Vai nhan nh ve Ban Tng Trnh

cua Thu tng Trung Quoc

trc Quoc Hoi ve  hien tnh Trung Quoc

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai nhan nh ve Ban Tng Trnh cua Thu tng Trung Quoc trc Quoc Hoi ve  hien tnh Trung Quoc.

Ngay mung 5 thang 3 nam 2002, Ong Zhu Rongji, Thu tng Chnh phu Trung quoc, a tng trnh trc Quoc Hoi ve tnh hnh chung trong nc. Thu tng cho biet: Tnh hnh kinh te va xa hoi cua Trung quoc ,--- du a c gia nhap To chc Thng mai the gii (WTO) va hien nay  ang  gi mot a v quan trong tren trng quoc te, nh vao chnh sach chong khung bo,---- nhng  xet chung  th ang trong mot khung canh rat en toi.

Trc mot Quoc Hoi ong ao nhat tren the gii gom khoang ba ngan dan bieu, tham d Khoa hop khoang ai hang nam t mung 5 en 15 thang 3 nam 2002 tai Tru s ke ben Quang trng menh mong Thien an mon  cua Thu o Bac Kinh, Thu tng Trung Quoc ke khai mot cach rat thanh thc tat ca cac van e hien ang gay lo lang cho cac v lanh ao ang va Nha nc tai Trung quoc: (1.) canh ngheo kho tai mien thon que - ni ay ngi  dan t nhieu nam khong nhn thay dau hieu nao ve s gia tang mc song va li tc -   (2.) nan that nghiep tai cac thanh pho, vi tng trieu ngi b sa thai do viec tai thiet c cau cua cac x nghiep Nha nc - ( 3.) chnh sach quan lai trong guong may hanh chanh, lam cho cong viec chung b nh tre - them vao o nan tham nhung, trom cap va xai ph cong quy...

Dien van cua Thu tng gay hng thu ni ngi dan Trung quoc, v ong co can am noi len s that trc nhan dan. Ho ca ngi ong va coi ong la mot ngi phuc vu nhan dan co mot i song liem khiet.

Nhng thc ra,  ong khong phai la vo toi, bi v  t luc ong len lam thu tng t nam 1997, tnh hnh, neu khong toi te hn, th cung khong kha quan hn. Nhng ngi dan cung hieu rang: cai tr mot nc vi hn mot t dan c, khong phai la viec de dang va ong khong phai la ngi duy nhat chu trach nhiem ve tnh hnh en toi hien nay. Ngi trach nhiem  chnh la ang cong san Trung quoc.

ng trc tnh hnh en toi nay, Thu tng Zhu Rongji, nam nay 74 tuoi, sap ve hu, khong ngh en viec a ra nhng giai phap tng xng e giai quyet cac van e. Nhng muc tieu c nham en nh: li tc gia tang, giam bt thue ma, nang cao mc song ngi dan thon que, giam bt nan that nghiep tai cac thanh pho... thc ra khong at ti ... Kinh te gia tang trong nam va qua 7,3%, nhng trong tam ca nguyet sau cung a b cham lai. Tat ca cac nha kinh te trong nc eu cong nhan rang: mc gia tang toi thieu hang nam phai ti 7%, mi co the bao am cong an viec lam theo nhng oi hoi cua th trng. Trong dien van, Thu tng khong noi en nhng d tnh ve mc gia tang kinh te trong nam nay. Ong ch loan bao: trong luc nay so n ngoai quoc con trong mc o chu ng c va trong nam 2002 nay,  so thieu hut se len ti mc cao nhat.

Thu tng tuyen bo: Ve phng dien chnh tr va xa hoi, Trung quoc hien nay trong tnh trang on nh; nhng van e toi ac tr nen tram trong gay nen do cac to chc theo kieu mafia ang lan tran cac ni. at nc phai c bao ong va chien au chong lai nhng vu tay chay cua cac lc lng chong oi trong va ngoai nc, chien au  chong lai chnh sach khung bo, chnh sach cuong tn ton giao, chnh sach li khai, giao phai Falun Gong va cac ton giao khac.

Lan th nhat, trong ban bao cao cong viec cua chnh phu, thu tng nhac en cac nguyen tac t tr va oc lap,  ieu chnh viec quan tr cac to chc ton giao. Ong yeu cau gia tang va cung co viec thiet lap cac to chc ton giao ai quoc  hay noi the khac, gia tang s kiem soat cua ang cong san oi vi cac ton giao; cac ton giao nay phai thch nghi vi xa hoi chu ngha.

Nhat bao Tng Lai xuat ban tai Italia  a bnh luan nh sau: Viec nhac en s t tr va oc lap xem ra la mot s iep gian tiep gi ti Vatican. Chung ta nen nh lai rang: Trong luc nay, Bac kinh to cao Vatican xen lan vao noi bo. Thc s, t  t lau nay, co nhieu giam muc trc ay a c phong chc khong hp phap, ngha la khong co phep cua Toa Thanh,  nay a tr lai bieu lo long trung thanh vi V Ke nghiep Thanh Phero, Chu chan Giao hoi hoan vu. ay la mot lo lang khong nho cho Nha Cam quyen cong san Trung quoc. Thu tng Trung Quoc  a noi en viec chong lai nhng vu tay chay cua cac lc lng ben trong va ben ngoai. Mi ay, nhan dp Tong Thong Hoa ky, Ong George W. Bush,  vieng tham Bac kinh, trong bai phong van danh cho nhat bao Tng Lai (Avvenire), c Cha Joseph Zen, Giam muc Hong Kong, nhan xet nh sau: Trong vu phong Hien Thanh cho 120 v Chan phc T ao Trung quoc, vao ngay Le Cac Thanh Nam ai Toan xa Roma, Bac Kinh phan oi kch liet va lam ap lc manh me tren cac Giam muc thuoc Giao hoi ai quoc. Viec lam ap lc nay, theo c Giam muc Hong kong, nham  cng ep cac v nay tr lai phuc tung ang va Nha nc, bi v   hau het cac v a c Roma cong nhan, va do o  Bac kinh lo s mat quyen kiem soat. ay cung la ly do tai sao trong hai nam nay, viec bach hai Giao hoi ham tru an tr nen d doi hn trc. Tng cung nen nhac lai ni ay rang tai Trung quoc co mot Giao hoi ai quoc, do ang cong san kiem soat va c Nha nc chnh thc cong nhan. Giao hoi nay, du c moi de dang,  nhng khong phat trien, trai lai ang gay lo lang cho ang va Nha nc. Trong luc o Giao hoi ham tru an b bach hai t 50 nam qua,  nay khong nhng khong b tieu diet,  ma lai c gia tang va van can am trung thanh vi c tin va vi TC, V chu chan toan Giao hoi.

Nhn chung vao lch s Giao Hoi cong giao t hai ngan nam qua, chung ta co the nhan thay rang viec bach hai Giao hoi cong giao khong phai ch co mi ay, trong thi ai chung ta ma thoi, nhng a xay ra t cac the ky au cua Giao hoi. Cac che o oc tai chu trng bach hai e tieu diet Giao hoi va xoa bo ton giao khoi lanh tho, nhng  eu that bai. Giao hoi t hn hai ngan nam nay, van ton tai, van phat trien, van song manh va luon ti tre.

 


Back to Home Page