S vang mat cua cac nc giau

trong khoa hop cua to chc FAO

gay mot cam giac khong tot

oi vi quoc gia tham d

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

S vang mat cua cac nc giau trong khoa hop cua to chc FAO gay mot cam giac  khong tot oi vi quoc gia tham d.

(Radio Veritas Asia - 12/06/2002) - Luc 9 gi th hai 10/06/2002. Khoa hop thng nh cua To chc  FAO (Food and Agriculture Organisation) cua Lien hiep quoc, co tru s tai Roma, a c khai mac long trong, vi s tham d cua khoang bon ngan ai bieu thuoc 183 quoc gia hoi vien , trong so nay co s hien dien cua Ong Kofi Annan, Tong th ky Lien hiep quoc va khoang 100 v Quoc trng va Thu tng, hau het thuoc cac quoc gia cua The gii th ba (ngheo hoac tren ng phat trien); trai lai trong so 29 quoc gia Chau Au giau thnh ky nghe, thuoc To chc To chc An ninh va Cong tac Chau Au  th  co Hoa ky va Canada  vang mat.

FAO la mot to chc cua Lien hiep quoc, e lo ve Thc Pham va Canh nong (FAO: Food and Agriculture Organisation). FAO c thanh lap nam 1945, ngay sau e nh the chien (1939-1945), tai Quebec (Canada). T nam 1951, tru s cua FAO c di ve Roma cho ti luc nay. Tai Toa nha ln cua FAO  hien co 3,700 nhan vien (cong chc cua FAO la 1,400 va 2,300 nhan vien phuc vu). Ong Jacques Diouf, ngi Senegal,  c bau lam tong giam oc t nam 1994. Nhiem ky cua ong se cham dt vao nam 2006.

Ai la ngi cung cap tai chanh cho to chc nay? - To chc c 183 quoc gia hoi vien cung cap tai chanh, theo t so a c Hoi ong cua FAO an nh. Hoi ong c trieu tap hai nam mot lan, e an nh  ngan sach  va phac hoa chng trnh hoat ong cho hai nam sau. Khoa hop cua Hoi ong cung e bau  Hoi ong chap hanh.

Con khoa hop thng nh  la khoa hop c trieu tap e tm nhng giai phap cu the cho tham trang oi kho tren the gii. Theo thong ke: c moi 4 giay co mot ngui chet oi. Hoi ngh thng nh the gii au tien ve Thc Pham c trieu tap nam 1996, (cach ay sau nam).  ang  le phai trieu tap sau 5 nam, t 5 en 9 thang 11 nam 2001; nhng cac v trach nhiem ve to chc a nh lai, v nhng bien co xay ra tai Genova (Tay bac nc Y)  dp nhom cac Cng Quoc thuoc nhom G8 (tam sieu cng ky nghe) hop tai ay,  va sau o, lai xay ra vu khung bo tai Hoa ky 11 thang 9 nam 2001.

Chung toi xin tr lai s  vang mat cua cac quoc gia giau thnh, ky nghe  cao, tai Khoa hop thng nh lan nay. S vang mat nay gay mot cam giac  khong tot oi vi quoc gia tham d, cach rieng cac quoc gia thuoc the gii th ba, th t. S vang mat nay co the giai thch nhieu cach khac nhau: Cac quoc gia giau thnh, va ky nghe cao, xem ra ch ky, khong ngh en viec cu oi, nhng ch ngh en nhng quyen li kinh te cua mnh, nh ong Jacques Diouf, Tong th ky FAO, a noi len cach ay t ngay: o la cac quoc gia thieu thien ch chnh tr, muon gi tnh trang nay e san xuat va khai thac th trng the gii; cung co the la cac quoc gia giau thnh t tn nhiem vao To chc FAO trong viec quan ly so tien cua ho ong gop - Trong bai  xa thuyet ang tren nhat bao Tin Chieu so ra Chua nhat 9.6.2002 (trc ngay khai mac Khoa hop thng nh cua FAO), mot nha ngoai giao lao thanh Y viet nh sau: Ngan sach hang nam cua FAO la 1t 200 trieu My kim. So tien nay do cac quoc gia Hoi vien ong gop (thc s nhieu quoc gia khong bao gi ong gop) danh e chi tieu va phat lng cho khoang 3,500 cong chc va nhan vien phuc vu tai To chc. So con lai tc 600 trieu danh cho viec cu oi tren the gii: giot nc trong bien ca. Chung ta th hoi: so tien 600 trieu My kim nay la g oi vi mot t 200 trieu ngi ngheo (song di mc o mot My kim moi ngay) tren the gii?  Thc t oi, nhng so t oi nay, en luc phat ra,  co en tay ngi ngheo hay khong, lai la mot chuyen khac na!

Chng trnh cu oi va gia tang thc pham trong Khoa hop lan trc, nham en viec giam bt moi nam 20 trieu trong so gan 800 trieu ngi cc kho; nh vay trong nam  2015 se giam c mot na so ngi oi kho tren the gii. Nhng  trong cuoc hop bao vai ngay trc ay, ong Tong th ky cho biet: tong so ngi c cu khoi nan oi, moi nam, ch giam co 6 trieu thay v 20 trieu. Va nh vay, e giam mot na so ngi oi kho, neu khong co s ong gop them, khong the thc hien c trong nam 2015, ma trong nam 2030, ngha la can them 15 nam na, v thieu thien y ch chnh tr cua cac quoc gia giau thnh, va ky nghe  cao. Ong cong nhan: Chng trnh cu oi nay b coi nh mot that bai.

Nha ngoai giao  lao thanh tac gia bai xa thuyet ang tren nhat bao Tin Chieu, a at ra nhieu cau hoi: Ai la ngi kiem soat c so 6 trieu ngi a thoat khoi canh ngheo kho, ho au?  va kiem soat theo tieu chuan nao? Ong Tong th ky FAO cong nhan: Khoa hop thng nh nay la cua ngi ngheo. Chung toi a mi tat ca cac v lanh ao chnh phu cua the gii giau co, nhng khong mot v nao en. Thc s ch co hai v ng au Chnh phu Y (v tru s tai Roma) va Tay ban nha, hien dien. Nh vay, s vang mat cua cac quoc gia giau thnh cho thay rang: ho thieu hay t tn nhiem vao viec ieu hanh ngan sach cua FAO, do ho ong gop phan ln va co the cung khong tin vao cac con so ke khai va nhng thanh cong cua FAO. Ai cung thay rang: Nan oi kho, ngheo nan van gia tang thay v giam bt. Ho sau gia ngi ngheo (ai a so) va ngi giau (thieu so) cang ngay cang ln rong them. Mot ly do khac khien cac quoc gia giau thnh khong tham d va thieu y ch chnh tr, bi v ho muon ong gop vao Quy cu oi vi ieu kien nay la  cac quoc gia ngheo  phai theo ke hoach han che sinh san cua ho. Ho cho rang: e giam nan oi, cung can phai giam mieng an. ay la mot ng loi chnh tr thc dan mi. Trai at nay co kha nang cung cap thc pham can thiet khong nhng cho sau t dan c hien nay, nhng con hn na. Biet bao tai nguyen tren trai at nay va di ay bien van cha c khai thac. Ai cung thay rang: tai cac quoc gia giau thnh, so sinh moi ngay moi t i, trong luc o mc san xuat thc pham lai d tha, nhieu luc phai nh lai viec san xuat hoac sa thai nhan cong hoac huy bo so d thang, trong luc o so ngi chet oi tai cac quoc gia ngheo van gia tang. ay la mot bat cong, do thieu s phan phoi ong eu, va nhat la thieu tnh lien i nhan loai, c c Gioan Phaolo II luon luon nhac en.

Trong dien van khai mac, Ong Tong th ky LHQ bao ong tnh hnh nguy ngap cua nan oi. Moi bon giay co mot ngi chet v nan oi;  nh vay moi phut co 15 ngi chet; trong mot gi co 900 ngi va trong mot ngay co khoang hn 20 ngan ngi chet v nan oi, khong ke chet v nhieu can c khac. Trong luc do, tai cac quoc gia giau thnh lai co nhieu ngi mac chng benh map phu, v an qua nhieu, phai tm cach chay cha. Mot ben chet v oi, ben kia chet v boi thc. Mot th du lam nhieu ngi ngac nhien: Moi ngay tai Thanh pho Torino (mien bac nc Y, hn mot trieu dan c) vt vao cac thung rac khoang 80 tan banh m tha, kho cng, trong luc o nhieu tre em va ngi ngheo hang ngay bi cac ong rac vung ngoai o cac Thanh pho ln, hay cac thung rac e kiem mot chut g an hoac co the dung c cho nhu cau cua mnh va cua gia nh. Canh ong Lazaro  ngheo kho, benh tat, ghe l ... nam trc cua nha ngi t phu, ch i nhng mun bach rt t man cao co ay cua ngi  nay, nhng vo ch. Canh tng the tham nay c Chua Giesu a ra cach ay hai ngan nam van tiep tuc dien ra hang ngay trc mat chung ta.

Trong gi oc kinh Truyen Tin Tra Chua nhat 9/06/2002. c Goan Phaolo II noi en Khoa hop thng nh cua FAO, vi nhng li nh sau: Xin Thien Chua chuc lanh cho cuoc gap g nay va xin Ngi soi sang hng dan cac V trach nhiem cac quoc gia, e biet lang nghe nhng yeu cau chnh ang cua tng trieu, trieu  ngi hang ngay song trong kho cc. TC xin cac Chnh phu ay manh them chien dch chong nan oi tren the gii. Lan nay TC khong ch than en Tru s FAO e oc dien van trc Khoa hop, nhng ngai a gi  S iep  cho  cac Phai oan tham d. Chung toi se gii thieu s iep nay trong muc thi s ky ti.

 


Back to Home Page