HY Connel xin loi

v nhng s sot khi giai quyet

nhng trng hp lam dung tnh duc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

HY Connel xin loi v nhng s sot khi giai quyet nhng trng hp lam dung tnh duc.

Dublin (Zenit 6/10/2002) - Trong mot la th c phan phoi tai cac thanh le trong toan giao phan Dublin, HY Desmond Connell noi, ngai rat hoi  tiec ve nhng s sot lam loi  trong viec oi pho vi nhng trng hop ve lam dung tnh duc tre em.

Ngai noi trong bc th rang, chung toi that bai trong nhieu cach thc quan trong e oi pho van e nay mot cach thch hp. Do o chung toi keu goi mot s tha th.

Trong khi o, Thong tan xa AP  a trch dan li cua chu tch hoi ong giam muc Hoa ky noi rang  ngai hi vong nhng vu tai tieng ve viec lam dung tnh duc tre em khong lam yeu i vai tro cua nhng ly tng ton giao,  trong cac chnh sach co tam mc  anh hng en dan chung.

Thong tan xa AP cung trch dan li cua c Cha Wilton Gregory, trong mot thanh le cho cac vien chc chnh phu tai thu o Washington,  nhan manh en vai tro cua tieng noi ton giao trong viec hnh thanh cac  chnh sach,  co lien quan en  chien tranh va hoa bnh,  an t hnh,hoac nhng van e thuoc ve s ngheo kho.

S that c Tin  khong  b giam bt i, do bi v nhng ngi mang lay s that nay la nhng con ngi vi tat ca nhng toi loi va nhng thieu sot cua ho.

Tai Dubkin, HY Connell noi rang thiet hai khong the lng c a gay ra cho nhng ke b lam dung tnh duc.

 


Back to Home Page