Tong thong Venezuela Ong Hugo Chavez

t chc tong thong

nhan lay s giup tinh than

cua v Giam muc ma ong tng tan cong

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tong thong Venezuela,  Ong Hugo Chavez t chc tong thong, nhan lay s giup tinh than cua v Giam muc ma ong tng tan cong.

Caracas, Venezuela (Zenit 12/04/2002) - Sau khi t chc tong thong Venezuela, ong Hugo Chavez nhan s giup tinh than t mot trong nhng ngi ma ong thng tan cong nhat trong ba nam cam quyen cua ong: TGM Baltasar Porras.

Tng Romel Fuenmayor hom th Nam (12/04/2002) noi cho ai truyen hnh a phng rang: ong "Chavez a noi chuyen vi TGM Porras trong vong 35 phut va toi ngh chung ta can cho ong ta mot s tr giup tam linh ma ong ta ang can trong luc nay." TGM giao phan Merida la chu tch cua hoi ong giam muc Venezuela.

Ong Chavez t chc do ap lc cua quan oi sau cuoc bieu tnh ln hom th Nam (11/04/2002) ket thuc bang mot cn tam mau. Cac giam muc Venezuela a keu goi cho "viec cung nhau chung song hoa bnh va t do."

Trong mot thong bao chnh thc, hoi ong giam muc noi, "au tranh, bat ong chnh kien can phai c dien ta,  nhng khong  phai vi bao ong va phai co ly tr," va cac ngai thuc giuc rang, "noi lao, ap bc va hach dch phai c nho bo t ca nhan va i song xa hoi, ac biet t cac cuoc tranh luan chnh tr."

Chnh phu chuyen tiep, c cam au bi nha lanh ao thng mai, ong Pedro Carmona, ngi a c e c e thay the ong Chavez. Ong Carmora a lanh ao cuoc bieu tnh ba ngay, cuoc bieu tnh la yeu to quyet nh e ong Chavez phai t chc.

Ong Carmora noi, ong Chavez se c quan oi giam gi, trong khi cac cuoc ieu tra c thc hien, e quyet nh trach nhiem cua ong  oi vi nhng g xay ra trong ba nam cam quyen va  oi vi  cuoc bao ong roi loan tai thu o hom th Nam,  a lam cho 14 ngi chet va 250 ngi b thng.

Trong khi nam quyen, ong Chavez a dung li noi tan cong cac giam muc va cong oan cong gao noi chung, ac biet nhng cong tac giao duc va xa hoi.

            Cac giam muc noi, "chung ta cam nghiem cn khung hoang chnh tr xa hoi trong nhng nam va qua. Ngay nay, quoc gia cua chung ta e ra nhng s thay oi sau xa va hieu qua, qua s tham gia nang ong, nh la nhng cong dan ch that, trong  van menh chung cua hoa bnh, t do va cong ly. Va nho bo bao ong.

Cac giam muc khuyen khch "tat ca nhng bieu lo cua mot xa hoi dan chu e tiep tuc lam viec nham thiet lap chng trnh chung cho quoc gia va xa hoi, da tren nhng gia tr dan chu cua mot quoc gia cua luat phap, cong ly va co vo s phat trien xac thc, khong loai bo bat c ngi nao, va lien ket moi c muon."

 


Back to Home Page