Cac cha dong Phanxico c khuyen khch

ng coi thng viec nghien cu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac cha dong Phanxico c khuyen khch ng coi thng viec nghien cu.

Roma (Zenit 6/10/2002) - Mot th luan lu a c gi en cho cac tu s cua dong Phanxico, nhan dp le thanh Phanxico thanh Assisi,  thuc giuc cac tu s cua nha dong hay song Tin Mng Chua mot cach khiem ton, nhng ong thi khong l la nhng s hoc hoi  nghien cu cua ho.

Dong thanh Phaxico t trc a co mot truyen thong nghien cu tr thc vng manh; do o bc th luan lu cua Ban ieu Hanh Tong Quyen a ca ngi nha dong ve viec cai tien cac trng hoc cung nh cac trung tam nghien cu cua nha Dong.

Tuy nhien, la th cung than phien rang, nhieu tu s xem viec nghien cu hoc hoi nh  la ieu i ngc lai vi tnh chat n s tinh tuyen va thanh thien, c yeu men va on nhan bi cha Thanh Phanxico, ang khong xet viec hoc nh la mot dan than oi hoi viec  tan tuy het mnh va ky luat.

Bc Th ket luan rang: Suy ngh nh the lam cho cuoc song chung ta b kho can i, va giam thieu kha nang oi thoai cua chung ta oi vi the gii cung nh oi vi nen van hoa hien nay.

 


Back to Home Page