HY Carlo Maria Martini

noi ve Ngay cau nguyen

cho hoa bnh the gii tai Assisi

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

HY Carlo Maria Martini noi ve Ngay cau nguyen cho hoa bnh the gii tai Assisi.

HY Carlo Maria Martini, mot trong so hn 20 Hong Y tham d Ngay cau nguyen  cho hoa bnh tai Asissi, hom 24 thang Gieng (2002), do TC Gioan Phaolo II trieu tap, vi s tham d cua 46 phai oan cac Giao hoi Kito va cac Ton giao ln the gii,  a noi ve bien co  lch s nay tren nhat bao cong giao Y Tng Lai (Avvenire) so ra ngay  Chua nhat 27.01.2002, trong mot bai viet co ta e la: Toi tng thuat ngay Assisi cua toi.

HY Carlo Maria Martini, nam nay gan 75 tuoi, c bo nhiem lam TGM Milano nam 1979, thang Hong Y nam 1983. Ngai la mot trong cac Hong Y noi tieng nhat, khong nhng tai Y, nhng tren ca the gii Cong giao, noi tieng khong nhng ve tai c, nhng con ve s thong thai sau rong. Ngai la mot trong cac v chu chan coi soc  mot trong so cac giao phan ln nhat tren the gii: Giao phan Milano, gom hn 5 trieu tn hu, hn mot ngan giao x ln nho va hn hai ngan linh muc. Milano la thanh pho ky nghe va - nh nhieu ngi noi -  nuoi song ca nc Y. Tong giao phan Milano trong the ky 20 va qua a cung cap cho Giao hoi hai v Giao Hoang: c Pio XI (1922-1939) va c Phaolo VI (1963-1978). HY Martini cung c d luan quan chung coi la mot trong cac V  co the c chon lam Giao Hoang. Nhng co le ngai se khong len lam Giao Hoang, v sap en tuoi hoi hu. Ngai a e n xin t chc len TC va quyet nh tr lai Thanh a, e tiep tuc nghien cu ve Kinh Thanh. Trc khi lam Hong Y TGM Milano, ngai la giao s Kinh Thanh va Vien trng Hoc vien Thanh Kinh Roma, roi  Vien trng ai hoc Gregoriana cua Dong Ten, v ngai cung la mot Linh muc Dong Ten. Vi trach nhiem nang ne ve mot Giao phan rong ln nh vay, HY con co th gi e viet va cho xuat ban nhieu sach ve cac e tai Kinh Thanh. HY Martini con la mot trong cac v co vo s hiep nhat va oi thoai vi cac Giao hoi Kito va cac ton giao. Cach ay ba nam ngai a on tiep cuoc gap g gia cac Giao hoi va Ton giao tai Milano, do Cong ong Sant' Egidio to chc, theo tinh than Assisi. Ngoai ra,  HY con tham d cac cuoc gap g ngoai nc, cung do Cong ong nay to chc hang nam, e tiep tuc tinh than Assisi, do TC khi xng t nam 1986.

Sau ay la bai tng thuat cua HY Carlo Maria Martini ang tren nhat bao Tng Lai:

Cuoc gap g Assisi trong nhng ngay va qua (24-25/01/2002), theo li mi cua TC, a cho thay cac ai dien cua cac Giao hoi Kito, khong phai Cong giao,  va cua cac ton giao ln tren the gii tu hop tai ay. Cuoc gap g nay la mot bien co ac biet va y ngha cua no con phai c ao sau them na. Tham d cuoc gap g nay oi vi toi  thc la mot n ln lao.

Chung toi cung nhau len ng - cac giam muc va cac v khach - cung vi TC, tren chuyen tau t Vatican. ay a la mot kinh nghiem tot ep roi, bi v chung toi bat au tiep xuc va quen biet nhau.

Ngay gap g - nh moi ngi biet - c chia thanh ba luc khac nhau. Trc het, cac v lanh ao noi len chng ta rieng cua mnh ve hoa bnh. Roi, TC oc dien van, trong o ngai neu len nhng ly do cua cuoc gap g va nhat la ngai tai xac nhan ieu ngai quan tam hn ca, o la khong the co chien tranh ton giao - chien tranh khong phat xuat bi ton giao - bao lc khong phat xuat bi ton giao -  khung bo khong phat xuat bi ton giao va tat ca cac ton giao co the va phai ton trong nhau. Hn na ay la nhng e tai quan trong, nhat la sau ngay 11 thang 9 nam 2002, c ngai luon luon nhac lai.

HY viet tiep nh sau: Khong thieu nhng hoc gia thi ta d oan cho ngan nam th ba nay nhng chien tranh ve van hoa, tham ch ve ton giao na. Vi tat ca sc manh, c Gioan Phaolo II muon to cho the gii biet: khong nh vay va khong phai  nh vay, co the khong xay ra nh vay; cac ton giao trai lai la nguon mach cua hoa bnh va cua tha th, bang viec oi thoai gia cac ton giao vi nhau,  du co nhng khac biet  nhau. Va thc s, tai Assisi, TC a nhan manh nhieu en iem nay: Chung ta muon cho the gii biet rang: tam tnh thanh thc cua cau nguyen khong a en lap trng oi choi nhau va cang khong a en s khinh miet nhau, nhng trai lai a en viec oi thoai xay dng, trong o moi ngi,  khong e mnh i en, bat c bang cach nao, thuyet tng oi hay hon hp ton giao, trai lai y thc ro rang ve chng ta va ve viec rao giang. Va con hn na: ay la gi phut vt qua  cach cng quyet nhng cam do xa kia cua thu ch, a xay ra trong lch s cua nhan loai, ca trong lch s ton giao na.

Sau dien van, en buoi cau nguyen: cac ai dien cua moi ton giao cau nguyen rieng theo the thc va kinh nguyen cua mnh. Va ay la gi phut chnh cua ngay cau nguyen cho hoa bnh. Tai Assisi, moi ngi eu cau nguyen cach rieng cho hoa bnh. Va iem chot cua cau nguyen la mot trong cac s iep noi bat hn ca cua cuoc gap g nay. Bi v cau nguyen cho hoa bnh, trc het tc la tn nhiem vao Thien Chua va phu thac cho Ngi. Trong dp au nam Dng lch TC a nhan manh en gia tr cua viec la chon nay: Viec cau nguyen cho hoa bnh khong phai la mot yeu to en sau dan than cho hoa bnh, trai lai viec cau nguyen chnh trung tam cua no lc  xay dng hoa bnh trong trat t cua cong ly va t do. Cau nguyen cho hoa bnh co ngha la m rong tam hon con ngi cho s xam nhap cua quyen nang canh tan cua Thien Chua.

HY Martini ke  tiep nh sau: Ban chieu, ay la luc noi en cac dan than chung. Tat ca cac ai  dien cac Giao hoi Kito va cac ton giao eu tham d, cung vi am ong thanh nien. Nhng nhat la hnh anh cua TC la mot hnh anh thc noi bat. Toi ngh i ngh lai trong mnh: ay thc la mot viec thi hanh quyen toi cao cua TC, khong nhng quyen toi cao theo phap luat oi voi Giao hoi cong giao, nhng con ca mot quyen toi cao ve danh d va ve uy tn oi vi cac Giao hoi khong phai cong giao,  a nhan li mi cua ngai va oi vi ca cac Ton giao na, co the cac ai dien nay khong chap nhan li trieu tap cua mot ai khac. D nhien trong s khiem ton cua ngai, TC ngoi tai cung mot le ai nh cac v cac v lanh ao ton giao khac, nhng chnh ngai gi a v trung tam va uy tn cua ngai tao nen mot hnh thc cho viec tham khao cua the gii. Va v ngai ai dien mot s viec quan trong nay: lan thu nhat trong lch s tat ca the gii ton giao cong nhan V Giao Hoang Roma nh iem  tham khao va quy tu, cong nhan ngai nh ngi co kha nang lam cho suy t ve cac van e quan trong ang gay lo lang va au kho cho nhan loai.

c TGM Milano ket thuc bai viet nh sau: Bien co Assisi thc la mot bien co noi bat. Bien co nay gi ay c trao lai khong nhng cho lch s ma thoi, nhng nhat la cho c tin cua chung ta, e co the mi goi chung ta kien tr trong viec cau nguyen cho hoa bnh, trao lai  cho i song chung ta, e chung ta nuoi dng trong tam hon nhng tam tnh ve doi thoai, ve cong ly va ve tha th.

 


Back to Home Page