Vai net ve van kien  cua HGM Hoa Ky

ve nhng lam dung tnh duc ni giao s

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

 

Vai net ve van kien  cua HGM Hoa Ky ve nhng lam dung tnh duc ni giao s.

(Radio Veritas Asia - 7/06/2002) - Th ba 4/06/2002, HGM Hoa ky cho cong bo van kien se c thao luan trong Khoa hop khoang ai tai Dallas, t ngay 13 en 15 thang 6 nam 2002. Van kien noi ngay en nhng bien phap rat nghiem ngat se c  cac Giam muc a ra e trng phat nhng linh muc lien luy vao gng mu lam dung tnh duc oi vi cac tre v thanh nien. Bien phap thang ngat nay, oi vi d  luan quan chung, c coi nh la mot s sa thai, ngha la bat buoc hoan tuc nhng linh muc b to cao va co u bang chng cu the. Bien phap nay co hieu lc tc khac, khong can xet en cac kha canh than hoc, hay giao luat. Bien phap thang ngat nham anh tan d luan quan chung t trc ti gi van ngh rang, cac giam muc che ay toi loi cua nhng linh muc lien luy va gay gng mu, bang cach di chuyen t giao x nay qua giao x khac.

Mot mi la cha tng co trong Khoa hop cua HGM Hoa ky la s hien dien cua cac chng nhan, nan nhan cua nhng vu lam dung duc tnh. ay la lan th nhat cac chng nhan c phat bieu cong khai va c lang nghe trong Khoa hop cua tat ca cac Giam muc trong nc. S kien nay khong phai ch co tnh cach bieu hieu, nhng con noi len s cng quyet cua cac Giam muc nham i en viec lat mot trang mi trong lch s Giao hoi Cong giao Hoa ky. Tng cung nen biet rang: Giao hoi Cong giao Hoa ky hien nay gom tren 60 trieu, mot lc lng ong nhat va hung hau hn ca tai Hoa ky, vi nhng c cau, nhng to chc rat qui mo. ay cung la mot lc lng c cac nha chnh tr, thuoc phe dan chu hay cong hoa,  eu quan tam. Trong buoi gap g 28 thang 5 nam 2002 gia TC va Tong thong George  Bush tai Vatican, nhng vu tai tieng gay soi noi tai Hoa ky cung c thao luan. Tong thong biet rang: Giao hoi Cong giao ung ho lap trng cua Ong ve viec thang tien xa hoi Hoa ky, da tren cac gia tr cao qu ve gia nh, ve ton giao, ao c luan ly. Vi nhng vu tai tieng do mot so nho linh muc gay nen,  tuy Hoa ky van theo chnh sach phan biet ro rang gia the quyen va than quyen, Tong thong khong the khong lo lang ve uy tn b suy giam cua Giao hoi Cong giao. Nhng TC bao am Tong thong rang: Ngai tin chac Giao hoi Cong giao tai Hoa ky co nhieu kha nang va thien ch tien len,  sau cn khung hoang nay.

T thang Gieng nam 2002 cho ti luc nay, tai Hoa ky a co 180 Linh muc b  ngng thi hanh tha tac vu linh muc, v lien luy vao nhng vu lam dung duc  tnh oi cac tre em va v thanh nien; trong so nay co linh muc John Geoghan, thuoc giao phan Boston, a b len an 10 nam tu, v  sa i nga lai nhieu lan, du nha cam quyen Giao hoi a di chuyen cha en nhng  giao x khac nhau. V nhng vu tai tieng nh vay, thang t nam 2002, TC a trieu tap cac Hong Y va Ban Chu tch cua HGM Hoa ky ve Vatican e cung vi cac Bo tai Toa Thanh, trong hai ngay 23 va 24 thang 4 nam 2002,  cu xet van e va tm bien phap  chan ng nhng vu gng mu nh vay. Trong dien van oc cho cac V tham d cuoc gap g, TC goi nhng lam dung duc tnh ni linh muc la mot toi pham oi vi xa hoi, va la mot toi loi ghe tm trc mat Thien Chua. Vao ngay be mac cuoc hop, cac Hong Y va Ban chu tch HGM Hoa ky a hop bao e trnh bay ve ket qua cua cuoc gap g va trnh bay bc th cac ngai gi cho Cong ong Cong giao Hoa ky.

Phan TC, trong th gi cho cac linh muc tren the gii nhan ngay Th nam Tuan Thanh nam 2002, sau khi noi dai ve B tch Hoa giai, TC  nhac en trong phan cuoi th nhng lam dung duc tnh oi vi tre em. Ngai viet: V la linh muc, chung ta b xuc ong sau xa bi nhng toi loi cua mot so anh em chung ta, a phan boi n thanh lanh nhan trong Ngay Phong chc, bang viec e mnh i en ca nhng bieu lo xau nhat cua mau nhiem toi loi, mysterium iniquitatis hien ang hoanh hanh tren the gii. Nh vay ho gay nen gng mu tram trong, keo theo hau qua  lam cho ngui ta nghi ng  tat ca cac linh muc khac, mac du cac ngai rat ang ghi an, va ang thi hanh tha tac vu cach liem khiet va trung thanh, va nhieu luc thc thi c bac ai cach anh hung na. TC viet them: Trong luc Giao hoi bieu lo s lo lang cua mnh oi vi cac nan nhan va co gang ap lai,  theo ung chan ly va cong bnh,  moi tnh hnh au thng nay, chung ta c mi goi on nhan  mysterium crucis (Mau nhiem Thanh gia) va c mi goi dan than nhieu hn na trong viec tm kiem con ng thanh thien. Chung ta phai cau nguyen, e Thien Chua gi len trong tam hon mot a tien quang ai cua nhng ly tng ve tan hien hoan toan cho Chua Kito: ay la nhng ly tng lam nen tang cho tha tac vu linh muc.

Trc Khoa hop khoang ai lan nay tai Dallas, HGM Hoa ky a soan thao mot chng trnh c goi la Restoring Trust (Lay lai s tn nhiem). ay la iem vang son cua Van kien a c cac Giam muc chap thuan nam 1992, cach ay ung 10 nam, sau khi a xay ra nhng vu lam dung ve duc tnh oi vi cac v thanh nien. Van kien gom nam iem ap lai ay u  nhng oi hoi cua d luan quan chung va cua cong ong Cong giao. Va ay la nam iem cua van kien:

- Can thiep tc khac cua nha cam quyen Giao hoi trong nhng trng hp b to cao co nen tang vi nhng bang chng ang tin;

- Ngng thi hanh tha tac vu  nhng linh muc b lien luy va trao cac v nay cho dch vu y te-tam ly  kiem nghiem,

- Cong tac cua Giao hoi vi ban T phap cua nha nuc trong nhng vu ieu tra;

- Boi thng cho cac nan nhan cua nhng lam dung va gia nh ho;

- Sau cung, lien luy toan cong ong giao x.

Chng trnh nay a c nhieu giao phan Hoa ky ap dung. Trong Khoa hop lan nay tai Dallas, chng trnh rat co the c thao luan them va tai xac nhan, t ra ve nhng iem cot yeu. Van kien c cong bo hom th ba 4/06/2002 nhac lai rang: Mac dau cn khung hoang cha he co t trc ti gi cua Giao hoi yeu quy chung ta, xem ra ang i en viec gia tang hnh phat oi vi nhng linh muc lam dung duc tnh tre em, th ch mot vu to cao ma thoi, neu c chng minh, co the u, e i en viec huyen chc  v linh muc loi pham.

Vi nhng bien phap thang ngat va co hieu lc tc khac nh vay, cac Giam muc Hoa ky cng quyet tien en mot cuoc thanh tay va canh tan Giao hoi Cong giao tai ay, e lay lai uy tn va s tn nhiem a b h hai do cac  gng mu, gay nen trong nhng nam va qua.  Hanh ong cng quyet cua HGM Hoa ky a va ang c nhieu Giam muc cac ni khac chu y, e e phong va ngan chan kp thi nhng tnh trang au thng nh vay co the xay ra trong giao phan cua mnh.

 


Back to Home Page