Cac bac s Cong giao yeu cau

Lap Trng cua Giao hoi ve benh AIDS (SIDA)

c lang nghe

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac bac s Cong giao yeu cau Lap Trng cua Giao hoi ve benh AIDS (SIDA) c lang nghe.

Barcelona, Tay ban Nha (Zenit 12/07/2002) - e cap en van e khung hoang ve benh AIDS, mot nhom bac s Cong giao thuc giuc tieng noi cua Giao hoi Cong giao phai c moi ngi nghe, xet v vai tro cua Giao Hoi trong viec cham soc cac benh nhan AIDS.

Hoi ong y s Cong gao tren the gii a a ra mot ban tuyen ngon tai cuoc hop quoc te ve benh AIDS c to chc tai Barcelona. Cuoc hop ket thuc hom th sau, ngay 12/07/2002.

Theo thong ke cua Lien hiep quoc, c mot trong bon benh nhan AIDS tren toan the gii,  c cham soc bi cac c quan cua Giao hoi Cong giao. Ban tuyen ngon cua cac bac s canh cao rang, "Chien dch phong nga ch da vao tui nga thai hoac bao cao su, la mot viec nguy hiem va rat la khong nhan ban."

Ban tuyen ngon noi, "ac biet, nhng ngi tre can phai c giao duc va hoc hoi e co trach nhiem trong viec ton trong tnh duc va tnh yeu." Nhng g can phai c co vo o la cach hanh x, nh  han tuoi bat au cho cac moi lien he tnh duc, tranh cac lien he tnh duc trc khi lap gia nh, tin vao sc khoe cua hai v chong va hon nhan mot v mot chong.

Ban tuyen bo cung noi rang "ieu can thiet na la chien au chong lai viec van chuyen lau thuoc phien va cac loai thuoc tieu thu khac tren toan the gii."

Cac thanh vien cua Hoi ong Y s Cong giao the gii xac nh "tiep tuc co vo cac chng trnh y te va giao duc" e giup cac benh nhan AIDS.

Sau khi oc ban tuyen ngon tai cuoc hop bao, bac s Giuse Maria Simon, chu tch cua hoi bac s Thien chua giao tai Catalonia noi, Giao hoi la mot c che cham soc benh nhan AIDS (SIDA) nhieu nhat tren the gii... nhng lai khong c phat bieu tai cuoc hop."

Tng cung nen nhac lai, Hoi ngh quoc te th 14 ve benh AIDS, nhom hop tai Barcelona, Tay-ban-nha, a gat ra ngoai s tham gia cua Vatican. c Tong giam muc Javier Lozano Barragan noi: "Chung toi khong hieu tai sao Vatican khong c mi. Giao hoi ang ly phai c cong nhan nh ngi gop phan quan trong nhat, gia cac c che cua Lien hiep quoc trong  viec ap ng vi bnh AIDS. Vi t cach o, Vatican co quyen e cho moi ngi nghe y kien cua mnh."

c Tong Giam muc Lozano Barragan than phien rang, hoi ngh a tap trung vao vao s kien c goi mot cach sai lam ve an toan phai tnh- ngha la, viec phan phat nhng bao cao su hay tui nga thai, nh la mot phng the e phong nga benh dch AIDS.  Ngai noi them, "t 12 nam nay, cac vien chc Lien Hiep quoc ch e cap en viec nay, mac cho s that rang phng phap cua ho a khong phat sinh nhng hieu qua nh ho noi. Ngc lai, so benh nhan AIDS cang ngay cang gia tang, vi mot toc o kinh khung."

 


Back to Home Page