oan xe cu tr

phan phoi thc pham va thuoc men

en Jenin Tay Ngan Palestine

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

oan xe cu tr phan phoi 1,500 goi thc pham va thuoc men en Jenin Tay Ngan Palestine.

Baltimore, Maryland (Zenit 25/04/2002) - Mot oan xe cu tr cac vat dung can thiet  a en Jenin, mot thanh pho tai Tay ngan Palestine a b bom an pha huy trong cuoc chien gan ay do cuoc tan cong cua quan oi Israel.

oan xe c gi en bi c quan cu tr Cong giao, mot to chc cua giao hoi Cong giao tai Hoa ky, hoi Caritas Jerusalem, va  S Bo Toa Thanh cho Palestine (Pontifical Mission for Palestine).

oan xe se phan phoi khoang 1,500 goi o thc pham cung vi o tiep te thuoc men va men en thanh pho nay.

Ong Don Rogers, ai bieu cua c quan vien tr Cong giao tai Jerusalem noi, "y te can ban va nhng he thong ve sinh cua thanh pho phan ln a b pha huy va viec phuc hoi dai han ch co the bat au,  khi nhng nhu cau lien ngay,  c ap ng."

oan xe cu tr en Jenin la oan xe th t trong mot loat 6 chuyen c gi en e giup cho 6,100 gia nh (khoang 36,000 ngi) tai cac khu vc tai vung Tay ngan b anh hng bi cn khung hoang va tai nhng vung lanh tho cua Palestine b chiem ong.

Nhng oan xe trc o, a c cac nhom lien minh cu tr cho biet la a en Bethlehem, Tulkaren va Nablus, them vao o,  nhng cuoc phan pho khac cung c sap xep, e en cac khu vc Qalqilya va Ramalah. Viec phan phoi da tren nhu cau, ch khong da tren tn ngng.


Back to Home Page