The gii nhn ve Assisi vi niem hy vong

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

The gii nhn ve Assisi vi niem hy vong.

Ngay 24 thang Gieng nam 2002, the gii nhn ve Assisi, thanh pho cua Thanh Phanxico, s gia hoa bnh va tnh huynh e gia cac dan toc, khong phan biet tn ngng, van hoa, truyen thong, ngon ng,  mau da; tai Assisi,  ai dien cac Giao hoi va cac ton giao ln tren the gii, ap li mi cua c Gioan Phaolo II , tu hop e cung nhau, moi ngi theo tn ngng va nghi thc rieng cua mnh, cau nguyen cho hoa bnh the gii, nh cach ay 16 nam (1986), vao cuoc gap g lan th nhat cau nguyen cho hoa bnh; luc o the gii con chia thanh hai khoi knh dch nhau va e doa nhau;  va cung nh   cach ay chn nam, tc nam 1993  cuoc  gap g lan th hai, luc chien tranh  diet chung tai mien Balcan tr nen d doi, tan bao.

Cuoc gap g th ba thang gieng nam 2002 e cau nguyen cho hoa bnh the gii gia luc the gii b e doa kinh khung bi chnh sach khung bo, dien ra trong bay tieng ong ho: trong bay tieng ong ho nay, biet bao ieu se xay ra tai Assisi cho tng lai the gii!.

Luc 8:30, t nha Ga Vatican, chuyen tau hoa bnh  ch c Gioan Phaolo II va ai dien cac Giao hoi va cac ton giao, khoang tren 300 v, chuyen banh xe t t tien ve nha Ga Assisi. Tren chuyen tau hoa bnh nay, con co nhieu V Hong Y, Tong Giam muc, Giam muc va Nha cam quyen dan s, trong o co Tong Thong cong hoa Y, ong Carlo Arzeglio Ciampi, Thu tng chnh phu va mot so ngi c mi tham d, nh cac v ai dien cac Phong trao va Hoi oan cong giao quoc te va mot so ai dien Hang Giam muc the gii. Theo nguon tin chung toi nhan c, se co may bay trc thang cua Quan lc Cong hoa Y bay tren chuyen tau, luc i cung nh luc ve, e bao ve an ninh.

Luc 11 gi tra, tai en th pha di knh Thanh Phanxico, thng goi la Basilica di Santa Maria degli Angeli (en th c Maria cua cac Thien Than), cuoc gap g th nhat trong ngay cau nguyen c khi s. Tai ay HY Phanxico Xavie Nguyen van Thuan, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Cong ly va Hoa bnh, se oc dien van khai mac. Sau o, cac ai dien Giao hoi chnh thong, Giao hoi Anh giao, cac Giao hoi Tin Lanh cai cach, An giao, cac ton giao truyen thong cua Chau phi, Phat giao, Do thai giao va Hoi giao, lan lt phat bieu y kien. Tiep theo la bai dien van cua TC Gioan Phaolo II.

Luc 12:30, tai cac a iem khac nhau danh cho moi Giao hoi va ton giao, cac phai oan se cau nguyen theo le nghi cua mnh cho hoa bnh. TC chu toa le nghi cau nguyen cua Giao hoi cong giao trong en th pha di knh Thanh Phanxico.

Luc 15:30, cuoc gap g th ba va sau cung cua ngay cau nguyen  cho hoa bnh the gii va cung la iem noi bat hn ca trong ngay, se co le nghi oc Ban tuyen ngon ve s dan than chung cho hoa bnh. Ban tuyen ngon nay se c oc tai quang trng cua en th pha di bang cac tieng  Anh, Y, A rap. Sau dien van dan nhap  cua HY Francis Arinze, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve oi thoai  lien ton, TC se ot mot trong cac cay en c at trc khan ai. Tiep sau TC, cac v ai dien cac Giao hoi va cac ton giao lan lut ot len cay en cua mnh . Roi TC doc dien van van ve y ngha cua cay en a c ot chay va chieu sang.

HY Walter Kasper, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve co vo s hiep nhat cac tn hu Kito se oc dien van be mac Ngay cau nguyen. Cac le nghi c ket thuc bang cai om hon hoa bnh gia TC va ai dien cac Giao hoi va cac ton giao.

Trong khi ch i len ng tr ve Vatican cung tren chuyen tau hoa bnh, TC vieng tham cac N tu Dong Kn Clarisse va gap chung cac Tu s Phanxico trong en th Thanh knh Thanh To phu  Phanxico pha di (Santa Maria degli Angeli).

Nh moi ngi thay ro va hieu rang: vai tro chu chot cua Ngay 24  thang Gieng n am 2002, la viec cau nguyen. Nh chnh c Gioan Phaolo II a noi len ngay mung 3 thang gieng nam 1993:  Li cau nguyen la vu kh thc cua hoa bnh. Mot th vu kh khong mot sc manh hung hau nao co the thang c, khi chung ta thanh thc danh cho cho Thien Chua trong i song cua chung ta.

i en Assisi, moi v ai dien Giao hoi va ton giao mang theo y thc ro rang nay la ton giao nham en s song, khong phai s chet, nham en s ton trong moi mot con ngi, c Thien Chua tao dng giong hnh anh Ngi, vi tat ca cac quyen thieng lieng va bat kha xam pham cua con ngi; ton giao khong nham va khong cho phep an ap, bat cong, bao oan, thu ghet;  ton giao nham co vo cuoc chung song hoa bnh gia cac dan toc, cac mau da, cac ton giao; ton giao khong nham en nhng tranh chap va chu trng chien tranh. Ton giao biet rang: phai co nhng khac biet va chap nhan nhng khac biet nay: ay la bc au tien tien en mot nhan loai hoa giai, co the m rong ca cho mot tng lai hoa bnh.

Ngay 24 thang gieng nam 2002 tai Assisi, the gii  c chung kien tai cho hay qua ai truyen hnh,  mot quang canh, mot bau kh cua hoa thuan, cua tnh huynh e, trong s ton trong can cc cua moi mot ngi, nh chnh c Gioan Phaolo II a noi len ngay mung 9 thang gieng nam 1993 tai Thanh pho cua Thanh Phanxico.

Assisi la ni ly tng cua moi ngi thien ch, nam cung nh n, muon tm kiem va xay dng mot tng lai tot ep hn cho the gii. Thc s, cuoc gap g trong tnh huynh e nh vay se giup cho viec hieu biet nhau, co the xoa bo nhng thanh kien van co t lau i, va a en s cong nhan t do ton giao bat c phng tri nao.

Chung ta, cac tn hu cong giao, trong khi tham d cuoc gap g qua ai truyen hay phat thanh, hay hiep thong vi li cau nguyen tha thiet cua TC va cua ai dien cac ton giao the gii e xin Thien Chua lam cho chung ta tr nen dung cu cua hoa bnh cua Ngi, nh Thanh Phanxico a cau nguyen trc ay t nhieu the  ky: li cau nguyen ma chung ta van oc lai hay hat len, moi khi chung ta cau nguyen cho hoa bnh, moi khi chung ta hop nhau trong tnh yeu thng cua Chua.

Tren chiec tau ch Vu kh cau nguyen, chung ta bat c phng tri nao tren trai at nay, hay hng ve Assisi, e cung vi TC va ai ien cac Giao hoi va cac ton giao ho ln tieng: ng bao gi co khung bo na, ng bao gi gay chien tranh na. Chung ta het thay, khong phan biet tn ngng, van hoa, mau da, ngon ng... hay cung nhau tien trong ly tng ve Assisi, thanh pho hoa bnh, hoa giai, tha th, yeu thng va huynh e, e cung nhau xay dng mot the gii cong bnh hn, huynh e hn.

 


Back to Home Page