c Tong giam muc Tauran

bo trng ngoai giao cua Toa Thanh

noi rang Quoc gia phai chap nhan ton giao

ch khong phai dung th cho ton giao

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Tong giam muc Tauran, bo trng ngoai giao cua Toa Thanh noi rang Quoc gia phai chap  nhan ton giao, ch khong phai dung th  cho ton giao.

Mexico city, Me- hi-co (Zenit 30/09/2002) - c Tong Giam Muc Tauran, ngoai trng ToaThanh, a noi rang Nha Nc khong nen gia nh rang Giao hoi phai luon luon phuc vu cho  he thong chnh tr cua mot quoc gia, nhng  co quyen e ky vong vao s hp tac cua giao hoi trong nhng lanh vc  co vo cong  ch.

Phat bieu tai cuoc hop ve "Moi Tng Quan Gia Giao Hoi va Nha Nc  trong mot Quoc Gia Hien ai," TGM Jean-Louis Tauran, bo trng ngoai giao toa thanh noi, cac cong oan  cac tn hu khong bao gi nen ung ho mot ang phai hoac mot chng trnh chnh tr. ieu nay  co the tao ra s thao tac nguy hiem."

TGM oc bai dien van hom th T (25/09/2002) tai cuoc hop quoc te ve t do ton giao, c to chc tai hoi ng cua Hiep Hoi cac ai hoc Chau My La tinh,  nam trong Lang ai Hoc,  ni ngai c  tuyen dng v nhng ong gop va ong thi ngai  ky  ten vao ieu le thanh lap Hoc Vien T Do Ton Giao tai Mehico.

TGM ang hien dien tai Mehico e mng ky niem 10 nam tai-thiet lap moi bang giao gia toa thanh va Mehico.

Ngai dung c hoi nay e neu len nhng van e nh: Giao hoi lam ch g cho ai neu giao hoi ch lap lai nhng g ma moi ngi khac ang noi va ang lam? Giao hoi se la g, neu giao hoi khong lam nhieu hn nhng ch bat chc the gii?

Trch t cong ong Vatican th hai, TGM noi, "tng lai nhan loai ang nam trong tay cua nhng ngi co the cong hien cho  nhng the he tng lai ly do e song va hi vong." Trong lanh vc nay, "cac nha cam quyen  chnh tr va  cac nha lanh ao tinh than phai cung nhau lam viec."

Ngai noi, "sc song cua xa hoi va s phu hp cac ng loi chnh tr oi hoi mot  quoc gia  nen  co nhng con ngi co niem Tin ton giao,  biet  yeu thng va hi vong.

Ve cac moi quan he gia Giao hoi va Nha Nc, TGM Tauran noi, mot quoc gia bao dung phai thc  hanh "mot s trung lap tch cc."  ieu nay keo theo he luan la  viec nhn nhan tat ca cac ton giao va s  the hien  ben ngoai cua ton giao, bao lau ton giao  khong pha roi trat t va an ninh cong cong; he luan khac na la duy tr nhng moi tng quan tot vi cac nha lanh ao ton giao, nhng ngi ang hng dan cac tn hu cua ho, va khong can thiep vao nhng van e noi bo cua giao hoi.

Hn na, TGM noi, moi lien he nh the co the bien minh cho viec tr giup, neu can thiet, nhng hoat ong thong thng va co li ch chung, ngay ca khi cac hoat ong nay c thc hien trong  c s  cua ton gao, nh tai cac trng hoc va cac benh vien.

c Tong Giam Muc Tauran noi them: "Nha Nc  khong the  lam ng, khong biet en thc the xa hoi cua ton giao. Mot quoc gia dan chu phai bao am s t do ton giao va ca  tao ra nhng ieu kien giup cho cac tn hu  thc hanh ton giao cua ho."

Ngai nhan manh, "ay la ly do tai sao toi a ra y kien rang quoc gia, ngoai viec dung th, phai chap nhan tat ca nhng yeu to van hoa va tinh than ket thanh dung mao cua quoc gia."

V ai dien toa thanh noi rang, nhng nguyen tac hng dan cac moi lien he gia ton giao va nha nc la: s hieu biet lanh manh ve t do ton giao, can c vao Tuyen Ngon  cua Lien Hiep Quoc ve nhan quyen, vao Hien Phap quoc gia va vao nhng thoa c gia giao hoi va nha nc.

Nhng hieu biet nay cung c tm thay trong trong nhng ban van luat phap quoc te,  trong o co xac nhan rang t do ton giao la quyen t nhien can ban cua con ngi, ch khong phai la mot nhng quyen do nha nc ban cho. S t do nh the phat xuat t ban tnh cua con ngi,  va nha nc ch phai nhn nhan, bao am va bao ve.

Ngai  noi them, t do ton giao co the b gii han trong s  bieu lo ra  ben ngoai, ch trong trng hp nham duy tr trat t, an ninh, luan ly va sc khoe. Ngai cung qua quyet them rang  t do ton giao khong c dan en viec ky th chong lai nhng ngi khong co niem tin.

 


Back to Home Page