TC Gioan Phaolo II on tiep

Thng phu Chnh Thong Romani

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II on tiep Thng phu Chnh Thong Romani.

Vatican (Zenit 7/10/2002) - TC Gioan Phaolo II tiep on Thng phu Chnh thong giao Romani, c Teoctist tai quang trng Thanh Phero, trc s hien dien cua 200,000 khach hanh hng, ang mng le phong thanh cho  ang sang lap Opus Dei.

Cuoc gap g dien ra vao cuoi buoi tiep kien chung, sang hom th hai, mung 7 thang 10/2002.

Cuoc gap vi TC la bien co chnh thc au tien cua chuyen vieng tham cua thng phu tai Roma. c thng phu vieng tham Roma la e ap lai chuyen vieng tham cua TC en Romani vao nam 1999.

Trong chuyen vieng tham lan nay tai Roma,  TC Gioan Phaolo II va c Giao Chu Chnh Thong Giao Romani se ky mot tuyen ngon chung; va ay la mot bc  tien khac hng ti viec  hiep nhat gia hai giao hoi, a b chia cach t nam 1054.

TC noi trong bai dien van cua ngai nh sau: "Tha c Giao Chu, va la  ngi anh em tot lanh va than men: ngai ang thc hien chuyen vieng tham nay c khch le bi cung mot y tng va ky vong nh toi. Viec gap g nhau ben canh mo cua hai thanh Phero va Phaolo, la dau hieu chung cho chung ta e  vt qua nhng can tr van con ang ngan chan viec tai lap s hiep thong toan ven gia chung ta."

TC noi, chuyen vieng tham hien tai cung la mot hanh ong cua s thanh luyen nhng ky c cua viec chia cach, cua nhng cuoc oi au, cua nhng hanh ong va li noi dan en s chia re trc ay.

TC ket thuc bai dien van chao mng cua ngai vi li  cau mong cho nhng ngay nay co the nuoi dng s oi thoai, nhng kinh nghiem, va lam cho chung ta nhan thc nhieu hn na ve nhng g a lien ket chung ta trong nen tang chung cua c tin, cua di san phung vu cua cac thanh va cua cac chng nhan ma chung ta co chung. Cau xin Thien chua  lam cho chung ta cam thay mot lan na s tot ep va ngot ngao cua viec c cung nhau cau nguyen vi ngai.

Chuyen vieng tham cua c thng phu se ket thuc vao chua nhat 13/10/2002. TC se chu te thanh le vi s hien dien cua c thng phu, trong  en th Thanh Phero. TC va c thng phu se cung nhau chia se phung vu Li chua, cung nhau cau nguyen,  va tuyen xng c tin bang tieng Romani.

 


Back to Home Page