TC Noi

Moi Lien He Gia Thay Giao Va Hoc Sinh

La Yeu To Chnh Yeu

cho viec canh tan cac trng hoc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Noi, Moi Lien He Gia Thay Giao Va Hoc Sinh La Yeu To Chnh Yeu  cho viec canh tan cac trng hoc.

Castel Gandolfo, Y (Zenit 22/09/2002) - TC Gioan Phaolo II noi "cn khung hoang hien tai cua cac trng hoc se c giai quyet, khong ch bang viec thay oi cac chng trnh va cau truc, nhng bi pham chat cua nhng moi lien he gia giao vien va hoc sinh."

Trc khi oc kinh truyen tin vi hang ngan khach hanh hng ang tu hop tai san nha ngh  mat cua ngai, TC co vo cac tn hu, "nhng ngi ang lam viec trong lanh vc giao duc, hay  ong gop kha nang cua ho  trong lanh vc giao duc, va gop phan vao cong cuoc canh tan trung hoc."

Sau khi am ch en mua khai trng va mi bat au, TC ghi chu rang, hien ang co nhieu cuoc ban thao rang, "trng hoc, giong nh gia nh, ang trong cn khung hoang."

Ngai noi "s dien ta nay c dung e noi en mot cam giac pho bien  cho rang, c cau nay can mot s bien oi tham sau thc s, e no co the ap tra  nhu cau hien tai cua xa hoi."

Tuy nhien, TC a ra nhan nh, "that la khong u,  neu ch e cai to nhng chng trnh va cau truc nham at c muc ch nay. Tren tat ca, mot trng hoc tot tuy thuoc vao pham chat cua moi tng quan gia cac giao vien va hoc sinh." Ngai noi, "cac em hoc sinh c khuyen khch co gang het sc,  khi cac giao vien giup chung nhan thc y ngha nhng ieu ma cac em phai hoc,  trong s tng quan oi vi s trng thanh va thc the chung quanh cua chung. ieu nay ung cho tat ca cac trng hoc va tai moi cap hoc, cho ca cac trng cong lap cung nh t thuc."

TC nhan manh rang, "Van hoa la nen tang e xac nh cc tnh cua mot dan toc. S ong gop  cua  cac trng hoc,  cung nh cua gia nh va trong s bo tuc cho gia nh, la mot viec khong the thieu c e truyen at cac gia tr cua nen van hoa." Ngai noi tiep, "van hoa ngay nay "an khp va phc tap hn,  chnh v ly do nay no "oi hoi mot ieu quan trong mi"  phat  xuat t trach nhiem ac biet cua cac tn hu ang lam viec trong lanh vc nay."

Hien nay, Giao hoi Cong giao ieu hanh he thong giao duc mau giao, trung tieu hoc va ai hoc ln nhat tren toan the gii.

 


Back to Home Page