Ban tuyen ngon chung

cua cac ai dien ton giao

tham d cuoc gap g lch s tai Assisi

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC gi th rieng cua ngai va Ban tuyen ngon chung cua cac ai dien ton giao tham d cuoc gap g lch s tai Assisi cho 60 v lanh ao quoc gia.

Ngay 24 thang 2 nam 2002, sau ung mot thang cua Ngay cau nguyen cho hoa bnh tai Assisi (24/01/2002), TC gi mot bc th rieng va Ban Tuyen ngon chung ve cac dan than cua ai dien cac ton giao cho 60 v Lanh ao cua 60 quoc gia. Ban Tuyen ngon chung nay c goi la Thap gii (v gom 10 cam oan) cua cuoc gap g lch s tai Assisi va ch c  gi ti 60 v lanh ao quoc gia co ai dien tham d Ngay cau nguyen tai Assisi ngay 24 thang Gieng nam 2002. Trong bc th  c Gioan Phaolo II qua quyet rang:  cac v tham d cuoc gap g tai Assisi trong luc nay hn luc nao het c linh ong bi mot xac tn chung nay: nhan loai phai la chon gia tnh yeu thng va s thu ghet, v ch tnh yeu thng biet xay dng va s thu ghet ch pha huy ma thoi. Va ay la tong hp cua s iep cac v lanh ao ton giao hop nhau tai Assisi muon gi cho the gii. Va trong nhng ngay nay, c Gioan Phaolo II a muon gi rieng cho 60 v lanh ao quoc gia a c ai dien en Assisi, Thanh pho cua Thanh Phanxico.

Trong bai thi s nay, chung toi xin thuat lai bc th cua cua TC va cung vi bc th, ban dch nguyen van Ban Tuyen ngon chung cua cac ai dien ton giao, cung goi la Thap gii cua Assisi.

Bc th cua TC c ky ngay 24 thang 2 nam 2002, ung mot thang sau cuoc gap g lch s tai Asissi (24/01/2002), nhng c cong bo ngay 05 thang 3 nam 2002. Thap gii la mot ban van hoan toan  phu hp trong luc nay, neu chung ta nhn vao nhng bien co the tham xay ra hang ngay tai Thanh a gia Do thai va Palestine t hn mot nam nay va cang ngay cang tr nen nguy hiem. Tnh trang nguy ngap nay a thuc ay TC, trong gi oc kinh Truyen Tin Chua nhat 3/03/2002, len tieng mot lan na yeu cau nh chien tc khac va hay lang nghe tieng noi cua ly tr.

Cung vi bc th, TC gi theo ca ban c goi la Thap gii cua Assisi. Ngai c mong rang: 10 doc quyet cua Ban tuyen ngon chung nay co the hng dan cac hoat ong chnh tr va xa hoi cua moi chnh phu. D nhien Ban Thap gii nay la thanh qua cua c muon thanh thc cua nhng con  ngi nam n,  c hng dan bi tn ngng ton giao sau xa cua mnh,  cung nhau hoat ong cho s hoa thuan, cho viec tm kiem chung ve mot tien bo thc s va ve hoa bnh cua ca gia nh nhan loai.

TC giai thch them rang: Trong Ban tuyen ngon chung tai Assisi rat de  dang kham pha ra c muon thanh thc cua cac ai dien ton giao, nhat la khi cac v xac nhan rang: bao lc va khung bo trai nghch han vi tinh than ton giao chan chnh. Va v the cac v gia tang no lc trong viec co vo nen van hoa ve oi thoai va tha th cho nhau nhng lam loi trong qua kh, dan than chien au chong lai canh cung cc va loai ra ngoai le xa hoi,  dan than khong thu ong trc bao lc va s d, dan than khuyen khch moi sang kien nham co vo tnh hu ngh va lien i  gia cac dan toc.

c Gioan Phaolo II viet: Toi a cong nhan rang cac v tham d cuoc gap g, trong luc nay hn luc nao het, c linh hoat bi mot xac tn chung nay: nhan loai phai la chon trong hai s: tnh yeu thng va s thu ghet. Roi TC  them ngay:  10 iem cua Thap gii co gia tr nh mot s la chon ro rang, bi v moi ngi tham d xac tn rang: neu s thu ghet pha huy, tieu diet, th trai lai tnh yeu thng biet xay dng.

V the, trong phan cuoi bc th gi cho 60 v lanh ao quoc gia,  TC c mong rang: s dan than va tinh than cua Assisi dan a moi ngi thien ch en viec tm kiem chan ly, cong bnh, t do va tnh yeu thng, e moi ngi c hng cac quyen bat kha vi pham cua mnh  va e moi mot dan toc c hng hoa bnh. Roi TC ket thuc nh sau: Trong dan than nay ngi ta se thay Giao hoi cong giao luon luon ng hang au, e viec oi thoai thanh thc,  viec tha th cho nhau va viec hoa thuan vi nhau... m ra mot con ng mi cho moi ngi trong ngan nam th ba nay.

Nhng dan than va c mong tren ay, Chua nhat 3/03/2002, trong gi oc Kinh Truyen Tin, c Gioan Phaolo II a nhac lai cho cac v trach nhiem ve t song mi cua o mau, chet choc tai Thanh a. TC noi: Toi au n sau xa ve nhng tin mi nhat nhan c t Gierusalem.  Bao lc, chet choc va tra ua... ch co the thuc ay nhieu hn na ngi dan Do thai cung nh ngi Palestine  i en cho that vong va thu ghet. Can phai nh chien tc khac va cung vi tinh than nhan ao va ton trong luat le quoc te, lam cho tieng sung yen i va lam cho tieng noi cua ly tr c nghe theo.

 

Sau ay la ban dch nguyen van Ban Tuyen Ngon Chung Assisi, cung goi la Thap gii cua Assisi.

1 - Chung toi cam oan tuyen xng xac tn cng quyet cua chung toi la bao lc va khung bo trai nghch han vi tinh than ton giao ch thc va, trong luc len an moi viec x dung bao lc va chien tranh nhan danh Thien Chua hoac nhan danh ton giao, chung toi cam oan lam tat ca nhng g co the e loai tr tan goc re cac can c cua khung bo.

2 - Chung toi cam oan giao duc con ngi biet ton knh va ton trong nhau, e co the at ti mot cuoc chung song hoa bnh va lien i gia cac thanh vien cua cac chung toc, van hoa va ton giao khac nhau.

3 - Chung toi cam oan co vo nen van hoa cua oi thoai, e phat trien s hieu biet va tn nhiem nhau gia ca nhan va cac dan toc, bi v ay la nhng ieu kien cua mot nen hoa bnh chan chnh.

4 - Chung toi cam oan benh vc quyen cua moi ngi  co mot cuoc i xng ang, phu hp vi can cc van hoa cua mnh va xay dng cach hoan toan t do mot gia nh, thc s la gia nh rieng cua mnh.

5 - Chung toi cam oan oi thoai cach thanh thc va nhan nai, khong phai bang viec coi nhng g chia re chung toi nh mot bc tng khong the vt qua c, nhng trai lai bang viec nhan biet rang viec oi chieu vi nhng khac biet cua ngi khac co the tr nen c hoi cua mot viec hieu biet nhau hn.

6 - Chung toi cam oan tha th cho nhau ve nhng sai lam va nhng thanh kien cua qua kh va cua hien tai va chung toi nang nhau trong no lc chung e thang tnh ch ky va lam dung, thu ghet  va bao lc va e hoc biet t qua kh la hoa bnh ma khong co cong bang,  th khong phai la hoa bnh ch thc.

7 - Chung toi cam oan ng ve pha nhng ngi au kho do  canh cung cc va b loai ra ngoai le xa hoi, bang cach tr nen tieng noi cua nhng ngi khong co tieng noi va bang viec hoat ong cach cu the, e vt qua nhng tnh trang nh vay, bi v chung toi xac tn rang: khong ai co the song hanh phuc do t mnh c.

8 - Chung toi cam oan nhn nhan nh tieng keu cua chnh chung toi, tieng keu  cua tat ca nhng ai khong cam chu bao lc va s d, va chung toi muon gop phan vi  tat ca sc manh cua chung toi e em en cho nhan loai thi nay mot hy vong thc s ve cong ly va hoa bnh.

9 - Chung toi cam oan khuyen khch moi sang kien nham co vo tnh hu ngh gia cac dan toc, bi v chung toi xac tn rang, neu thieu s hoa hp vng chac gia cac dan toc, th phat trien ky thuat lieu a the gii en nhng nguy hiem moi ngay moi them ve tan pha va chet choc.

10 - Chung toi cam oan yeu cau cac v trach nhiem cac quoc gia lam moi co gang co the, e, tren bnh dien quoc gia va quoc te, xay dng va cung co mot the gii cua tnh lien i va cua hoa bnh da tren cong ly.

 


Back to Home Page