C Quan Tr Giup Cac Giao Hoi au Kho

Hop Tai Roma

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

C Quan Tr Giup Cac Giao Hoi au Kho Hop Tai Roma.

Roma (Zenit 25/09/2002) - HY Dario Castrillon Hoyos, bo trng bo giao s khuyen khch to chc Tr giup cac giao hoi au kho hay cong bo Tin Mng tren toan the gii, mac cho nhng thieu thon phng tien. Ngai noi, "Thien chua ha vi chung ta rang chung ta se khong thieu  lng thc hang ngay."

Li bnh luan tren c noi len trong bai dien van cua ngai cho 16 v giam oc cua to chc, cap quoc gia, hop nhau tai Roma.

Cha Werenfried van Straaten, nay 89 tuoi, sang lap vien cua  to chc  cung tham d cuoc hop.

To chc Tr giup cac giao hoi au kho, mot c quan tuy thuoc vao s ong gop  cua cac nha hao tam tren toan the gii. Nam 2001 c quan a nhan c 784 trieu My kim, e giup cho  6,700 d an , tai 134 quoc gia.

Tong th ky cua To Chc, ba Antonia Wllemsen giai thch trong  thong bao c  ang  tai trong ban tin cua Hoi ong giam muc Y, rang, "chung toi chu y ac biet en nhng quoc gia thuoc cu cong san, va giup cho nhng chng trnh nh: huan luyen tu s, xay dng chung vien, nha th, va cac nha x, tr giup hoat ong truyen thong cong giao, xuat ban kinh thanh."

Ba noi them, "tai Nga, chung toi co nhieu moi tng quan tot vi cac v giam muc Chnh thong giao va vi c thng phu Kirill cua toa giao chu Moscowa."

"Giao hoi Chnh thong giao khong phai la mot khoi duy nhat. S hien dien cua nhieu cam thc  va vien tng khac nhau  trong giao hoi Chnh thong,   cho phep  chung toi xay dng moi tng quan  thong cam, oi thoai va hop tac gia nhng ngi Cong giao va Chnh thong giao."

Ba giai thch them rang: muc ch cua chung toi la hoa giai: ay la ly do tai sao chung toi cung tr giup viec huan luyen cho mot so cac linh muc Chnh thong giao va xay dng nhng ni danh cho viec th phng, cung nh "nhng d an co vo hiep nhat": nh mot ai phat thanh va mot th vien, c quan tr bi nhng ngi Cong giao va Chnh thong giao.

 

 


Back to Home Page