Canh tan i song tam linh

la ieu cot yeu cho nhng ngi thanh hien

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Canh tan i song tam linh la ieu cot yeu cho nhng ngi thanh hien.

Tin Vatican (Zenit 18/06/2002) - Huan th mi cua Toa Thanh ve i tu, thuc giuc phai co mot cuoc canh tan i song  thieng lieng trong gii tu s.

Nhu cau khan thiet nay c khang nh bi Cha Eusebio Hernandez, trng van phong Bo Cac Dong Tu va cac Tu Hoi Tong o, trong mot bai bnh luan ve huan th mang ta Tai Khi Hanh T c Ki-to, ban hanh hom Th  Sau, ngay 14 thang 06/2002.   

Cha Hernandez viet: Tat ca eu tien trien hoa ieu chung quanh gia tr nay.  Nhng van nan va nhng thao thc ni nhng ngi song i tan hien khap ni tren the gii c nhan manh, giup ho tm ra nhng ap an kha d.  Xet nh mot tong the, chung toi qua quyet c la Huan th phac hoa len bc tranh i tan hien va hanh trnh canh tan ang c nhan thc ni cong oan cua moi ngi, c hng dan theo ng hng cua nam ai Toan Xa 2000.  Hn na, tai lieu ngo li vi tat ca moi ngi nam n song i tan hien theo nhieu hnh thc va ng loi khac nhau ho a chon, va trong nhng tnh the khac nhau ve tuoi tac, sc khoe hien tai cua ho.  Huan th mi goi anh ch em song i thanh hien hng anh mat len t nhng kho khan, t nhng th thach va gian truan cua mnh, e mot lan na lay lai dung kh ma tn nhiem vao mot mnh Thien Chua, pho thac i mnh ni long yeu thng cua Ngi, va khi au mot thien nien ky mi, c anh dau ac biet bang niem hy vong vao sc manh Chua Thanh Than va bang hien dien song ong cua c ai gia moi ngi.

Huan th ket luan vi li keu goi moi ngi nhn ve gii tre vi hy vong tran tre, v i Thanh Hien thc s can nhng ngi tre qua cam, san sang khuon uc i mnh theo mo hnh cua Chua Cha, vi sc manh Chua Thanh Than, e tr nen ong hnh dang vi Chua Ki-to, hau dang tang tha nhan mot chng t trong sang, vui ti ve cach thc ho a on nhan huyen nhiem Chua Ki-to va linh ao ca biet cua hoi dong cua ho mot cach ac biet.

 


Back to Home Page