Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi kinh Lay N Vng Thien ang

Tra Chua Nhat 7 thang 4/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo II  trc gi kinh Lay N Vng Thien ang (Regina Coeli) Tra Chua Nhat 7 thang 4/2002: TC keu goi hay cau nguyen cho Hoa Bnh tai Trung ong.

Tra Chua Nhat, ngay 7 thang 4/2002, Chua Nhat cuoi Tuan Bat Nhat Phuc Sinh, va cung la Chua Nhat Ton Vinh Thien Chua Nhan T, Chua Nhat  ma trc o vai ngay, v tnh hnh xung ot tai Trung ong,  a c TC at lam ngay Cau Nguyen cho Hoa Bnh tai Trung ong,  TC a xuat hien ni ca so phong lam viec cua Ngai e oc kinh Lay N Vng Thien ang  vi cong oan tn hu tu hop tai quang trng thanh Phero. Trc khi nguyen kinh, TC a noi vai li huan c, nhac lai Hoa Bnh la hong an cua Chua, va keu goi cau nguyen cho cuoc xung ot tai Trung ong c cm at en giai phap hoa bnh. M au bai huan c, TC a noi nh sau:

Anh ch em rat than men,

Bnh an cho chung con! o la nhng li Chua Giesu Phuc Sinh chuc cho cac mon e, nh Phuc Am Chua Nhat  cuoi tuan Bat Nhat Phuc Sinh va nhac lai. Li  chuc nay co mot am vang that sau trong tam tr chung ta trong thi ai nay, xet v nhng xung ot gay nhieu lo au,  con keo dai tai Thanh a. Chnh v vay ma Cha a yeu cau  nhng con cai cua Giao Hoi ngay hom nay hay hiep y vi nhau trong li khan cau tha thiet cho Hoa Bnh.

Hoa bnh la Hong an cua Thien Chua. Chnh ang Tao Hoa a khac ghi nh luat phai ton trong s song trong tam hon con ngi. Neu bat c ai gay o mau cho  con ngi, th mau ngi o cung phai b o ra bi con ngi; v Thien Chua a tao dng con ngi giong hnh anh Ngai, sach Sanh The a noi nh vay (STK 9, 6).  Khi ng loi  tan nhan chu trng dung vu kh c ap dung khap ni, th ch mot mnh Thien Chua mi co the nh hng lai con tim va t tng con ngi hng ve Hoa Bnh. Ch mnh Ngai mi co the trao ban nhng ngh lc can thiet e con ngi c giai thoat khoi s han thu va khoi khao khat muon tra thu, va i vao con ng thng thuyet e at en Hoa Bnh, nh a ky trong hiep c.

Lam sao co the quen c rang, theo gng song cua to phu Abraham, ngi  Do Thai va ngi Palestine, eu cung tin tng vao mot Thien Chua?  Hng ve Ngai, ang ma Chua Giesu mac khai nh la ngi Cha nhan t,  c vang len li cau nguyen chung cua nhng ngi kito, va lap lai  vi Thanh Phanxico thanh ASssisi li xin: Lay Chua, xin hay bien con thanh kh cu bnh an cua Chua.

Trong giay phut nay, tam t  Cha ac biet hng en cac Tu S Phanxico, cac cong oan Chnh Thong Hy Lap va Chnh Thong Armeni, ang trai qua nhng gi phut kho khan  trong en Th Giang Sinh. Cha bao am  cau nguyen luon cho tng ngi.

2. Phung vu chua nhat (7/04/2002) mi goi chung ta nhn thay ni Long Nhan T cua Thien Chua, nguon mach cua Hoa Bnh ch thc ma Chua Kito phuc sinh mang en cho chung ta. Nhng vet thng cua Chua Phuc Sinh vinh hien la dau ch thng hang cho tnh thng nhan t cua Thien Chua oi vi nhan loai. T nhng vet thng o phat xuat ra nh  mot nguon anh sang soi chieu cac lng tam va mang en niem an ui va hy vong ni cac tam hon.

Trong gi phut phuc tap va kho khan nay, chung ta  lap lai li tha: Lay Chua Giesu, con tin tng vao Chua!, vi y thc rang chung ta ang can en Tnh Thng Nhan T cua Thien Chua,  ma cach ay hn na the ky,  Chua Giesu a the hien cach quang ai cho thanh n Faustina Kowalska. Ni nao nhng th thach va kho khan cang nhieu, th c chi o li khan cau cung Thien Chua tr nen khan thiet hn na, va li khan xin hong an Chua Thanh Than, nguon mach cua tnh thng va hoa bnh, tr nen tha thiet t tan tam hon nhieu hn na.

3. Chung ta hay pho thac li cau xin cua chung ta cho Me Maria, ang ma chung ta nh en mot cach ac biet trong ngay le Me vao ngay mai ( th hai mung 8 thang 4), ngay le phung vu knh bien co Truyen Tin. Mau nhiem cu mang Chua Giesu trong cung long ong trinh cua Me Maria, do bi  quyen nang cua Chua Thanh Than, nhac chung ta nh lai rang: s song con ngi, c Chua Kito  lanh lay, la khong the b xuc pham ngay tu giay phut au tien. Chiem ngam Mau Nhiem nay dan a chung ta en viec tai xac nh s dan than cua mnh, e yeu thng,  chap nhan va phuc vu s song. ay la mot s dan than lien ket nhng ke tin vi nhng anh ch em khong tin, bi v viec bao ve va co vo cho s song khong phai la oc quyen cua bat c ai, nhng la bon phan vatrach nhiem cua moi ngi.

Nguyen Xin c N ong Trinh, Me cua long nhan t, ang a cu mang Ngoi Li nhap the ngay t luc Thien Than Truyen Tin, tr giup chung ta luon biet ton trong s song va ong thanh hiep y vi nhau co vo hoa bnh.

Sau nhng li tren, TC xng kinh Lay N Vng Thien ang va ban phep lanh cho moi ngi hien dien, cung nh cho nhng ai theo doi qua Truyen Thanh va Truyen Hnh.

 


Back to Home Page