Huan c cua TC

vao Tra Ngay Le Cac Thanh Nam N

mung 1 thang 11/2001

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC  vao Tra Ngay Le Cac Thanh Nam N,  mung 1 thang 11/2001.

Tra ngay le cac thanh nam n 1/11/2001, TC a xuat hien ni ca so phong lam viec cua ngai e oc kinh truyen tin vi cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phero. Trc khi xng kinh, TC noi vai li ve y ngha cua ngay le Cac Thanh Nam N nh sau:

Anh ch em rat than men,

Hom nay, mung 1 thang 11/2001, chung ta mng le Cac Thanh Nam N. Trong anh sang cua Thien Chua, chung ta nh en tat ca nhng ai a lam chng cho Chua Kito trong suot cuoc i tren tran gian, va a nhat quyet thi hanh giao huan cua Ngi. Chung ta vui mng vi nhng anh ch em  a ra i trc chung ta; ho a trai qua cuoc song nh chung ta va hien ang hng vinh quang tren tri. Theo sach Khai Huyen, cac ngai a vt qua c nhng th thach; cac ngai a ra ao mnh nen trang tinh trong mau Con Chien. Cac ngai a song ngc dong i, chap nhan Bai Giang cua Chua tren Nui nh la mau mc soi sang cho cuoc i:  song kho ngheo trong tinh than va n s; song hien lanh, khong gay bao lc; song an nan v nhng loi lam cua ban than va hy sinh en bu cho nhng loi pham cua ke khac; song oi khat s cong chnh, nhan t thong cam, trong sach trong tam hon; song dan than cho hoa bnh va hy sinh cho cong bang.

Moi ngi kito eu c mi goi nen thanh, ngha la, c mi goi song Tam Moi Phuc That. Giao Hoi nhac lai nhng anh ch em a song tuyet hao cac nhan c, e neu gng cho tat ca. Nhng anh ch em nay a tr nen  nhng phng the  e Thien Chua ban xuong n lanh cho moi ngui. Hom nay, mung 1 thang 11/2001, chung ta mng knh chung tat ca, ngo hau, nh cac ngai tr giup, chung ta se c ln len trong tnh yeu Chua, va tr thanh muoi at, thanh anh sang the gian.

S hiep thong cac thanh vt qua c ranh gii s chet. S hiep thong nay co Chua  lam trung tam: Ngai la Thien Chua cua s song. Hn na, ngay le cac Thanh Nam N lam noi bac y ngha cua ngay le cau nguyen cho cac linh hon vao mung 2 thang 11/2001. ay la ngay e cau nguyen va suy ngh sau xa ve mau nhiem song va chet. ... Phuc am mac khai cho chung ta biet Chua Giesu Kito co quyen tuyet oi tren cai chet the xac, va day chung ta phai biet s cai chet cua linh hon; v toi loi, linh hon b mat i an sung Chua, va nh the b loai ra khoi s song va hanh phuc.

Ngc lai, t pha Thien Chua, Ngai muon cho moi ngi c cu roi. Chnh v the ma Thien Chua a sai Con Mot xuong tran gian, ngo hau tat ca moi ngi c song doi dao. Thien Chua Cha tren tri khong muon mat i bat c ai; Ngai muon tat ca c song vi Ngai, thanh thien va tinh tuyen trong tnh yeu. Thanh thien va tinh tuyen nh c N ong Trinh Maria, mau gng tuyet hao cua nhan loai mi. Ni Me, c chieu sang  cung ch ma tat ca chung ta ang hng en. Chung ta hay trao pho nhng ngi than a qua i cho Me, vi niem hy vong se c gap lai tat ca trong Nha Cha  tren tri.

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin vi moi ngi hien dien tai quang trng thanh Phero luc o.  Roi sau khi ban phep lanh, TC  noi them vai li nh sau:

Chieu nay, ap le cac ang Linh Hon, Cha se xuong di ham en Th Thanh Phero e  cau nguyen ben canh phan mo cua nhng v tien nhiem cua Cha a c an tang ni o. Trong tinh than, Cha i en tat ca cac ngha a tren the gii, ni ma nhng anh ch em i trc chung ta, ang an ngh trong c tin va ch i ngay Song Lai. Mot cach ac biet, Cha cau nguyen cho s an ngh i i cua biet bao nan nhan cua bao lc, nhat la cac nan nhan cua nhng bao lc mi xay ra. ac biet, Cha nh cau nguyen cho tat ca nhng ai a hy sinh mang song mnh e trung thanh vi Chua Kito cho en cung. Cung vi li cau nguyen cho nhng ngi a qua i, Cha khan xin Chua ban n an  ui va nang tat ca nhng ai ang sau kho v ngi than cua ho a b hai chet the tham. Xin Thien Chua chuc lanh cho tat ca.


Back to Home Page