Quyet nh cua Toi cao phap vien My

huy bo an t hnh oi vi pham nhan thieu tr

c Hoi ong Giam Muc Hoa Ky tan thng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quyet nh cua Toi cao phap vien My huy bo an t hnh oi vi pham nhan thieu tr c Hoi ong Giam Muc Hoa Ky tan thng.

Tin Washington (Zenit 25/06/2002) - Hoi ong Giam Muc Hoa Ky a khen ngi quyet nh cua Toi cao Phap vien huy bo viec thi hanh an t hnh cho cac pham nhan khuyet tat tr nang.  N tu Mary Ann Walsh a nhan danh HGM My cho ai Vatican biet: cac giam muc hai long v ay la mot bc tien quan trong trong cuoc au tranh chong lai an t hnh.  Quyet nh nay buoc 20 tieu bang van con ap dung an t hnh oi vi pham nhan thieu tr, phai thay oi lai luat le cua ho.  Thng nhng ngi co ch so thong minh (IQ) thap hn 70 c coi la thieu tr, v khong co kha nang giao tiep hoac t lo cho ban than. Ngi ta oan so pham nhan thieu tr la 10% trong danh sach 800 ngi tu ang xep hang di gia treo co.

Theo linh muc Dale Rechenella, tuyen uy cho cac tu nhan ch an t hnh Florida, phan quyet cua Toi cao Phap Vien nhn nhan la ngi thieu tr khong the b buoc toi v nhng hanh vi cua ho.  Tnh kha pham la mot trong nhng nhan to chnh e chong lai viec hanh quyet nhng ngi khuyet tat tr nang.  Ho la nhng con ngi tnh tnh au tr, rat de b li dung, co the b xui giuc ra au thu  hoac dng chuyen doi tra,  e lam hai long ngi khac.  Do o, ho gap nguy c b cao gian nhieu hn.

Toi Cao Phap Vien  danh quyen cho moi tieu bang, tuy nghi tm phng thc thch ang ap dung quyet nh huy an mi ban hanh.  N tu Walsh cho biet: HGM My se tiep tuc no lc oi bai bo toan bo an t hnh, can c vao nhng sai lam cua an le nay a gay ra.  Chung ta a tng co nhng pham nhan vo toi b xep vao danh sach t  tu.  S kien ngi ta co the suyt hanh quyet  mot ngi vo toi thoi, cung a u khien ca nc phai suy ngh.  Con mot u t  khac o la an t hnh tr thanh noi s nhuc ln cho tat ca chung ta, xet nh la mot tap the xa hoi.  Nh TC a noi, thi ai chung ta khong can phai co an t hnh.  Qua lam, ch can cach ly nhng ke nguy hiem ra khoi xa hoi, ch khong can phai thu tieu ho.

 


Back to Home Page