TC tiep ai dien

cac Dong truyen giao tham d Cuoc gap g

do Bo Rao giang Tin Mng cho cac dan toc to chc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep ai dien cac Dong truyen giao tham d Cuoc gap g do Bo Rao giang Tin Mng cho cac dan toc to chc.

(Radio Veritas Asia - 1/06/2002) - Sang th sau 31/05/2002, trong en Vatican, TC tiep cac v ai dien cho cac Dong truyen giao tham d Cuoc gap g, do Bo Rao giang Tin Mng cho cac dan toc to chc, trong bon ngay t 27 en 31 thang 5 nam 2002.

Khai mac buoi tiep kien, HY Crescenzo Sepe, Tong trng Bo Rao giang Tin Mng cho cac dan toc, gii thieu len TC 220 v ai dien nam n thuoc cac Dong truyen giao tham d Cuoc gap g, vi nhng li nh sau: Knh tha TC, ay la 220 v ai dien thuoc cac Dong truyen giao en t nam Chau,  a ap lai li mi cua Bo Rao giang Tin Mng tham d cuoc gap g au tien nay, vi muc ch tm hieu biet nhau va kiem iem cac thc tai truyen giao tren the gii, vi nhng oi hoi khan cap cua the gii ngay nay, e gi len mot s nhay cam truyen giao cua tat ca Dan Chua.

HY nhac lai: trong dp nay, Bo Rao giang Tin Mng cho cac dan toc cung nhan c nhieu sang kien va ch dan ch li. Bo se dung nhng kinh nghiem o e thi hanh bon phan kho khan a c TC trao pho cho. HY Sepe noi them: Chung con cam thay mnh c giup rat nhieu trong bon phan nay do chng ta ay cam ong cua TC, V truyen giao th nhat cua Giao hoi, ra i en moi ni tren The gii nay,  e rao giang Chua Giesu Kito va Tin Mng Bac ai, Cong ly va Hoa bnh cua Ngi.

Trong bai dien van oc trc 220 V ai dien cac Dong truyen giao nam n tham d cuoc gap g, trc het TC cam n cac v hien dien va tat ca cac nha truyen giao, v cong viec phuc vu Giao hoi,  ma anh ch em ang thc hien, theo ac sung rieng cua Tu hoi mnh va  v s cong tac ma anh ch em em en hang ngay trong viec truyen ba Tin Mng  moi ni tren The gii.

TC nhac lai ieu ngai a viet trong Thong iep Redemptoris Missio (S menh cua ang cu chuoc) nh sau: Sau hai ngan nam cu chuoc, s menh c trao pho cho Giao hoi con rat xa  mi c hoan tat. Roi ngai nhac lai giao huan cua Cong ong Vatican II: Tat ca Giao hoi la truyen giao va v the moi mot tn hu lanh B tch Ra toi, phai cam thay mnh c mi goi gop phan vao viec rao giang Tin Mng.

TC nhan manh en moi quan he chat che gia s menh truyen giao va i song tan hien. Qua viec tan hien cuoc i cho Chua, cac ngi tan hien co ngha vu cach rieng em cong viec cua mnh vao cac hoat ong truyen giao, theo kieu cach rieng cua Tu hoi mnh. Co the qua quyet rang: Tnh cach truyen giao nam trong chnh trung tam cua moi hnh thc i song tan hien  (x. Vita consacrata, so 25).

TC nhac lai: Trong cac the ky, cac ngi tan hien luon luon la nhng ngi tien phong trong cac hoat ong truyen giao ad Gentes (cho ngi ngoai). Cac v a t bo que hng, gia nh e i en tan cung Trai at (Cv 1, 8) e em en cho moi ngi nam n, s iep Tin Mng. Cac v a gap biet bao kho khan va can tr;  va mot so khong nho trong cac ngai a hien ca s song mnh bang viec t ao e minh chng Chua Kito.

TC noi: Cac Tu hoi cua anh ch em ngay nay ang tiep tuc ra i theo uoi cung muc ch duy nhat nay, la lam cho anh sang Tin Mng chieu doi cho biet bao ngi con trong bong toi va trong s chet (Lc 1, 79). Toi muon li dung c hoi nay e cam n  anh ch em v s dan than quang ai  cho cac x truyen giao va mi goi anh ch em hien than cach cng quyet hn na cho ly tng nay, va lam song lai trong anh ch em tam tnh hang say cua Thanh Phaolo, ang a thot len: Khon cho toi, neu toi khong rao giang Tin Mng (1 Cor 9, 16).

TC khuyen cac nha truyen giao ng nan ch v met nhoc, v kho khan, v khong thanh cong, cung ng e mnh b lay phai thoi quen lam viec nh may moc va song trong kho khan. Hay chong lai nhng nguy hiem nay bang viec hiep thong sau xa vi Chua va muc kn ngh lc mi ni Ngi,  e vt qua moi tr ngai. Chua ha: Cha lai vi cac con moi ngay cho en tan the (Mt 28, 20). c g s hien dien cua Chua luon luon nang anh ch em!

e thanh cong, TC khuyen khch s hiep thong va cong tac chat che gia cac Dong truyen giao, vi cac Giam muc va vi cac Giao hoi a phng tren bnh dien giao phan cung nh quoc gia, vi cac Be tren cac Dong nam, n  trong tinh than bac ai va trong s ton trong ac sung rieng cua moi Tu hoi. TC nhac lai: Tinh than hiep thong va cong tac nay phat xuat bi  viec sentire cum Ecclesia (cam ngh, hanh ong cung vi va trong Giao hoi) (x. Vita consacrata, 46), cach rieng vi Toa Thanh  va vi cac c quan lo viec truyen giao, nhat la Bo Rao giang Tin Mng cho cac dan toc, co nhiem vu ieu hanh va phoi hp cong viec rao giang Tin Mng tren ca the gii.

Nh HY Tong trng Bo Truyen giao a trnh bay: ay la cuoc gap g lan au tien gia ai dien cac Dong truyen giao. TC mi goi lap lai kinh nghiem nay va luon luon gi tinh than hiep thong va cong tac cua cac cuoc gap g nh vay.

TC ket thuc dien van bang viec phu thac moi ngi, trong ngay Le  knh c Me i vieng Ba thanh Elisabet,  cho s che ch cua Me, Ngoi Sao Sang cua cong viec truyen giao va cho s che  ch cua cac Thanh T ao, cac Thanh Nam N sang lap cac Dong truyen giao, e c Me va cac Thanh nang anh ch em trong  cong viec phuc vu truyen giao hang ngay;  va c g c Me va cac Thanh tr nen gng mau cho anh ch em trong viec hien than hoan toan cho Tin Mng.

Tng cung nen nhac lai ni ay vai iem chnh cua Van Kien Ket Thuc Cuoc Gap G Lan Th Nhat cua cac ai dien cac Dong Truyen giao. Van Kien  ghi lai mot so  muc tieu u tien nh sau:

- Tai Chau phi: ci m cua nen van hoa Chau phi cho chieu kch ton giao.

- Tai Chau My Latinh: thang tien vai tro quyet liet them mai cua ngi phu n trong i song Giao hoi;

- Tai A Chau va Chau ai dng: mot s cng quyet manh me hn trong viec lam cac dan toc cua  hai Chau Luc nay  dan than hn vao hoat ong truyen giao cua Giao hoi.

Van kien cung nhac en mot so van e quan trong khac, nh  viec huan luyen tren moi cap bac;  nhng hau qua cua viec hoan cau hoa va cua chu ngha tieu thu; viec  thieu t do ton giao; viec khan hiem n goi tai mot so mien trong Giao hoi hien nay.

Luc be mac cuoc gap g, HY Tong trng qua quyet: Khong mot can tr nao, khong mot kho khan nao co the ngan can chung ta tien en nhng mien at mi va nhng dan toc xa la. Chung ta khong e cho mot cn gio bao chnh tr hay y thc he nao giap tat c la cua Chua Thanh Than a ban cho chung ta;  s hang say tam hon, ang thuc ay chung ta em Chua Kito en cho anh ch em chung ta;  niem vui cua viec rao giang Tin Mng cua Chua Cha, ang ay long thng xot.

 


Back to Home Page