TC mot lan na c mi

e noi chuyen trc quoc hoi Y

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC mot lan na c mi e noi chuyen trc quoc hoi Y.

Vatican (Zenit 23/06/2002) - Chu tch cua lng vien quoc hoi Y a lap lai li mi TC Gioan Phaolo II en tham quoc hoi Y, ong bao am vi ngai rang "li cua TC ang c ch i bi tat cac thanh vien."

Ong Pier Ferdinando Casini cho biet trong mot thong bao hom th Bay (22/06/2002) rang, khi ong mi TC, "toi lap lai li mi cua ngi tien nhiem cua toi vi TC e ngai oc bai dien van tai quoc hoi Y, von vt qua khoi he t tng va quan niem chnh tr khac nhau, nhn nhan uy quyen luan ly va tam linh rat cao cua ngai." TC trc ay  a c  mi e phat bieu tai quoc hoi Y vao nam 2000.

Toa thanh cha a ra li bnh luan chnh thc ve li mi nay. Tuy nhien, cung a cho biet rang chng trnh cua TC trong nhng thang ti rat la chac che - nhng chuyen tong du en Canada, Guatemala, Mexico, va Ba lan - co the lam cham tre chuyen vieng tham nh the cho en t nhat la nam ti.

 


Back to Home Page