Nhng tam tnh cua TC Gioan Phaolo II

trong bai giang thanh le ngay au nam

mung 1 thang gieng Nam Mi 2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng tam tnh cua TC Gioan Phaolo II trong bai giang thanh le ngay mung 1 thang gieng Nam Mi 2002.

Vao luc 10 gi sang Th Ba, mung 1 thang gieng nam 2002, TC Gioan Phaolo II a chu te thanh le ben trong en Th Thanh Phero, dang knh c Maria Me Thien Chua va cung va e c hanh Ngay Quoc Te Hoa Bnh lan th 35. Cung ong te  vi TC, co HY Angelo Sodano, quoc vu khanh Toa Thanh, HY Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, chu tch Hoi ong Giao Hoang Cong Ly va Hoa Bnh; c Tong Giam Muc Jean Louis Tauran, Ngoai Trng Toa Thanh, va c TGM Giampaolo Crepaldi, Tong th ky Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh.

Chung ta hay theo doi bai giang cua TC, e hiep thong vi nhng tam tnh cua ngai trong Ngay au Nam Mi 2002. TC a noi nh sau:

Knh Chao Me rat thanh, Me a sinh ra ang Vua cai tr tri at mai mai muon i!  (ca nhap le)

Hom nay, ngay cuoi tuan bat nhat le Giang Sinh, va la ngay au Nam Mi 2002, Giao Hoi chao knh Me Maria rat thanh vi li tren, va khan cau Me nh la Me Thien Chua.

Con hang hu cua Thien Chua Cha a mac lay xac the con ngi chung ta trong Me, va qua Me a tr thanh con Vua avid va con cua Abraham (Mt 1,1). V the Me Maria la that Me cua Con Thien Chua, va la Me Thien Chua: Theotokos!

Neu Chua Giesu la s  Song, th Me Maria la Me cua s Song!

Neu Chua Giesu la niem Hy Vong, th Me Maria la Me cua niem Hy Vong!

Neu Chua Giesu la Hoa Bnh, th Me Maria la Me cua Hoa Bnh, Me cua Hoang T Hoa Bnh.

Khi bc vao nam mi, chung ta hay xin Me rat thanh chuc lanh cho chung ta. Chung ta hay xin Me trao ban cho chung ta Chua Giesu, Phuc Loc tron ay cua chung ta, trong Ngi Thien Chua Cha a chuc phuc mot lan vnh vien toan the lch s, va lam cho lch s tr thanh lch s cu roi.

2. Xin Knh Chao Me rat thanh! Va ngay Quoc Te Hoa Bnh  hom nay c at di cai nhn hien mau cua Me Maria. Chung ta ngh ve Hoa Bnh trong bau kh  lo ngai v nhng bien co  bi tham mi ay, nhng bien co  a lam rung ong the gii. Cho du that  la kho khan e nhn vao tng lai vi tinh than lac quan, nhng chung ta khong nen chu theo cam do cua s nga long. Ngc lai, chung ta phai  can am hoat ong cho hoa bnh, vi xac tn rang s d se khong  thang c! Anh sang va niem hy vong cho cuoc dan than cua chung ta, en t Chua Kito. Con Tre sinh ra tai Belem la Ngoi Li vnh cu cua Thien Chua Cha xuong the lam ngi e cu roi chung ta; Ngi la Thien Chua cung chung ta, ang co b quyet cho nen hoa bnh ch that. Ngi la hoang t cua Hoa Bnh!

Noi en ay TC  ngo li chao quy v ai S canh Toa Thanh, chao HY  Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh cung vi tat ca nhng cong tac vien, v nhng co gang pho bien s iep hang nam cua TC cho Ngay Quoc Te Hoa Bnh, vi chu e: Khong co Hoa Bnh neu khong co cong bang, va khong co cong bang, neu  khong co s tha th. Roi TC noi tiep nh sau:

Cong bang va s tha th: o la hai cay a cua Hoa Bnh, ma toi muon lam noi bac. Gia cong bang va s tha th khong co s oi nghch nhau, nhng bo tuc cho nhau, bi v ca hai nhan c nay la ieu thiet yeu cho cong cuoc co vo hoa bnh. That vay, Hoa Bnh la cai g hn mot s ngng chien tam thi, va cha lanh tan can nhng vet thng sau xa ni cac tam hon (x. s iep, op.cit., so 3). Ch co s tha th mi dap tat c  khat vong muon tra thu, va m rong tam hon thc hien  cuoc hoa giai ch thc va lau ben gia cac dan toc.

4. Ngay hom nay, chung ta  hng  nhn ve Con Tre, ma Me Maria ang om vao long. Ni Con Tre, chung ta nhn nhan ang ma ni  Ngi  s cong bang va s tha th gap nhau, cong bang va hoa bnh hon nhau (x. Sal 84,  11). Ni Con Tre, chung ta ton th ang Messia ch that; ni Ngi Thien Chua lien ket s that vi long nhan t,  s cong bang  vi s tha th.

Nhan danh Thien Chua, toi lap lai li keu goi tat ca moi ngi, nhng ke co long tin  cung nh nhng anh ch em khong tin, bi v cong bang va s tha th luon co anh hng tren nhng tng quan gia ngi vi ngi, gia cac nhom xa hoi va gia cac dan toc.

Trc het, Li keu goi nay c gi en tat ca nhng ai tin Chua, nhat la nhng tn o cua ba ton giao  co lien he en to phu Abraham,  la Do Thai giao, Kito giao va Hoi Giao; ca ba ton giao nay c mi goi noi len, mot cach manh me va quyet nh, noi len li khc t nan bao lc. Khong ai, v bat c ly do g, co the giet chet, nhan danh Thien Chua duy nhat va nhan t. Thien Chua la s Song va la Nguon mach s Song. Tin Chua co ngha la lam chng cho long nhan t,  cho s tha th cua Ngai, va ong thi choi t lam dung danh Thanh Ngai.

T nhieu ni tren the gii, vang len li khan cau tha thiet cho Hoa Bnh; va mot cach ac biet vang len t manh at ma Thien Chua a chuc phuc bang giao c cua Ngai va qua Mau Nhiem Nhap The, va v the ma c goi la Thanh a. Tieng noi cua mau a o ra  t mat at nay vang len cung Thien Chua (x. STK 4, 10); mau cua ngi anh em do ngi anh em o ra,  do nhng ngi anh em cho mnh en t to phu Abraham; va la nhng con cai cua Thien Chua Cha tren tri;  moi ngi eu la con cai cua Thien Chua!

5. Knh chao Me rat  thanh, Ngi con gai ong trinh cua Sion! Qua that tam hon Me a au kho biet la chng nao v viec o mau nay!

Con Tre ma Me om ap vao long, co mot ten goi that quy trong oi vi nhng dan toc theo truyen thong Kinh Thanh: o la ten goi Giesu, co ngh a la Thien Chua Cu roi; Tong lanh thien than Gabriel a giai thch nh vay, trc giay phut c thu thai trong cung long trinh n (x. Lc 2,21). Ni dung mao cua ang Thien sai mi sinh, chung ta nhn nhan ra dung mao cua tng ngi con cua Me b ha nhuc va b lam dung. Chung ta nhn nhan ac biet dung mao cua cac tre em, thuoc bat c chung toc nao, bat c quoc gia nao va van hoa nao!

Lay Me Maria,  v cac tre th va v tng lai cua cac em, chung con xin Me hay anh ong nhng con tim chay cng v han thu, ngo hau nhng con tim o biet m rong on nhan tnh thng, va ngo hau s tra thu nhng bc cho s tha th.

Lay Me Maria, xin hay cau cung Chua ban cho chung con n nay la lam sao cho s that rang--- Khong co Hoa Bnh neu khong co cong bang, va khong co cong bang neu khong co s tha th,--- lam cho s that nay c khac ghi trong tam hon cua tat ca moi ngi. Nh the gia nh nhan loai co the gap c hoa bnh chan that, phat xuat  t s gap g gia cong bang va long nhan t!

Lay Me rat thanh, Me cua Hoang t Hoa Bnh, xin hay tr giup chung con! Lay Me cua nhan loai va la n vng hoa bnh, xin Me khan cau cung Chua cho chung con.

 


Back to Home Page