Huan c cua TC

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 11 thang 11, 2001

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 11 thang 11, 2001.

Luc 9:30 sang Chua Nhat  11 thang 11/2001, TC Gioan Phaolo II i tham muc vu giao x  c Maria Me Thien Chua, nam trong khu vc pha tay cua Roma, va chu s Thanh Le cho cong ong giao x. Giang trong thanh le, TC a nhac en y ngha cua i song con ngi, nhan dp thang 11  danh  e cau nguyen cho cac  ngi a qua i. TC a noi nh sau:

Thien Chua khong phai la Thien Chua cua nhng ke chet, nhng la Thien Chua cua ke song, v  tat ca moi ngi eu song nh Ngai ( Lc 20, 38).

Anh ch em than men, chung ta a c hanh le  cau cho tat ca cac tn hu a qua i hom ngay mung 2 thang 11. Gi ay, phung vu Chua Nhat th 32 Mua Thng Nien tr lai vi mau nhiem nay, va mi goi chung ta hay suy t ve thc tai ay sc an ui cua viec song lai cua nhng ai a qua i. Truyen thong Kinh Thanh va Kito, da tren Li Chua,  xac quyet chac chan rang, sau cuoc song tren tran gian nay, c m ra cho con ngi mot tng lai song i i. ay khong phai la mot qua quyet chung chung, nham ap lai khat vong cua con ngi hng ve cuoc song khong cung. c tin kito vao s song lai c xay dng, nh trang phuc am hom nay chac lai cho chung ta, (c xay dng) tren s trung tn cua Thien Chua, ang khong phai la Thien Chua cua ke chet, nhng la Thien Chua cua ke song, va ngai thong truyen cho tat ca nhng ai tin tng vao Ngai, chnh  s song ma Ngai a co cach tron ven.

TC nhac lai rang cuoc song i i, cuoc song ben kia cai chet, la  muc ch va la s sung man tron hao cua cuoc hanh hng cua chung ta tren tran gian nay. Roi sau khi chao chuc moi thanh phan giao x, TC nhac nh them nh sau:

Anh ch em rat than men, Cha biet ro anh ch em a chuan b cho cuoc gap g hom nay, qua viec suy niem chung bc tong th Khi au ngan nam mi. Anh ch em hay cho phep Cha lap lai cho anh ch em, ca nhng li Chua Kito  noi cho thanh tong o Phero ngay xa nh sau: Hay cheo thuyen ra khi Duc in altum). Hi cong oan giao x Thanh Maria c Me  Chua Tri, anh ch em hay ra khi, xin ng s, xin hay ra khi vi tam hon c linh ong bi c muon phuc vu Chua Kito va lam chng cho quyen nang cu roi cua Ngi.

TC a khong quen ngo li ac biet cho cac ban tre trong giao x, nhat la nhng ban tre a cong tac vao viec chuan b Ngay Quoc Te Gii Tre trong nam thanh 2000 tai khuon vien cua ai hoc Roma, thuoc khu pho Tor Vergata. TC nhac lai la khi gap cac ban tre  tham d Ngay Quoc Te gii tre va qua, Ngai a mi goi cac ban tre hay tr thanh nh ngi lnh canh Bnh Minh vao luc khi au ngan nam th ba. Gi ay, ngai muon nhac lai cho cac ban tre, la hay tr nen  ngi lnh canh tnh thc va chu y trong khi ch i Chua Kito ng en, hay tr nen nhng nha truyen giao cho nhng ban ong tuoi, khong sn long trc nhng kho khan,  va  mu tm nhng hnh thc mi va thch hp e rao giang phuc am cho the gii ngi tre. TC cung keu goi cac ban tre hay chuan b cho Ngay Quoc Te Gii Tre sap en, vao thang 7 nam 2002, bang viec ao sau s iep ma Ngai a gi cho moi ngi, da theo hai cau phuc am: Chung con la muoi at, chung con la anh sang the gian (Mr 5, 13- 14).

Ket thuc bai giang, TC keu goi mot lan na nh sau: Anh ch em rat than men, Cha khuyen khch anh ch em hay can am va tien bc trong  s dan than  hang ngay. e thu lm nhieu ket qua tot, anh ch em hay song trung thanh vi viec cau nguyen va hay an re sau trong a Tang la Chua Kito. Nguyen xin Chan Phc LUIGI ORIONE tr giup anh ch em tren con ng thieng lieng nay. Nguyen xin me Maria tr giup anh ch em. Cha xin pho dang tat ca moi ngi cho Me Maria, Me Thien Chua va la Me Giao Hoi. Xin Me bao ve va ong hanh vi anh ch em trong moi giay phut.

Sau  khi vieng tham giao x c Maria Me Thien Chua tr ve, en gi tra, TC xuat hien ni ca so phong lam viec cua ngai, e oc kinh truyen tin Tra Chua Nhat, vi cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phero. Nhng trc khi xng kinh, TC noi vai li huan c ve y ngha cua Ngay Ta n c c hanh tai Italia vao ung Chua Nhat  11 thang 11/2001. TC a noi nh sau:

Anh ch em rat than men,

Hom nay, theo truyen thong tai Italia,  c mng  Ngay Ta n  v nhng  Hoa Trai cua Ruong at va cua Lao Cong con ngi. Cong ong Kito, trong moi c hanh Thanh The, vao giay phut dang cua le, noi len li cam ta Thien Chua, Chua cua Vu Tru, ma t  Ngai chung ta lanh nhan banh va ru,  c an bay e tr nen Mnh va mau cua Chua Kito. Co the noi, ngay Ta n nay m rong chieu kch cua viec dang cua le, dng nh the mi goi chung ta ng quen rang nguon mach au tien cua viec nuoi song va sung tuc hanh phuc la Thien Chua  Quan Phong.

Nam nay, cac giam muc Italia a chon chu e cho Ngay Ta n, t nhng li cua kinh Lay Cha; o la li xin: Xin Cha cho chung con hom nay lng thc hang ngay. Khi day cac mon e cau xin nh vay, Chua Kito mi goi ho hay tin tng pho thac vao long tot lanh cua Thien Chua Cha, ang vui long phan phat cho moi tao vat, nhat la cho con ngi, ieu can thiet e song. ong thi, khi Chua day chung ta xin hom nay va lng thc hang ngay, th Chua muon sao cho An ban cua Ngai khong phai la ieu ng nhien phai vay, nhng  la ieu can phai c ta cau xin luon luon va c ta on nhan vi tam tnh tri an.

Va sau o, ieu quan trong la chnh Chua Kito day cac mon e  cung nhau  xin cho chung con lng thc, ch khong phai xin cho moi ngi lng thc rieng. ieu nay co ngha la nhng con cai cua cung mot Thien Chua Cha eu co ong trach nhiem ve lng thc cho tat ca, ngo hau moi mot ngi  eu co c u nhng g  can  e song mot cach xng ang vi pham v, va co the dang li cam ta Thien Chua chung vi nhng anh ch em khac.

Trong khi chung ta cam ta Thien Chua v tat ca nhng g ruong at nam nay a  san xuat ra, chung ta khong c bo quen nhng anh ch em, tai nhieu  ni tren the gii, ang b thieu i nhng g can thiet, nh  thc an, nc uong, nha , s  tr giup y te. Mot cach ac biet, trong giay phut hien nay cua  moi ban tam quoc te to ln, cha ngh en nhng dan toc than yeu tai Afghanistan ang can c tr giup mot cach khan thiet.  Con co hoan canh khan thiet tren toan the gii lam cho chung ta khong the quen rang tai nhng ni khac na, van con ton tai nhng hoan canh ngheo cung tram trong va nhng nhu cau khan thiet  keu vang en chung ta.

Trc nhng hoan canh nh vay, neu ch gii han trong nhng sang kien tr giup bat thng, th qua that khong u. S dan than  thc hien cong bang oi hoi mot s thay oi ch thc trong kieu cach song, nhat la trong nhng xa hoi giau co, cung nh oi hoi co mot s quan tr cong bang hn cac tai nguyen tai nhng quoc gia giau co cung nh tai nhng quoc gia ngheo. Nhng tnh trang bat quan bnh tram trong hien nay, that ra, nuoi dng nhng xung ot va ham doa mot cach khong the tranh c trai uat, khong kh, nguon nc, ma Thien Chua a trao pho cho con ngi gn gi.

Nguyen xin Me Maria rat thanh tr giup cho toan the gia nh nhan loai,  c hieu rang nhng tai nguyen cua trai at la mot hong an cua Chua, e c x dung cho li ch cua tat ca moi ngi.

Sau nhng li tren, TC xng kinh Truyen Tin va ban phep lanh cho moi ngi hien dien.

 


Back to Home Page