Toa Giao chu Nga nhan li mi

tham d Buoi cau nguyen

cho Hoa bnh the gii tai Assisi

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mot bc tien mi: Toa Giao chu Nga nhan li mi tham d Buoi cau nguyen  cho Hoa bnh the gii tai Assisi.

Trong nhng ngay va qua, Vatican nhan c s chap nhan cua Toa Giao chu chnh thong Nga, ap lai li mi cua c Gioan Phaolo II, tham d Buoi cau nguyen cho hoa bnh the gii tai Assisi, vao ngay 24 thang gieng nam 2002. Toa Giao chu Moscowa se gui mot phai oan va cho biet ro ten cac v thanh vien cua phai oan. Nh vay Phai oan Chnh thong Nga en Asssisi la ieu chan chan. Trong luc nay, Vatican ch con ch i th tra li cua Giao hoi chnh thong Hy lap, mot giao hoi van cng ran oi vi Roma, nhng sau chuyen vieng tham thang 5 nam 2001 cua c Gioan Phaolo II tai Athenes, moi quan he gia hai Giao hoi a tr nen khac, neu khong muon noi la tot ep tram phan tram.

Nh vay cac phai oan cua Giao hoi Kito (Cong giao, Chnh thong, Tin lanh) nay len ti 46 phai oan thay v 44 phai oan sanh vi nhng ngay trc ay.

Nh the, trong lan nay, ngi ta co the ghi nhan s tham d rong rai hn ca cua Giao hoi chnh thong oi vi mot sang kien cua c Gioan Phaolo II.

Danh sach con co the con thay oi vao nhng ngay cuoi cung. Tat ca hn 300 v tham d se la nhng v thng khach cua Vatican va cung i tren mot chuyen xe la vi TC t nha Ga Vatican en nha Ga Assisi. T ay cac v len xe ca i en nha th Santa Maria degli Angeli, (c Maria cua cac Thien Than) nh chng trnh chung toi a loan bao trc ay.

Viec tham d cua phai oan chnh thong Nga la mot tin vui mng bi v bao hieu mot s tan bang gia moi quan he gia Roma va Toa Giao chu chnh thong Moscowa. Viec tan bang nay a c bao trc bang nhng dau hieu va c ch nho be, nhng mang nhieu y ngha va ha hen trong tng lai. Th du chuyen vieng tham cua N Ca oan cua Toa Giao chu Moscowa tai Vatican dp Le Giang sinh thang 12 nam 2001. Ca oan a hat trong en th Thanh Phero va trong nha nguyen Mater Ecclesiae (c Maria, Me Giao Hoi) cua Phu Giao Hoang  trc s hien dien cua c Gioan Phaolo II. Trong dp nay ngai a gi li knh tham c Giao chu va chuc mng Le Giang sinh cua Giao hoi chnh thong, c mng vao ngay mung bay thang gieng, theo lch Giuliano.

Th ba ngay 15.01.2002, Tong Thong Vladimir Putin cua Nga a danh cho nhat bao Ba lan Gazeta Wyborcza mot bai phong van quan trong. Sau khi bay to s ton trong khac thng oi vi c Gioan Phaolo II , Tong thong Nga tuyen bo: Toi a en Vatican va toi biet n ngai nhieu bi v ngai a tiep on toi. Toi nh luon mai cuoc gap g nay. Co the chuyen vieng tham nay la chuyen vieng tham khong c ch i trc, nhng toi cung cam thay mot s hanh dien ve s kien nay la mot v ai dien cua dan toc Slavo, mot ngi Ba lan, a tr nen Giao Hoang Roma. oi vi chung toi, ngi dan Nga, viec nay that la mot vinh d.

Sau o, Tong thong Putin chuyen sang van e co tnh cach chnh tr hn. Ong noi: Trong moi quan he gia Nga va Vatican khong co van e nao ca. Luc nay ay toi san sang mi TC vieng tham. Nhng neu  phai en Moscowa, chnh ngai muon rang: ay la mot chuyen vieng tham co gia tr ay u, ngha la no a en viec tai lap cac moi quan he bnh thng vi Giao hoi chnh thong Nga. Tong thong noi tiep: Viec nay khong tuy thuoc ni toi. Toi ch co the gop phan vao viec lam cho moi quan he gia hai Giao hoi tr nen hoan toan. Tong thong bao am vi ac phai vien nhat bao Ba lan rang: Toi bao am vi Ong la toi ang hoat ong theo chieu hng nay.

Dau hieu that ro rang: ien Cam Linh muon rang viec tranh chap gia Giao Hoi Chnh Thong va  Giao Hoi Cong Giao cham dt i va v nhng ly do chnh tr rat minh bach. Sau ngay 11 thang 9 nam 2001 (sau vu khung bo tai Hoa ky), Nc Nga a lien ket vi khoi chong khung bo do Hoa ky cam au; nh vay Nga c cong nhan hoan toan thuoc cong ong quoc te vi tc hieu ay u. Tong thong Putin hieu ro  uy tn tinh than cua c Gioan Phaolo II va cua Vatican noi chung; v the trong luc nay nhng cai va, tranh chap ve van hoa va ve lch s-ton giao la nhng ieu bat li cho ien Cam Linh, bi v nh vay gay nen mot the ng co lap, mot the ng rieng re, tuy von qu gia oi vi dan toc Slavo, nhng xet ve phng dien chnh tr khong co li g.

Thc ra Toa Giao chu Moscowa, von  co mot truyen thong hoa hp vi quyen bnh chnh tr, ca trong thi ky di che o cong san Lien xo, xem ra cung muon theo ng loi cua Tong thong Putin. Chng c la mi ay phat ngon vien cua Phan bo ngoai giao  cua Toa Giao chu tuyen bo nh sau: Tong thong Putin a co mot thai o thang than, mot thai o quan tam en nhng li ch cua Giao hoi chnh thong Nga.

Nhng thc s van con nhieu tr ngai khac. Mi ay chnh c Alexis e nh Giao chu chnh thong Nga tuyen bo rang: Vi nhng ieu kien nhat nh, toi khong loai tr  kha the cua mot chuyen vieng tham cua c Gioan Phaolo II tai Nga, du trong luc nay V giao chu cho rang: Hien nay chuyen vieng tham khong the c, bi v ngi cong giao moi ngay moi lan rong tren lanh tho chung toi.

Nhng tranh chap va cai va cua Giao hoi chnh thong oi vi Giao hoi cong giao c tap trung vao hai iem lien he chat che vi nhau sau ay: to cao viec chieu mo tn hu cua chnh thong va s hien dien cua cac ngi cong giao ong phng theo le nghi Bizantin (nh chnh thong) tai  Ukraine, von trung thanh vi Roma. Ca hai e tai nay c e cao cach manh me trong chuyen vieng tham cua TC tai Ukraine (Kiev va Leopoli) hoi thang sau nam 2001, mot chuyen vieng tham ma c Alexis e nh  a phan oi cach manh liet.

D nhien, Giao hoi chnh thong, va thoat khoi 80 nam che o cong san (va trong mot vai giai oan cuoc bach hai tr nen rat d doi), cam thay mnh khong c chuan b e co the oi pho vi cong viec tong o trong mot bau kh mi cua t do va lo s s ganh ua cua cac ton giao va giao hoi khac manh me hn,  ca ve phng dien vat chat na, nh Giao hoi cong giao chang han. T o, phat xuat viec cai va va tranh chap vi cac ngi cong giao ong Phng theo le nghi Bizantin, (hay nhng ngi  cong giao ong phng Uniati hiep nhat), theo giao ly cua Roma, nhng lai theo le nghi Bizantin, nh chnh thong giao). ay la cai lo s, v lch s cho thay rang: nhng g a xay ra trong the ky XVI --(luc cac ngi cong giao le nghi Bizantin hiep nhat va the trung thanh vi Roma)--- co the se xay ra lai va co li cho Vatican; that ra,  ay cung la ieu xem ra ang mong c oi vi nhieu ngi dan Nga,  c hp nhat vi Roma, nhng van gi cac le nghi va tieng noi rieng trong phung vu nh cac cong ong cong giao tai Ukraine hien nay.

Ai cung thay rang: Giao hoi cong giao le nghi ong phng khong chieu du mot tn hu cua giao hoi chnh thong Nga. Trong mot cuoc gap g cach ay mot thang vi Tong thong Ukraine, ong Leonid Kuchma, HY Lubomir Husar  (TGM coi soc cong ong cong giao thuoc le nghi Bizantin) c mong mot cuoc phuc hng cac mon hoc than hoc tai X s, nhng ngai nhan manh rang: viec phuc hng nay phai lien he en nen than hoc cong giao cung nh nen than hoc chnh thong tren mc o bnh ang.

Nhng mu toan thng c Toa Giao chu chnh thong Moscowa a ra e tranh luan ve tnh cach hp phap cua Giao hoi cong giao le nghi Bizantin tai Ukraine moi ngay moi tr nen lu m va khong co sc thu hut ngi dan, ngoai mot so v lanh ao cap cao nhat. Tat ca nhng dau hieu nay cho thay rang: can phai t bo nhng tranh chap vo ch, nhng chia re keo dai,  va can i en nhng cuoc oi thoai xay dng gia Giao hoi cong giao va Giao hoi chnh thong. Phai chang viec ap lai li mi tham d buoi cau nguyen tai Assisi la mot bc tien mi anh dau viec khi s cua cac cuoc oi thoai trong tng lai gia hai Giao hoi?

Trong tuan cau nguyen cho s hiep nhat cac tn hu Kito, c khi s  t ngay 18 va ket thuc ngay 25 thang Gieng nam 2002, Le Thanh Phaolo tr lai, chung ta cac tn hu Kito: Cong giao, Chnh thong, Tin lanh,  hay tha thiet cau xin n hiep nhat, nh Chua Giesu a cau xin vi Thien Chua Cha trc cuoc T nan: Ut sint unum: Lay Cha,  Xin cho ho tr nen mot!

 


Back to Home Page