TC nhan li mi

vieng tham Quoc hoi Cong hoa Y

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC nhan li mi vieng tham Quoc hoi Cong hoa Y.

(Radio Veritas Asia - 25/09/2002) - Ngay 14 thang 11 nam 2002, c Gioan Phaolo II se vieng tham Quoc hoi Cong hoa Y, gom  ca Thng va Ha vien hop chung lai, do li mi chnh thc cua hai v Chu tch Ha vien va Thng vien. Trong dp nay, TC se  oc  dien van cho gii chnh tr, mot dien van rat c ch i, trc s hien dien cua Tong thong Cong hoa, ong Carlo Arzeglio Ciampi va Ngoai giao oan canh Chnh phu Y.Cach ay hai nam, Chu tch Ha vien, Ong Luciano Violante, cu ang vien cong san va ong Nicola Mancino, cu ang vien Dan chu Cong giao, a mi TC vieng tham Quoc hoi vao ngay 12 thang 5 Nam Thanh 2000, (sau ngay trc Ngay mng Thng tho 80 tuoi cua ngai). Cho du luc o TC  muon vieng tham, nhng khong the nhan li mi c, v nhieu cong viec cua Nam Thanh. Chuyen  vieng tham c di lai vao thang gieng hay thang hai nam 2001. Nhng sau o, thay rang: chuyen vieng  tham xay ra trc nhng ngay bat au cuoc van ong bau c Quoc hoi, se khong thuan tien va rat co the b giai thch sai lam, nen mot lan na chuyen vieng tham phai nh lai.

Nh en li mi trc ay cua cac ban ong nghiep, Ong Ferdinando Casini, ngi Cong giao, chu tch Ha Vien, trong chuyen vieng tham Vatican, ngay  22 thang 6 nam 2002, a nhac lai li mi cach ay hai nam. Nhng TC cha tra li dt khoat. Th ba, 24/09/2002  tin TC vieng tham Quoc hoi c an nh vao ngay 14 thang 11 nam 2002 a do ai Truyen hnh quoc gia Y tung ra va sau o a c  Tien s Navarro Valls, phat ngon vien va Giam oc Phong bao ch Toa Thanh, xac nhan. Ong tuyen bo: TC a chap nhan li mi vieng tham Quc Hoi Italia,  trong khoa hop chung cua Lng vien. TC vui long chap nhan li mi va ngai se en tham vao ngay 14 thang 11 nam 2002. Nh vay, ay la lan th nhat trong lch s, mot V Giao Hoang en vieng tham Quoc hoi Cong hoa Y, ke t ngay thong nhat at nc Italia, nam 1870 en nay.

Nhng khong phai lan th nhat c Gioan Phaolo II en vieng tham mot Quoc hoi cua mot Quoc gia. Ngay 11 thang 6 nam 1999, trong chuyen vieng tham lan th bay tai Ba lan, ngai a vieng tham Quoc hoi tai Varsawa va oc dien van quan trong, a c moi ngi vo tay hoan ho hn 20 lan va cuoi cung tat ca Dan bieu va Ngh s ng day vo tay hoan ho lau 10 phut. Co le t o, ngi dan Ba lan, bat c thuoc ton giao, khuynh hng chnh tr nao, eu hanh dien va coi ngai nh V cu tinh cua dan toc BaLan.  Luc o, trong dien van oc trc Quoc hoi Ba lan (Lng vien), Tong thong Cong hoa va ngoai giao oan canh chnh phu Ba lan, TC mi goi cu Luc a ng ch khep mnh vao nhng quyen li kinh te va chnh tr rieng mnh, nhng hay tr nen mot cong ong Chau Au ln lao, m rong nhan gii en cac van e cua The gii ngay nay. TC van chu trng: Viec thong nhat Chau au phai c thc hien t ai Tay dng en mien nui Oural, ngha la gom cac quoc gia cua Chau luc, khong tr mot nc nao, t ong sang Tay. Va Chau au thong nhat nay phai c xay dng tren cac gia tr cua nen van hoa Kito.

Thang 10 nam 1988, c Gioan Phaolo II cung a vieng tham Quoc hoi Chau Au tai Strasbourg. Dien van cua ngai oc trong dp nay la mot dien van ang ghi nh. Luc o Khoi Cong san Lien xo cha tan ra. Va TC a neu len mot trong nhng thach o ln lao hn ca cua Chau Au: thach o ve t do trong che o cong san va the gii Hoi giao. Roi ngai qua quyet: Khong mot che o nao co quyen cng ep tat ca moi ngi  theo mot tn ngng hay mot y thc he nhat nh, nhng ong thi ngai cung cong nhan rang, trong lch s, cac tn hu Kito a khong luon luon la nhng ngi benh vc t do. Ngai noi: Kito giao trong the gii Latinh thi Trung co, a khong hoan toan tranh khoi nhng cam do ve viec loai tr khoi cong ong tran the nhng ai khong tuyen xng c tin kito.

c Gioan Phaolo II a vieng tham Tru s LHQ hai lan va oc dien van quan trong trc Khoa hop khoang ai: lan th nhat 2/10/1979 va lan th hai 5/10/1995. Nhng ngai khong phai la v Giao Hoang th nhat vieng tham Tru s LHQ. Trc ngai c Phaolo VI (1963-1978) a len tieng tai ay 4/10/1965, va nhan manh: ng bao gi xay ra chien tranh na.

Ngoai cac chuyen vieng tham quoc te va nhng cuoc gap g cac nha chnh tr a phng, cung nen nhac lai cac buoi tiep kien tai Vatican hay tai Castelgandolfo, TC danh cho cac phai oan quoc hoi cua moi nc; chang han lan TC tiep kien nhom Lien quoc hoi (do Ngh s Giulio Andreotti, ngi Y, co vo). Chnh do lan tiep nhom Lien quoc hoi nay,  ma nay sinh trong nam 1988, sang kien to chc Ngay Toan xa (nam thanh 2000) cua gii chnh tr va cua cac Dan bieu va Ngh s quoc hoi the gii. Ngay Toan xa nay a dien ra trong hai ngay 4-5 thang 11 nam 2000 tai Thnh ng Phaolo VI trong Noi Thanh Vatican, vi s tham d cua cac nha chnh tr en t cac quoc gia khac nhau tren the gii. Chnh trong dp nay c Gioan Phaolo II ton phong Thanh Thomas More ----b  Vua Henri VIII (Anh quoc) an t hnh nam 1535 va c ton knh nh V T ao cua Giao hoi cong giao,----- lam Quan Thay cac nha chnh tr va dan bieu, ngh s quoc hoi.

Bnh luan ve chuyen vieng tham  ti ay tai Quoc hoi Cong hoa Y, nhat bao La Stampa so ra ngay 25/09/2002, viet nh sau: ay la mot chuyen tr ve nha cua mnh, bi v trc ay Toa nha Quoc hoi la  cua Toa Thanh, a c c Innocenzo X (1644-1655) cho xay cat, e lam Tru s cua cac c quan Giao Trieu Roma. Sau khi Quoc Gia Toa Thanh b chiem va thong nhat nc Y nam 1870, cac c s cua Toa Thanh b chuyen sang chu quyen cua quoc gia. Nhat  bao nay viet tiep: Nhng c Karol Wojtyla se khong ch c nh nh V Giao Hoang vieng tham Quoc hoi Cong hoa Y lan th  nhat trong lch s, nhng ngai con c nh nh V Giao Hoang chiem nhieu ky luc hn ca trong lch s Giao hoi. Ngai a ghi vao so Cac Hien Thanh va Chan phc nhieu hn tat ca cac V Tien nhiem cua ngai, t trc ti gi cong  lai. Ngai a vieng tham 120 quoc gia ln nho tren The gii nay. Ngai co the x dung de dang   tam th tieng khac nhau. Ngai la mot nhan vat chiem nhieu cho hn ca trong lanh vc truyen thong xa hoi - Ngai la ngi a gap g va tiep xuc nhieu nhat tren the gii vi moi giai cap xa hoi va nhat la vi cac am ong bien ngi. Tieu s cua ngai a c dien ta bang cac cuon phim hoat hoa nam 1983, do nha xuat ban Hoa ky Marvel Comiccs. Nam 1994 T bao Time tang ngai tc hieu nhan vat trong nam.

 

(TK)

 

 


Back to Home Page