Giao dan gop y rang

cac giam muc phai chu quy trach nhiem

trong vai tro cua mnh oi vi

van e gng xau tnh duc cua linh muc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giao dan gop y rang cac giam muc phai chu quy trach nhiem trong vai tro cua mnh oi vi van e gng xau tnh duc cua linh muc.

Tin New York (Zenit 17/06/2002) - Thong oc bang Oklahoma, ong Frank Keating, a c cac giam muc Hoa Ky tien c lam Chu tch uy ban giao dan ac biet, nham kiem tra viec thi hanh chnh sach ngan cam mot linh muc a can toi lam dung tnh duc tre v thanh nien, khong c lanh nhan bat ky mot trach nhiem cong cong nao.

Trong mot bai viet cho t New York Times hom Th Bay, 15/06/2002, ong Keating cho biet: Mot phan quan trong cua ban tuyen bo nhan manh rat ung rang: cac linh muc lam thng ton, hay a tng gay thng ton, long tn nhiem s cay ni ho do viec ham hai gii tre, phai khong bao gi con c khoac ao chung tham tr lai, hay can d vao mot tac vu tch cc nao na.  Trng hp nao co chng c hien nhien, tat ca nhng pham nhan nh the phai chu truy to ve toi hnh s.

Toi tan thanh y kien cua HY Francis George cua giao phan Chicago, theo o, cac giam muc phai chu trach nhiem ve nhng g a xay ra, va nhng g se xay ra, chieu theo mc o can trong cua cac v.  Uy ban se xem xet ve kha canh nay.  Trng hp nao xet thay mot v giam muc thc s co hay biet nhng hoat ong phi phap cua linh muc di quyen, va trng hp nao mot v giam muc chu tam bao che cac hanh vi ay, v nay cung phai chu trach nhiem ve mat phap ly nh la tong pham.  Uy ban co u kha nang keu goi thai o canh giac cua cong chung oi vi giam muc nao khong tuan thu nhng ch nam a c chap nhan hom th sau 14/06/2002, va chung toi chu tam thi hanh ieu o.

Ngay trc luc cac giam muc bo phieu hom Th  Sau, 14/06/2002,  trong cuoc hop ac biet tai Dallas, HY Avery Dulles, ngi khong c quyen bo phieu, chup lay micro canh bao: Ban d thao tuyen ngon at ra mot moi tng quan bat li gia giam muc vi linh muc.  Linh muc khong con co the mang van e mnh ang vng mac ma en vi giam muc trong tam tnh tn nhiem na.  Linh muc phai het sc can nhac li an tieng noi vi v giam muc, bi v v giam muc co the sa thai ong suot i.

Nhng HY Anthony Bevilacqua cua giao phan Philadelphia lai nhn van e mot cach khac.  Trong bai giang thanh le Chua nht hom 16/06/2002, HY noi: Dau that au xot mac long, toi van ung ho ban tuyen bo.  Toi phai can nhac gia long yeu men thiet tha danh cho tat ca anh em linh muc vi cong ch cua Hoi Thanh.  Cong ch  Hoi Thanh phai chiem u tien cao nht.

Mot vai nan nhan cua cac linh muc noi ho lay lam that vong v cac giam muc a khong ca quyet c rang nhng ke pham phap phai b hoan tuc.  Nhng GM Wilton Gregory, Chu tch HGM Hoa Ky cho biet la cac chc sac Vatican a chat van rang: lieu ke hoach loai tr cac linh muc can toi lam dung tnh duc co phai la bien phap qua nang tay hay khong.  Dau vay, c Cha tin rang Toa Thanh se phe chuan chnh sach nay.  ay la tien trnh can thiet trc luc chnh sach tr thanh luat cua Hoi Thanh tai Hoa Ky.

 


Back to Home Page