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phero Roma, TC a noi vai li huan c ve y ngha cua Ngay Ta n nay, cung nh ve viec con ngi phai biet x dung ung nhng tai nguyen thien nhien, va ong thi quan ly nhng tai nguyen o mot cach co trach nhiem. TC a noi nh sau:

Anh ch em rat than men,

1. Vao Chua Nhat th hai cua thang 11, tai Italia, c c hanh Ngay Ta n, do Lien oan Toan Quoc Nhng Ngi Gieo Trong  co vo. That la mot viec tot ep va cung la mot bon phan, e cam ta Thien Chua v nhng hong an a lanh nhan trong nam, va e to long biet n oi vi nhng con ngi nam n a lao ong e muc lay nhng hong an Thien Chua t ruong at. Nhng nong dan thng t c ton trong trong xa hoi co mc phat trien ky nghe cao; nhng that ra, ho rat ang c moi ngi quy trong, v cong viec phuc vu can ban ma ho thc hien cho toan the gia nh nhan loai.

Viec gn gi  cac tao vat la mot dan than cua tat ca moi ngi. Nh cac Giam Muc Italia a viet trong S iep cua cac ngai, chung ta khong bao gi c phep quen rang  trai at nay thuoc ve Thien Chua, mac du no c at vao tay con ngi, e con ngi thong tr no (x. STK 1, 28). V the, can co mot s thay oi tren bnh dien van hoa: t viec hng dung mot cach vo trat t nhng tai nguyen, con ngi can phai tr ve lai vi viec quan tr mot cach co trach nhiem nhng hong an ma Thien Chua ban cho chung ta ni tao vat.

2. Lien Hiep Quoc a tuyen bo nam 2002 la  Nam Cua Nui Rng. Cung the, Ngay Ta n c c hanh vao Chua Nhat  mung 10 thang 11/2002 nay, mot cach ac biet, co lien he en moi trng nui rng, cung nh vi hong an cua s hung v  ma Rng Nui noi len cho con ngi. T muon thu, Rng Nui co kha nang thu hut tinh than con ngi, en o trong Kinh Thanh cac Ngon Nui c xem nh la ni ac biet e con ngi gap g Thien Chua. Nh  the, Cac Ngon Nui tr nen bieu tng cho viec nang tam hon con ngi len cung Thien Chua, ang Tao Hoa.

Cac Nui oi khong nhng ch la ni e dng sc va ngh he; oi vi nhieu ngi, o con la ni lam viec cc nhoc hang ngay, trong s  hiu quanh co n. Cac rng nui la phan gia tai cua tat ca,  va can c tat ca moi ngi ton trong, yeu men, va chu y gn gi. ay la mot cong ch cho tat ca moi ngi; va s bao ve Rng Nui cho ven toan, la ieu rat quy gia cho toan the nhan loai.

3. Biet bao lan, khi i qua cac neo ng tren nui, chung ta gap c nhng ngoi nha th nho, hoac nhng tam bia, c dang hien cho c Me Maria. T tren nui cao, c N ong Trinh am tham canh phong cho cac con cai cua Me. Bai phuc am cua Chua Nhat hom nay (tc Chua Nhat ngay 10/11/2002) (x. Mt 25,1-13) gi y cho chung ta biet  nhn ni Me Maria nh la Ngi N Khon Ngoan, mau gng cho giao hoi biet tnh thc canh chng, e ch ngay Chua Kito vinh quang tr lai. Gi ay, chung ta hay tin tng khan cau Me; chung ta xin Me giup chung ta tr nen nhng ngi quan ly khon ngoan cua moi tai nguyen trong thien nhien.

Sau nhng li tren, TC xng kinh Truyen Tin... va ban phep lanh cho dan chung.

Sau khi ban phep lanh, TC con lai ni ca so, e chao chuc cac nhom tn hu t xa en, nh t Tay Ban Nha, t BaLan. Cuoi cung bang tieng Y, TC nhac them rang ngay 10 thang 11, tai Italia, con la Ngay Toan Quoc Nghien Cu ve Benh Ung Th. TC cau mong  cho ngay nay at c nhieu thanh qua tch cc, va Ngai dang li cau nguyen cho nhng ai b benh ung th, va ong thi khch le nhng anh ch em ang dan than quang ai e phuc vu cac benh nhan b ung th.

Quy v va cac ban than men, chung ta va on lai kinh Truyen Tin vi TC tra Chua Nhat ngay 10 thang 11/2002. Trc khi ket thuc chng trnh, knh mi quy v va cac ban theo doi mot oan trch t  tong th cua TC noi ve Kinh Man Coi, v chung ta ang song trong Nam Man Coi, t thang 10 nam 2002 en thang 10 nam 2003. TC a nhan manh en kha canh kito hoc cua Kinh Man Coi ni so 26 cua tong th, nh sau:

Viec suy ngam cac mau nhiem Chua Kito trong kinh Man Coi/ c thc hien bang mot phng phap/ a c lap ra e giup ta ong hoa vi mau nhiem. o la phng phap da tren viec lap i lap lai. Viec lap i lap lai nay/ trc het/ c ap dung cho Kinh Knh Mng, c lap lai 10 lan, trong moi mau nhiem. Neu li kinh nay c lap i lap lai mot cach hi ht, th chac han ngi ta se b cam do xem Kinh Man Coi nh mot viec ao c kho khan va nham chan. Ngc lai, ngi ta se khong cam thay kho khan, nham chan, neu xem kinh Man Coi nh mot  s trao dang cua tnh yeu/ khong ngng hng ve ang mnh yeu men, vi nhng cach dien ta tuy giong nhau trong noi dung, nhng luon luon mi me ve phng dien cam xuc...

Mot ieu ro rang la: cho du li kinh Knh Mng c lap i lap lai, trc tiep dang len Me Maria, nhng hanh vi yeu thng rot cuoc lai hng ve chnh Chua Kito, vi Me va qua Me. Viec lap i lap lai c nuoi dng bi long khao khat c tr nen ong hnh dang cach hoan hao hn vi Chua Kito; va s tr nen ong hnh dang vi Chua Kito la d phong ch thc cua i song kito. Thanh Phaolo dien ta d phong nay bang nhng li ay la men, nh sau: oi vi toi, song la Chua Kito, va chet la mot moi li (Phil 1, 21). Va ni th Galata, thanh Phaolo con viet nh sau: Toi song, nhng  khong con phai la toi, ma la Chua Kito song trong toi (Gal 2, 20). Kinh Man Coi giup chung ta tr nen ong hnh dang vi Chua Kito sat hn, cho en khi chung ta at c s thanh thien that s.

Quy v va cac ban than men, vi nhng li nhan nhu tren cua TC ve y ngha cua Kinh Man Coi, chung toi xin ket thuc chng trnh Tra Chua Nhat vi TC ni ay. Hen gap lai quy v va cac ban trong chng trnh ky ti.

 


Back to Home Page