Cuoc ieu tra ve lam dung tnh duc tre em

tren 130 nghi pham

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuoc ieu tra ve lam dung tnh duc tre em tren 130 nghi pham.

London (Zenit 28/11/2001) - Hom th t (28/11/2001), ai BBC tng trnh, hn 130 nghi pham ang b giam gi nh la mot phan cua chien dch quoc te nham cham dt nan buon ban hnh anh dam o tre em va lam dung tre em v thanh nien.

Trong mot chien dch bat ng, canh sat tai Anh quoc va To cach lan a luc soat nhieu can nha cua cac nghi pham va tch thu nhieu tai lieu vi tnh cua ho.

Qua c quan toi pham quoc gia, canh sat ta Anh quoc theo doi cac trang Web tren mang cua nhng ngi cung cap phim anh dam o tre em, chien dch a c chuan b t mi thang qua. Cac nhan vien a thanh cong trong viec thao g hn 30 nhom tin tren mang chuyen cung cap hnh anh dam o tre em. Nhng nhom nay co  hn 60,000 hnh anh dam o c cai tren mang, va co the copy t Internet.

 


Back to Home Page