Huan c cua TC

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Ngay au Nam Mi mung 01/01/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Ngay au Nam Mi mung 1 thang gieng nam 2002.

Vao Tra Ngay mung 1 thang 1/2002, trc khi nguyen kinh Truyen Tin vi cong oan tn hu hien dien tai Quang Trng Thanh Phero, TC  moi vai li huan c giai thch them ve tng quan gia cong bang va s tha th trong cong cuoc xay dng Hoa Bnh, nh sau:

Anh ch em rat than men,

Xin cau chuc cho tat ca c mot nam mi tot ep! Vao khi au nam 2002, chung ta trao oi cho nhau li cau chuc nay, di cai nhn chuc lanh cua Me Maria rat thanh, ma chung ta ton knh hom nay nh la Me cua Thien Chua. Mot li cau chuc s an lanh va hoa bnh trong ngay Quoc te Hoa Bnh nay, ngay c c hanh hang nam, ke t khi, vao nam 1968, ngay nay c thiet lap do bi v tien nhiem toi la c Phaolo VI. e xay dng  nen van mnh tnh thng, nhan loai can en Hoa Bnh. Buon thay, trong giai oan nay cua lch s, nhng ban tam va nhng kho khan ang ngan can bc ng tien en Hoa Bnh. Tuy nhien, khong the va cung khong nen t bo con ng nay.  oi  vi nhng the lc tieu cc, c hng dan bi nhng li loc xau xa, nham lam cho the gii tr nen san khau cua chien tranh, th can phai ap lai nh qua sc tac ong cua cong bang va tnh thng.

2. S  iep cho Ngay Quoc Te Hoa Bnh c at vao trong khung canh  nay. Trong s iep  Cha a muon  qua quyet  lan na rang:Khong co Hoa Bnh, neu khong co cong bang; va khong co cong bang, neu khong co s tha th. That vay, khong the nao thiet lap lai hoan toan trat t b xuc pham,  neu khong hoa hp  s cong bang va s tha th lai vi nhau.

Mot cach ac biet, toi keu goi nhng con ngi nam n a cam nghiem trong the ky va qua nhng cuoc  the chien  that d dan. Cha ngo li vi cac ban tre, nhng ke a may man khong trai qua nhng xung ot tren. Cha xin noi vi tat ca rang: Chung ta phai manh me va chung vi nhau chong lai cam do cua han thu va bao lc, nhng ieu ch tao ra ao tng a giai quyet nhng xung ot,  va tao ra nhng mat mat that s va lau dai.

S tha th th ngc lai:  s tha th  xem ra nh la ieu yeu uoi, nhng that s no oi hoi phai co mot sc manh tinh than to ln va no bao am co c li ch  ve lau ve dai.

S tha th  tac ong nghch lai ban nang muon dung s d e ap lai s d;  oi vi nhng ngi kito, s tha th la mot thai o song, c hng dan bi nhng ly do ton giao sau xa, nhng ong thi cung da vao nhng nen tang cua ly tr. That vay, oi vi  tat ca moi ngi,  du co niem tin hay khong,  quy luat sau ay co hieu lc:  lam cho ke khac ieu mnh muon ngi ta lam cho mnh.  Nguyen tac luan ly nay, khi c ap dung tren bnh dien xa hoi va quoc te,  la ai lo e xay dng mot the gii cong bang hn va lien i hn.

Trong mot the gii c toan cau hoa, ni ma nhng ham doa loi pham s cong bang va tnh thng, c vang len khap ni, gay hai cho nhng ke yeu uoi nhat, th can phai huy ong cac lng tam. ai Nam Thanh 2000 a at ra nhng nen tang roi: khong nen nan long trc nhng th thach cua lch s, nhng hay kien tr trong dan than hng nhng chon la ca nhan, gia nh, va xa hoi, theo chieu ung, cung nh hay kien tr dan than hng nhng mau chot chnh cua cong cuoc phat trien quoc gia va quoc te theo chieu ung nay. Chung ta hay hng ve Me Thien Chua tren tri, xin Me thng cau cung Chua ban cho the gii n Hoa Bnh cua Chua Kito. Chung ta tin tng  pho thac cho Me, giao hoi va toan the nhan loai, vao khi au ngan nam mi.

Sau kinh truyen tin va phep lanh, TC  ac biet ngo li chao chuc  Hoa Bnh va Thnh Vng cho cac quoc gia thuoc Lien Hiep Au Chau, bat au bc vao giai oan lch s x dung ong tien chung EURO. TC  cau chuc cho viec nay mang lai phat trien hoan toan cho moi ngi dan. c chi c tang trng trong toan the Au Chau s cong bang va tnh lien i, e lam li cho toan the gia nh nhan loai.

TC cung a khong quen chuc mng Nam Mi Tong Thong va toan dan Italia. TC cau mong sao tat ca moi ngi eu dan than nghiem chnh e ong gop phan cua mnh vao viec xay dng cong ch; cong ch nay luon luon co u tien tren nhng li ch rieng hp phap. TC cung chuc mng Nam Mi bang cac th tieng Phap, Anh, c, Tay Ban Nha, Bo ao Nha, BaLan, va Nga.

 


Back to Home Page