Ngay Chua nhat se mat het y ngha

neu khong co b tch Thanh the

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngay Chua nhat se mat het y ngha neu khong co b tch Thanh the.

Vatican (Zenit 2/06/2002) - TC Gioan Phaolo II noi, tai kham pha y ngha cua ngay Chua Nhat va b tch Thanh the la nhng u tien thuc bach oi vi Giao hoi.

Trong ngay le Mnh Mau Thanh Chua, TC noi vi hang ngan khach hanh hng tu tap tai quang trng thanh Phero e oc kinh truyen tin, rang "Thanh The la nhp tim cua cong ong," va "la mot gia san qu gia nhat." V the,  mot lan na, TC  e ngh mot cuoc  kiem iem lai  ve ngay Chua Nhat va, trong o,  ve viec c hanh b tch Thanh the.

TC noi them, "T luc khi au, cong oan tien khi tai Jerusalem, cac Kito hu, tu hop vao "Ngay cua Chua",  e tiep tuc thanh le tng niem viec t nan va phuc sinh cua Chua Kito. Chua Nhat la ngay ngh va cau nguyen, nhng y ngha thc s cua no b mat i neu khong co b tch Thanh the."  TC  noi, "c tin la can thiet, hay noi cach khac, c tin c sinh ong bi tnh yeu,  la  ieu can thiet, e tm hieu chieu sau ay hap dan cua s hien dien cua Chua Kito, di nhng "dau hieu" cua banh va ru."

Ngai noi them, "ch co nhng ngi tin va yeu, mi co the hieu mot t ve mau nhiem cao ca nay;  Xin ta n Thien chua la ang en vi s nho hen cua chung ta; co the noi Ngai tm kiem s yeu uoi cua chung ta, mac khai chnh ngai la tnh yeu cu o vnh cu cho chung ta."

Trc khi t biet khach hanh hng, Ngai ket luan: "Xin cho moi ngi chung ta luon nhan c s tr giup lien l t nguon an sung phong phu, e ln manh trong tnh yeu va trong viec phuc vu rong lng  anh ch em."

 


Back to Home Page