ac s  cua TC cau nguyen

tai mat bang cua Toa nha Thng mai the gii

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ac s  cua TC cau nguyen tai mat bang cua Toa nha Thng mai the gii.

Tin New-York, Hoa Ky (Zenit 21/06/2002) - c TGM Leonardo Sandri, ac s cua TC, thay the c Hong Y Quoc Vu Khanh Toa Thanh,  tuyen bo tai mat bang cua Toa nha Thng mai The gii nh sau: Nhan danh c Gio-an Phao-lo II, toi xin thanh that gi en nhan dan New York, ac biet nhng ai a mat ngi than yeu nht cua mnh trong bien co au thng nay, li cau nguyen thiet tha xin Chua thng an ui va ban sc manh, nh qua tang cua Ngi cho chung ta.

Cung hien dien canh v ac s, co HY Edward Egan, TGM giao phan New York, va c TGM Renato Martino, quan sat vien thng trc cua Toa Thanh tai LHQ.   Cac v a cung at hoa tng niem tai mot be bang thep ngay tai Mat Bang. Dp nay, v ac s cua TC cung thong bao ve hoc bong do Toa Thanh tai tr cho con em cua cac nan nhan phai bo mnh trong bien co 11/09/2001, a so la nhan vien canh sat, lnh cu hoa, nhan vien cap cu, va nhan vien y te.

 


Back to Home Page