7 ngi phu n

tham d vao viec thu phong linh muc

b canh cao se b dt phep thong cong

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

7 ngi phu n tham d vao viec thu phong linh muc b canh cao se b dt phep thong cong.

Vatican (Zenit 10/07/2002) - Toa thanh a chnh thc canh cao 7 ngi phu n tham d vao viec thu phong linh muc rang ho se b dt phep thong cong, ngoai tr ho nhn nhan nghi le truyen chc la vo gia tr va noi len s thong hoi cua ho.

Li canh cao c a ra hom th t (10/07/2002) qua li canh cao theo giao luat -- (monitum) - c ky bi HY Joseph Ratzinger, chu tch va TGM Tarcisio Bertone, tong th ky cua thanh bo Giao ly va c tin.

Hom 29/06/2002,  giam muc ly giao Romulo Antonio Braschi, sang lap vien cua cong ong thanh linh --(charismatic)--  a phong chc linh muc cho 7 ngi phu n tai bien gii Ao va c.

Da theo khoan giao luat so 1347, triet 1, Toa thanh chnh thc canh cao  nhng ngi phu n nay rang: ho se b dt phep thong cong han chot la ngay 22/07/2002, neu ho khong ton trong hai ieu kien sau ay:

- Th nhat, ho phai "vo hieu hoa" viec thu phong linh muc, ma ho lanh nhan  t v giam muc ly giao cua cong oan Thanh linh,  v ay la viec lam i ngc lai giao ly cua giao hoi.

- Th hai, ho phai cong khai  an nan va  xin  c  tha th v nhng gng xau gay ra  cho  cac tn hu.

Li canh cao nhac cho ho biet giao ly cua giao hoi ve van e nay, c TC Gioan Phaolo II dien ta trong tong th  ve Viec Phong chc Linh Muc (Ordinatio Sacerdotalis). Tong th nay xac nh rang Giao hoi khong co quyen e phong chc linh muc cho Phu n.

V ly do nay, Li canh Cao (monitum) tuyen bo, "viec thu phong linh muc  neu tren, la mot b tch gia tao va do o khong co gia tr va khong co hieu lc phap ly; ay la mot viec tan cong nghiem trong vao hien che cua giao hoi.

Ban van nhan manh rang v v "giam muc phong chc" thuoc vao cong oan thanh linh,  th ay cung la mot cuoc tan cong nghiem trong vao s oan ket Giao hoi."

Cuoi cung HY Ratzinger va TGM Bertone noi rang, "hanh ong nh the la mot s lang ma co y,  oi vi pham gia ngi phu n, nhng ngi co mot vai tro ac biet va khong the thay the c trong Giao hoi va xa hoi."

 


Back to Home Page