TC chu te thanh le hang nam

cau nguyen cho cac Hong Y

Tong giam muc va Giam muc

qua i trong nam qua

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC chu te thanh le hang nam cau nguyen cho cac Hong Y, Tong giam muc va Giam muc qua i trong nam qua.

Hang nam vao thang 11, thang cac Linh hon, Giao hoi cau nguyen cach rieng cho cac tn hu a qua i. Viec cau nguyen cho cac  ngi a qua i thuoc tn ieu Cac Thanh cung thong cong. Ngay Le Cac Thanh, Giao hoi tran the (Giao hoi chien au) ca ngi nhng viec ky dieu Thien Chua a lam ni cac Thanh va nhn len tri, xin cac Thanh a qua khoi chon lu ay cau cho mnh  con l hanh tren tran gian, c n can am theo gng cac Thanh chien au en cung,  e cung c hng hanh phuc i i vi cac Ngai.  Thanh Bernardo Tien s day: Viec mng Cac Thanh khong phai v cac Thanh, ma v chnh chung ta. Cac Thanh trong luc nay ay tran hanh phuc khong can en li ca  ngi cua chung ta. Viec mng cac Thanh thuc ay chung ta co mot c muon manh me tien theo  cac Ngai, e cung  c hng hanh phuc vi cac Ngai.

Sau Le Cac Thanh, Giao hoi tran the (Giao hoi chien au)  nh  en Giao hoi au kho, tc cac tn hu a qua i, nhng cha c hng hanh phuc thc s vi Thien Chua, vi Cac Thanh, v con cha en toi u, cha c hoan toan trong trang khoi cac dau vet toi loi, ang ch i s giup cua Giao hoi chien au tran gian,  e chong c hng hanh phuc vnh cu vi Thien Chua va cac anh ch em a i trc mnh. V khong the lap cong c na, cac linh hon can s giup cua cac ngi con song. V the cau nguyen cho cac linh hon, cach rieng cac linh hon co nhng lien lac trc tiep vi chung ta khi con song, khong nhng la bon phan cua c ai, cua biet n, nhng con la bon phan cua c cong bnh na, v moi ngi trong chung ta eu mac n vi cac linh hon nay bang nhieu cach khac nhau.

Giao hoi day chung ta khong nhng nh en cac linh hon trong thang 11, nhng Giao hoi con nh en cac linh hon hang ngay trong thanh le va thuc giuc con cai Giao hoi cau nguyen va lam nhieu viec thien e cu giup cac anh ch em ang au kho nay, cach rieng cac linh hon mo coi, cac chien s hy sinh mang song v que hng. Trong ngay mong 2 thang 11,  cac linh muc c phep c hanh ba thanh le,  do ac an cua TC Benedicto XV (1914-1922) ban cho nam 1915, nhng bat buoc phai danh mot le, e cau nguyen cho moi linh hon, mot le cho cac chien s chet trong cac tran a va mot le theo y ch rieng cua mnh. Giao huan va c ch cua Giao hoi  thuc giuc chung ta het thay song manh me, cach rieng trong thang cac Linh hon, tn ieu Cac Thanh cung thong cong: Thong cong gia Giao hoi tran the vi Giao hoi au kho (trong luyen toi) va vi Giao hoi chien thang tren tri (Cac Thanh trong vinh quang Thien Chua).

Theo truyen thong, trong thang cac Linh hon, hom th ba mung 6/11/2001, trong en th Thanh Phero, luc 12 gi tra, cung vi cac Hong Y hien dien Roma, TC a c hanh thanh le cau nguyen cach rieng cho cac Hong Y, Tong giam muc va Giam muc qua i trong nam ---( t thang 11 nam 2000 en 27 thang 10 nam 2001). Trong phan ket thuc bai giang thanh le c hanh cho V Giao s cap cao qua i trong nam, TC noi: Chung ta muon phu thac linh hon cac ngai cho s lo lang hien mau cua Me Maria, ang ma cac ngai a khan cau va yeu men cach au yem, khi cac ngai con song tran gian nay, e xin Me m ca Thien ang cho cac ngai. Cac ngai la nhng ngi th trung thanh va tot lanh cua viec rao giang Tin Mng.

TC nhac ten tng Hong Y a qua i trong nam va qua: HY Myroslav Ivan Lubachisky, TGM Lviv cua cac tn hu Ukraine (le nghi ong phng) - HY Giuseppe Casoria, cu Tong trng Bo Phung t va Ky luat B tch - HY Jose Ali Lebrun Moratinos, cu TGM  Caracas - HY Pierre Eyt, TGM Bordeaux - HY Thomas Joseph Winning, TGM Glasglow - HY Silvio Oi, Cu Tong trng Bo Giao s - HY Giuseppe Maria Sensi, cu S than Toa Thanh  va c Maximos e ngu Hakim,  cu Giao chu cua cac tn hu Greco-Melkiti (Antiochia).

Ngoai cac Hong Y tren ay, trong nam va qua a co 87 Tong giam muc va Giam muc a c goi ve nha Cha, trong so nay co c Cha Phaolo Bui chu Tao, cu Giam muc Phat Diem (Viet Nam). Sau khi nhac en cac V Giao s cap cao a qua i trong nam,  TC noi them: Cac Anh em ang yeu qu va ang knh nay cua chung ta gi ay ben canh Chua, sau khi a tieu hao tat ca cuoc song e phuc vu Tin Mng va cong ch anh ch em mnh.

Nhac lai li Sach Giao ly cua Giao hoi cong giao day: nh B tch Ra  toi, moi tn hu chet cung vi Chua Kito, e song mot i song mi, TC giai thch:  S chet, cung vi le hy sinh cua Chua Giesu Kito tren Thanh gia, a c bien oi thanh mot c ch tnh yeu oi vi Chua Cha va vi nhan loai. Trong cai nhn nay, do o s chet khong con la an phat i i, ma la mot bc qua tien en s song sung man va vnh cu, c thc hien trong hiep thong hoan toan vi Thien Chua. Nhng li cua Chua Giesu  noi vi cac mon e cua Ngi, (nhng li o)  nang va an ui chung ta, ngay au thang 11 nay, trong o chung ta knh nh cac ngi  than yeu cua chung ta a qua i. Neu chung ta buon phien v s qua i cua cac ngi than yeu cua chung ta, th li ha cua Chua Giesu em lai s an ui cho chung ta. Ngi theo doi chung ta va dan a chung ta en s hieu biet ay u ve Chua Cha: Khong ai biet Chua Cha, neu Con Ngi khong hng dan va khong mac khai cho. Nh vay, ay la niem hy vong cua moi tn hu Kito: niem hy vong chieu sang s chet trong khi ch i ngay phuc sinh vinh quang.

Thang cau cho cac ngi a qua i, cung la c hoi rat tot lanh, bo ch cho moi ngi chung ta: ngh en s chet cua chnh mnh. Ngay nay, ngi ta s chet, s hai khi noi en s chet, tham ch nhieu v giang Li Chua khong dam noi en s chet, phan xet, thien ang, hoa nguc na... va coi khong con hp thi. Noi tom lai: ngay nay ngi ra tm moi phng the e tranh s chet, e keo dai s song. Nhng tien bo v ai ve Y khoa, khong ai phu nhan va nh nhng tien bo nay, sc khoe c bao am hn, s song c keo dai hn... Nhng Y Khoa cha kham pha ra va se khong bao gi kham pha c mot loai thuoc cha benh chet, v s chet la  hau qua moi ngi phai mang lay, sau khi hai ong ba nguyen to pham toi. Thanh Phaolo noi: V toi loi, s chet a vao trong the gian. Moi ngi phai chet mot lan . Muon khoi s chet, hay nang ngh en s chet. Viec suy t ve s chet, giup ngi tn hu song thanh thien hn: Song lanh, e chet lanh.

 


Back to Home Page