Huan c cua TC

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 20 thang Gieng 2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 20 thang Gieng 2002.

Tra Chua Nhat  20 thang gieng nam 2002, TC xuat hien tai ca so Van Phong Lam Viec cua Ngai e oc kinh Truyen Tin vi dan chung tu hop tai Quang Trng Thanh Phero. Trc khi nguyen kinh, TC a noi vai li huan c, nhac en y ngha cua Ngay Cau Nguyen cho Hoa Bnh tai Assisi vao ngay 24 thang gieng nam 2002. TC lu y ac biet rang bien co Assisi khong c hieu nh la mot s pha tron ton giao. Nhng cac tham d vien c  xep vao mot a iem rieng e cau nguyen theo niem tin ton giao cua mnh, trong ngon ng rieng, va theo truyen thong rieng. Ho ch hop chung vi nhau e noi len cam ket chung, la cam ket dan than xay dng hoa bnh, khong lam dung ton giao, khong nhan danh Thien Chua ma gay chien tranh, bao lc khung bo. M au bai huan c, TC moi nh sau:

Anh ch em rat than men,

Sau cuoc khung bo bi tham ngay 11 thang 9 nam va qua (2001), mot bien co luon luon hien dien trong tr nh chung ta, va trc nguy c cua nhng xung ot mi, nhng ngi tin Chua y thc s khan thiet phai gia tang them li cau nguyen cho Hoa Bnh, bi v Hoa Bnh trc het la hong an cua Thien Chua. Chnh trong khung canh nh  vay ma c to chc Ngay  An Chay hom 14 thang 12 nam va qua (2001), ngay a c rat nhieu ngi hng ng  thi hanh, cung nh Ngay cau nguyen cho Hoa Bnh tai Assisi, vao ngay 24 thang gieng nam nay (2002). Se co mat tham d nhng ai dien cua cac giao hoi kito khac nhau va cua nhng ton giao khac. Nh the c lap lai kinh nghiem cua ngay 27 thang 10 nam 1986, khi lan au tien, thanh pho cua thanh Phanxico nhn thay o tuon ve mnh nhng nhan vat cua cac ton giao tren the gii, e dang len Tri li khan cau sot sang cho hoa bnh.

T o, mot tinh than mi - thng c goi la tinh than Assisi - linh ong cuoc oi thoai lien ton va lien ket chat che cuoc oi thoai nay vi s dan than cho cong bang, dan than bao ve cac tao vat, va dan than cho hoa bnh. Ngay cau nguyen cho Hoa Bnh khong chut nao co y chu theo s  pha lon cac ton giao. That vay, moi nhom ton giao se cau nguyen tai nhng ni khac nhau tuy theo niem tin  rieng, theo ngon ng rieng, truyen thong rieng, trong s ton trong hoa toan nhng ngi khac. ieu se ket hiep tat ca moi ngi tham d la niem xac tn rang hoa bnh la hong an cua Thien Chua. Nh  ke tin  vao Thien Chua, moi ngi biet ro mnh c mi goi tr nen nhng ke xay dng hoa bnh. Tren can ban va noi, nhng con ngi nam n, thuoc ve nhng ton giao khac nhau, khong nhng co the cong tac vi nhau, nhng con phai dan than moi ngay mot hn e benh vc va co vo mot s cong nhan hu hieu nhng quyen li cua con ngui, ieu kien khong the khong co e thc hien nen hoa bnh ch thc va lau dai. ng trc bao lc, ang gay thng tch cho nhieu vung tren the gii ngay nay, con ngi  y thc nhu cau can chng to rang cac ton giao la yeu to xay dng tnh lien i, va phi bay va co lap hoa tat ca nhng ai lam dung Thanh Danh Thien Chua cho nhng muc tieu hay bang nhng phng the that ra xuc pham en Thien Chua.

Th nam  24 thang gieng nam 2002, neu Chua muon, chung toi se thc hien mot cuoc hanh hng chung bang xe la, theo gng cua chan phc Giao Hoang Gioan 23, ang a i hanh hng en Loreto va Assisi, ngay 4 thang 10 nam 1962. Cha mi goi nhng ke tin Chua va nhng ngi thien ch tren toan the gii, hay ket hiep vi cuoc hanh hng nay, bi v tat cachung ta eu c keu goi e cung nhau xay dng hoa bnh. Cha cung muon xin mot cach ac biet nhng cong oan tu tr va nhng cong oan an vien nhat la nhng an vien kn, cung nh  keu goi nhng tre em, nhng ngi benh va nhng anh ch em cao nien, hay hiep y vi chung ta trong li cau nguyen.

Nguyen xin Me Maria, N Vng Hoa Bnh, khan cau cung Thien Chua ban cho nhan loai hong an quy gia Hoa Bnh va xin Me giup chung ta tr nen trong moi moi trng, nh thanh Phanxico, nhng  kh cu xay dng Hoa Bnh ma ch mot mnh Thien Chua mi co the ban cho.

 

(sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin)

 

Sau kinh truyen tin va phep lanh, TC nhac en tnh hnh bi tham tai Thanh a, ni nhng cuoc tan cong va an ap hang ngay gay them mau o va chet choc. TC noi  them nh sau: Loi hanh ong xau xa nay khong dan en ngo ra nao ca va that la au buon e nhan manh rang nhng tac nhan cua cuoc xung ot a lam phat sinh mot vong lan quan mu quang. Cha khong the nao khong mi goi nhng ke co trach nhiem  cac phe tranh  chap hay cham dt  nhng oi au va keu goi cac cong ong quoc te ng bo mac ke ho. Can khan thiet chung vi nhau tm ra nhng phng the co kha nang thiet lap lai con ng dan en hoa bnh, sao cho nhng ngui Do thai vanhng anh ch em Palestine co the ngh en tng lai cua mnh. Nh li khan cau cua Me Maria, xin Thien Chua soi sang cho tam tr cua moi ngi thien ch!

TC cung khong quen chia buon va cau nguyen cho  nhng nan nhan cua Nui La ben Congo. c chi ng thieu nhng ong gop cua chung ta cho nhng anh ch em ang phai au kho v thien tai nay. Ket thuc, TC cau chuc sao cho cuoc hanh hng en knh vieng Mo cac Thanh Tong o kien cng c Tin va giup cho moi ngi tr nen nhng chng nhan ch thc cho Tin Mng. TC chuc tat ca mot ngay ChuaNhat an lanh.

 


Back to Home Page