HY Ratzinger Noi

Mot Cuoc Tan Cong n Phng Len Iraq

la ieu Khong The Bien Minh c

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

HY Ratzinger Noi Mot Cuoc Tan Cong n Phng Len Iraq la ieu Khong The Bien Minh c.

Trieste, Y (Zenit 22/09/02) - HY Joseph Ratzinger khong tin rang mot cuoc tan cong quan s cua Hoa Ky  chong lai Iraq, la ieu  co the bien minh c,  tren phng dien luan ly,  theo nhng  boi canh hien tai.

HY Ratzinger, bo trng Bo Giao ly va c tin, nhn nhan rang nhng van e chnh tr khong phai thuoc pham vi cua ngai, tuy nhien ngai noi rang, "Lien hiep quoc phai la c quan a ra quyet nh cuoi cung."

HY Ratingzer  a phat bieu nh  tren nhan dp ngai nhan giai thng Trieste Nam 2002; va bai phat bieu nay  a  c ang tai tren nhat bao Tng lai  cua Y so phat hanh hom th bay (20/09/2002) va qua.

HY noi, "That can thiet rang cong ong cac quoc gia phai a ra quyet nh, ch khong phai mot quyen lc n phng. That s Lien Hiep quoc ang tm kiem con ng e tranh chien tranh, oi vi toi, dng nh,  vi nhng d kien c a ra,  u chng to rang s thiet hai co the se ln hn so vi nhng gia tr ma mot ngi nao o hi vong e at lay."

Ngai noi rang, "Lien hiep quoc co the b phe bnh" t nhieu lap trng khac nhau, nhng "ay la c che c thanh lap sau the chien e ieu hp - bao gom phng dien luan ly chnh tr."

HY ghi chu rang, quan niem ve "chien tranh phong nga" khong co trong giao ly cua giao hoi Cong giao."

Ngai noi tiep, "chung ta khong the  ch n gian noi rang, giao ly khong hp thc hoa chien tranh. Nhng that s giao ly Cong giao a phat trien mot giao huan  rang, mot mat, khong choi bo s  that rang, trong mot so trng hp, co nhng gia tr va dan toc phai c bao ve, mat khac, giao huan nay cong hien rat chnh xac ve nhng gii han cua nhng kha nang nay."

HY keu goi en ba ton giao phat xuat t Abraham,  "hay a ra Mi ieu Ran nh la phng tien,  e khuyen can nhng tay khung bo."

"Mi ieu ran khong phai la tai san rieng t cua Cong giao hoac Do thai giao. ay la s dien ta nhe nhang ve ly do  luan ly, cung  c tm thay trong s khon ngoan cua cac nen van hoa khac.  Viec nhac en Ban Mi ieu Ran co the  la ieu thiet yeu e thiet lap lai ly tr."

 


Back to Home Page