Cac tu s Phan sinh cai quan Thanh a

khong bang long vi yeu cau cua

Thng Vien Hoa Ky ve van e Gierusalem

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac tu s Phan sinh cai quan Thanh a khong bang long  vi yeu cau cua Thng Vien Hoa Ky ve van e Gierusalem.

Gierusalem (Zenit 7/10/2002) - Cac cha Phan sinh ang cai quan thanh a a ch trch s oi hoi cua Thng vien  Hoa ky, muon nhn nhan Gierusalem nh la thu o cua Israel, va goi quyet nh o la khong ton trong nhng cuoc oi thoai hoa bnh gia Palestine va Israel.

Mac dau tong thong Goerge W. Bush a ky sac lenh thuc giuc viec nhn nhan Gierusalem nh la thu o cua Israel, nhng ay ch la mot phan cua chnh sach ngoai giao Hoa Ky. Tong thong Hoa Ky cho biet ong khong muon sa oi tnh trang cua Gierusalem.

Noi tren ai phat thanh Vatican, cha David Jaeger, phat ngon nhan cua cac cha Phan sinh ang cai quan thanh a, noi rang that  hien nhien rang sang kien cua cac ngh s Hoa ky khong lam hai long chnh quyen ong Bush, mot chnh quyen ang muon chng to cho moi ngi thay ho se tiep tuc ton trong nhng nguyen tac quoc te trong van e nay.

Cha giai thch, trc tien, Gierusalem co mot v tr thch ang tren the gii. V the, ho phai ap tra nhng oi hoi cua Lien hiep quoc, phu hop vi chieu kch  quoc te thch hp  cua Gierusalem.

Cha noi, Ton Trong S Toan Ven Lanh Tho Gierusalem se thuoc vao cac cuoc thng lng gia Israel va Palestine. Ai cung co the thay trc rang tieu chuan ve s t quyet cua ngi dan ang song tai thanh pho,  se c  tuan theo.

Giai thch y ngha  cua e ngh cua Vatican oi vi Gierusalem va cac ngh quyet  cua Lien Hiep quoc, cha Jaeger ket luan rang, bi v nhng ni thanh nay anh hng mot phan ln nhan loai.  Nen van menh cua nhng ni nay  khong phai tuy thuoc vao mot quoc gia nay hoac quoc gia khac. ieu can thiet la trach nhiem phai c ganh vac, bi cong ong quoc te, qua s ai dien cua mot to chc.

 


Back to Home Page