TC tiep chung cac Giam muc Argentina

en Roma vieng Toa Thanh

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep chung cac Giam muc Argentina en Roma vieng Toa Thanh.

Sang th ba 12/02/2002, TC tiep chung cac Giam muc Argentina en Roma vieng Toa Thanh. Argentina ang trai qua mot cn khung hoang chnh tr, xa hoi, kinh te tram trong. Do o, TC rat quan tam en tnh hnh tai ay. Ngai a ra nhng sang kien e cac v chu chan Giao hoi oi pho vi nhng kho khan ang gap va cong tac vi Nha Cam quyen, e chong em lai bnh an, thnh vng cho dan toc Argentina. TC noi: e giup Argentina ra khoi cn khung hoang tram trong hien nay, can phai tai e ngh cac gia tr tinh than, nh s liem khiet, i song khac kho, tinh than trach nhiem, hy sinh va nen van hoa ve viec lam. Ngai noi them:  V the toi mi goi cac c Cha hay tiep tuc danh cho cac tn hu cua cac c Cha va toan dan viec phuc vu tot lanh: giup moi ngi gi c s tn nhiem thc s ni Chua Giesu Kito phuc sinh, trong mot thi ai khan cap nh vay, ca tren bnh dien the gii cung nh tren bnh dien rieng cua Quoc gia yeu qu Argentina.

Nhac lai nhng kho khan dan toc Argentina ang trai qua, TC ngh en biet bao gia nh thieu thon ca nhng cai can thiet cho i song. Tnh trang kho khan nay ang at biet bao con ngi trc mot tng lai en toi, ay nguy hiem va bat an. S lo lang trong luc nay phai thuc ay moi ngi, cach rieng cac v co trach nhiem ve so phan at nc, i en viec kiem thao nghiem chnh ve lng tam, ve trach nhiem cua mnh va ve nhng hau qua the tham do tnh ch ky, do ham li loc ca nhan hay be phai, do nan tham nhung lan tran khap ni, cach rieng ni gii lanh ao, do thieu ke hoach va chng trnh va nhat la do viec quan tr vung ve tai san Quoc gia.

TC qua quyet rang: Can c chnh cua tnh hnh au n nay la do bi mot cn khung hoang sau rong ve tinh than, luan ly, ao c, nh cac c Cha a noi len trong s iep mi ay gi  cho dan Chua tai Argentina. Bc au tien cua viec canh tan i song ca nhan cung nh cong ong, la phai co vo va dng nuoi cac gia tr ao c, luan ly. TC nhan manh: Du khong thuoc s trng hay tham quyen cua Giao hoi a ra nhng bien phap tng xng e cu van tnh hnh hien nay, va du Giao hoi ch co s menh trong lanh vc hoan toan ton giao, ieu nay khong ngan tr Giao hoi em en s cong tac, e co vo viec oi thoai quoc gia gia cac v trach nhiem ve van menh at nc, e moi mot ngi co the cong tac tch cc vao viec lt thang cn khung hoang tram trong hien nay.

Noi rieng vi cac v chu chan Giao hoi Argentina ang cung vi toan dan song trong tnh hnh kho khan, chia re, TC khuyen khch cac Giam muc tr nen nhng tha tac vien cua hoa giai, e an chien a c phu thac cho cac c Cha, mot khi a vt  c cac kho khan hien nay, tien tren con ng hoa hp va yeu thng thanh thc gia moi ngi, khong loai tr mot ai. Cac c Cha biet ro: tng lai cua at nc phai xay dng tren hoa bnh va hoa bnh la thanh qua cua cong bang. Cac c Cha hay theo con ng nay, hay gop phan vao viec xay dng mot xa hoi luon luon co vo s hoa thuan, hoa hp va s ton trong oi vi con ngi va oi vi moi mot quyen can ban cua con ngi.

Trong cn khung hoang cua Argentina, TC ca ngi nhng co gang ve bac ai xa hoi cua cac to chc cong giao khac nhau trong nc, cach rieng to chc Caritas cua cac Giao phan va giao x. Ngai cung ca ngi sang kien Mas por menos --(co ngha la: ngi co nhieu giup ngi co t hay khong co),-- nay a tr thanh truyen thong. Qua cac to chc, cac sang kien t thien bac ai, cac tn hu c mi goi hy sinh nhng cai can thiet, khong phai ch nhng cai d tha ma thoi, e chia se vi anh ch em ang thieu thon, au kho. TC nhan manh: Viec thang tien toan dien con ngi phai chiem cho noi bat. V the cac V chu chan phai thuc ay cac tn hu cua mnh quan tam en lanh vc nay va moi ngi eu c mi goi cong tac tch cc vao cac dch vu  c ai.

TC khong quen nhac lai cho cac Giam muc luon luon song hiep  thong vi V Ke nghiep Phero. ay la iem ngai van nhac lai cho cac v chu chan cua bat c Giao hoi nao en Roma knh vieng Mo hai Thanh Tong o Phero-Phaolo va tng trnh ve tnh hnh cac giao hoi a phng. Ngai noi: Trong khi thi hanh s vu chu chan, cac c Cha can gi luon luon s hiep thong  trong tam tnh va trong hanh ong vi Ngai Toa Phero va vi nhau. Dan than gi vng tinh than nay a c bieu lo trong cac khoa hop va cac cuoc gap g khac nhau cua cac c Cha, nham giup nhau va bo tuc lan nhau trong cac kha canh khac nhau cua cac thc tai muc vu. S hiep thong nay ong thi tr nen  gng sang cho cac linh muc, Tu s nam n, cho cong ong giao dan va cho ca xa hoi dan s na, thng chia re nhau bi nhng quan iem khac nhau va bi nhng tranh chap quyen li. e chu toan bon phan cua cac V chu chan, TC khuyen khch cac Giam muc Argentina quan tam cach rieng en viec co vo va huan luyen nhan s muc vu va truyen giao, ve lng cung nh ve pham. Ngai nhan manh: Cac n keu goi thng en t cac giao x, cac phong trao, hoi oan giao hoi, cac trung tam giao duc va nhat la t cac gia nh lanh manh, ao c.  TC vui mng v so n goi tai Argentina gia tang, nhng sanh vi viec gia tang dan so, th con so nhan s muc vu va truyen giao con thieu nhieu. V the moi giao phan phai co gang ay manh muc vu n keu goi, e ap lai nhu cau thieng lieng cua cong ong giao dan.

Trong phan ket thuc, TC noi: Toi biet ro nhng kho khan cua cac c Cha va cua cac ngi cong tac cua cac c Cha phai oi pho hang ngay. Nhng Chua Giesu Kito, gng mau hoan hao cua V Chu chan, se ban sc manh cho cac c Cha, trong viec phuc vu trung thanh va ban n hoa bnh tam hon, trong s kien tr, ---expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Jesu Christi--- trong khi chung ta mong i niem hong phuc va ngay tr lai cua Chua Giesu Kito, ang cu chuoc chung ta ng en (Sach Le Roma, kinh trc rc le). Sau cung, TC xin cac Giam muc chuyen en cac linh muc, tu s nam n, giao dan dan than lam tong o va toan dan li chao tham va s bao am li cau nguyen cua ngai, e moi ngi kien tr trong c tin va c vng manh trong i song Kito va trong doc quyet cua tnh yeu thng lien i oi vi moi ngi, cach rieng vi nhng ngi au kho  trong cn th thach chung hien nay.

 


Back to Home Page