TC noi

lam dung tnh duc la mot toi  loi xau xa

va cung la mot toi hnh s

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC noi, lam dung tnh duc "mot toi  loi xau xa" va cung la mot toi hnh s.

Vatican (Zenit 23/04/2002) - Goi viec lam dung tnh duc tre em la mot toi "xau xa" va la mot toi hnh s, TC Gioan Phaolo II noi cho cac v Hong Y va Giam Muc Hoa ky rang, se khong co cho ng trong i song linh muc va tu s, "cho nhng ai gay thiet hai cho ngi tre."

TC oc bai dien van vi li noi that manh me cho cac v hong y va cac v giam muc Hoa Ky,  ang hoi hop vi cac nhan vien cao cap cua toa thanh ve van e lam dung tnh duc bi cac linh muc tai Hoa ky. Ngai cung noi len s cam n cua ngai oi vi cac v Hong y va giam muc, v nhng co gang "e bao cho toa thanh, va cho chnh ca nhan ngai, nhng tin tc lien quan en hoan canh phc tap va kho khan ang phat sinh tai at nc cua cac ch huynh,  trong nhng thang gan ay."   TC noi, ngai t tin rang, "cac cuoc ban thao tai ay se ket sinh hoa trai, mang en ieu thien hao cho giao dan Cong giao tai Hoa ky." TC  cho biet, ngai rat au buon ve s that rang, "cac linh muc, tu s, nhng ke  co n goi  giup ngi dan song i song thanh thien trong cai nhn cua Thien chua,  th chnh ho lai la nguyen nhan au kho va tai tieng oi vi ngi tre."

TC than phien rang, do s thiet hai nay, "chnh giao hoi b nhn vi s mat tin tng, va nhieu ngi a cam thay kho chu do ng loi, ma trong o, cac nha lanh ao giao hoi nhan thc, e co hanh ong trong van e nay."

TC noi, kieu cach lam dung,  ang tao ra khung hoang nay, la "ieu rat sai lam t nen tang", va a b xa hoi xet nh la mot "toi hnh s." Ngai noi them, "ay cung la toi loi ang kinh tm trc nhan Thien chua" va  v the, oi vi "cac nan nhan va gia nh cua ho, bat c ho ang song ni au,  toi noi len tnh  lien i sau xa  va quan tam cua toi."

TC nhn nhan  co "mot thieu sot chung trong nhan thc ve tnh trang cua van e,  trong khi o th nhng li khuyen cua cac nha chuyen mon e giup cho cac giam muc a ra nhng quyet nh,  lai cho thay la sai lam, v nhng s kien a xay ra tiep theo o . Tuy nhien, hien nay, cac giam muc ang co gang lam viec nham thiet  lap nhng tieu chuan xac thc, e bao am rang, nhng lam loi nh the se khong xay ra lan na."

TC nhan manh  en "tinh than v ai, viec tot lanh, tren bnh dien nhan ban va xa hoi,  ma phan ln cac linh muc va tu s tai Hoa ky a lam va van con ang lam." Ngai noi them "cong viec cao ca co the b t vet, tuy nhien, s tot ep cua no van con ton tai," va ngai cung dien ta niem cam kch cua ngai oi vi cac cong oan Cong gao Hoa ky, "en cac linh muc va giao dan cua ho, en cac tu s nam n, en cac giao s ai hoc va trung hoc, en cac nha truyen giao Hoa ky tren toan the gii" v nhng cong viec cua ho.

TC oi hoi rang nhng g xay ra la "mot trieu chng nghiem trong cua cn khung hoang, co anh hng khong nhng tren Giao hoi, ma con tren toan the xa hoi. ay la cn khung hoang luan ly tnh duc a an sau vao trong ca  moi tng quan gia ngi vi ngi, ma nan nhan chnh la ngi tre va gia nh." TC  noi cach manh me rang:  ngi dan "can biet rang se khong co cho ng trong i song linh muc va i song tu s cho nhng ngi co the gay hai cho ngi tre," va dien ta s t tin cua ngai rang "thi iem cua th thach nay se em lai s thanh tay cho toan the cong oan Cong giao." TC ket thuc bai dien van bang viec cau xin  "Thien chua hay ban cho cac Giam muc Hoa ky sc manh e xay dng s ap tra cua ho oi vi khung hoang hien tai,  da tren nen tang vng chac cua c tin va da tren bac ai muc vu ch thc cho cac nan nhan, cung nh cho cac linh muc va toan the cong oan cong giao trong at nc cua ch huynh." TC  cung keu goi giao dan cong giao Hoa ky "hay gan gui vi cac linh muc va giam muc cua ho, va hay nang ho bang li cau nguyen tai thi iem kho khan nay."

HY Angelo Sodano, quoc vu khanh toa thanh, a oc bai dien van khai mac cuoc hop. Ngai noi, "ay la mot thi gian au kho cho  giao hoi va cho tat ca chung ta. Tuy nhien, niem vui phuc sinh phai la nh hng cho tam hon cua chung ta va la nguon mach cho s  t tin,  e oi pho vi nhng kho khan hien tai." HY noi them, "nhiem vu cua chung ta la hay phan anh tren nhng van e cua hien tai vi mot tam hon ci m,  va biet rang Giao hoi phai trong sang."

Thong tan xa AP tng trnh rang, s iep cua TC a tao c s ca ngi t giao dan cong giao Hoa ky v viec nhn nhan nhng au kho cua cac nan nhan va nhu cau cho mot ap tra  chac chan t cac nha lanh ao giao hoi.

 


Back to Home Page