Chnh phu Bac Kinh phan ng

ve s iep TC gi cho ai hoi quoc te

nhan dp ky niem 400 nam Cha Matteo Ricci

nha truyen giao thi danh, en Trung quoc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

Chnh phu Bac Kinh phan ng ve s iep TC gi cho ai hoi quoc te nhan dp ky niem 400 nam Cha Matteo Ricci, nha truyen giao thi danh, en Trung quoc.

Trong hai ngay 24 va 25 thang 10/2001 va qua, ai hoc Gregoriana cua cac Cha Dong Ten trung tam Roma cung vi Vien Y-Trung quoc to chc ai hoi quoc te tai ai hoc, e mng ky niem 400 nam Cha Matteo Ricci, Dong Ten ngi Y, en truyen giao tai Trung quoc. Cha Matteo Ricci khong nhng la mot nha truyen giao, nhng con la mot nha khoa hoc, rat c  Nha Cam quyen Trung quoc va dan toc Trung quoc xa va nay knh nh biet n.  Cha a biet hoi nhap Phuc Am vao nen van hoa Trung quoc. Cha khong nhng noi, viet thanh thao tieng Trung quoc, nhng con tr nen mot ngi trong cac ngi Trung quoc, cho va v ngi dan Trung quoc, theo gng Thanh Phaolo: Toi tr nen moi s cho moi ngi.  Trong s iep gi cho cac ngi tham ai hoi, TC noi ro rang rang: Cha Matteo Ricci a lam cho mnh thanh ngi Trung quoc vi cac ngi Trung quoc en o tr nen thc s la mot ngi thanh thao tieng noi, phong tuc Trung quoc,  trong y ngha rat sau xa ve van hoa va thieng lieng cua danh t, bi v ni con ngi cua ngai, ngai biet thc hien mot s hoa hp la lung gia linh muc va nha khoa hoc, gia ngi cong giao va va ngi A Chau, gia ngi Y va ngi Trung quoc (L'Osservatore Romano, 25.10.2001, p.5).

Trong s iep, trc het TC nhac lai lch s truyen giao tai Trung quoc. Trong thi ky nay, d nhien a co nhng hoat ong cua mot so thanh vien cua Giao hoi cong giao tai Trung quoc khong tranh khoi nhng lam loi, thanh qua cay ang cua gii han cua tam hon va cua hanh ong con ngi va hn na b ieu kien hoa bi nhng tnh hnh kho khan, lien ket vi nhng bien co lch s phc tap va nhng quyen li chnh tr tng phan nhau. TC cung nhac lai nhng tranh chap ve than hoc e lai nhng ang tiec ni tam hon va tao nen nhng can tr ln lao cho tien trnh rao giang Tin Mng. Trong thi can ai, con co mot s che ch, bao ho nao o cua mot so cng quoc, a nhieu lan gii han va ngan tr ca chnh s t do hoat ong cua Giao hoi cong giao va v the gay nen nhng phan ng tieu cc oi vi Trung quoc....

Trc nhng s viec ang tiec nay, TC thanh thc cong nhan nh sau: Toi cam thay s phan nan sau xa trc nhng sai lam va gii han nay cua qua kh va toi rat tiec v nhng s viec nay a gay nen ni nhieu ngi cam giac ve s thieu sot trong s ton trong va knh ne cua Giao hoi cong giao oi vi dan toc Trung quoc, va lam cho nhieu ngi ngh rang: Giao hoi cong giao co nhng tam tnh thu ch oi vi Trung quoc. Vi nhng li le va c ch khiem ton, nh ngai a lam trong Nam Thanh va qua oi vi cac Giao hoi khac, TC nhan manh: V the, toi xin tha th va thong cam ni nhng ai cam thay b xuc pham, bat c bang cach nao, bi nhng hnh thc hanh ong nh vay cua cac tn hu Kito (ibid.).

TC viet them: Giao hoi khong phai s s that lch s va san sang - du phai au kho sau xa trong tam hon - cong nhan trach nhiem cua cac con cai mnh. ieu nay cung co gia tr cho tat ca nhng g lien ket vi moi quan he cua Giao hoi, qua kh va hien ai, vi Dan toc Trung quoc. S that lch s can phai tm kiem trong bnh than va vo t va cho en cung. ay la bon phan quan trong cac hoc gia phai lam va anh ch em na (nhng ngi tham ai hoi quoc te nay, nhng ngi thanh thao ve cac thc tai Trung quoc) co the gop phan vao cong viec tm kiem s that. Toi bao am vi anh ch em la Toa Thanh luon luon san sang gop phan va s cong tac trong cong viec tm kiem nay.

Trong phan ket thuc s iep dai, TC viet: Va chnh vi t  tng c canh tan va manh me cua tnh than thien oi vi Dan toc Trung quoc (Tnh ban hu ma Cha Matteo Ricci a viet len trong cuon sach cua ngai ve Tnh ban hu (so 1 va so 3), toi c mong chong c thay thiet lap cac con ng cu the ve thong thng va ve cong tac gia Toa Thanh va Cong hoa Nhan dan Trung quoc. Tnh than thien c nuoi dng bang nhng tiep xuc,  nhng chia se tam tnh trong hoan canh vui buon, bang tnh lien i, trao oi s giup . Toa Thanh tm kiem cach thanh thc tr nen ban hu cua moi dan toc va cong tac vi cac ngi thien ch tren cap bac the gii.

Trc nhng li le thanh thc va khiem ton cua c Gioan Phaolo II trong s iep gi cho ai hoi quoc te nhan dp mng ky niem 400 nam Cha Matteo Ricci en truyen giao tai Trung quoc, Chnh phu Bac kinh co nhng phan ng tc khac, nhng vi s de dat. Hom 25 thang 10/2001, Phat ngon vien Bo Ngoai giao Bac Kinh, tuyen bo: Chung toi se nghien cu vi nhieu chu y s iep nay. Trung quoc luon luon muon hoan thien moi quan he vi Vatican. Nhng phat ngon vien nhac lai hai ieu kien van c at ra: (1) oan tuyet ngoai giao vi ai Loan; (2) khong can thiep vao noi bo cua Trung quoc. Lan nay phat ngon vien khong nhac lai ieu kien th ba nh trc ay: cong nhan Hoi cong giao ai quoc trung thanh vi Chnh phu. Roi ngi phat ngon noi them ngay: V pho chu tch Hoi cong giao ai quoc chao mng c ch cua c Giao Hoang, nh mot bc tien dai.

Trai lai c TGM Giuseppe Pittau, Tong th ky Bo Giao duc cong giao, trc ay la Vien trng ai hoc Dong Ten tai Tokyo, va sau gi chc Vien trng ai hoc Gregoriana Roma, trc khi c bo nhiem lam TGM, mot nhan vat thanh thao cac van e Vien ong, trong buoi ket thuc Hoi ngh, nhan xet nh sau: Van e khong phai la ai Loan. Ngay t ngay mai ay, TC co the san sang co mot thoa c ay u vi Trung quoc. Va neu ngi ta mi ngai en Bac kinh, ngai san sang en. c TGM noi them: e giai quyet nhng van e hien nay, c Gioan Phaolo II a ngh en cac van e ky thuat roi. Ca van e bo nhiem giam muc na. Cac van e nay se c e ngh vi Bac kinh, khi co c hoi thuan tien. c Cha Pittau ket luan vi tn nhiem: Khong mot yeu to nao co the li khai chung ta c.

Theo Hang thong tan quoc te Fides, cac ngi cong giao Trung quoc vui mng ve s iep cua TC. Mot tn hu cong giao Bac Kinh tuyen bo: Ch co mot ngi cha ch thc, ay tnh thng  mi co the lam mot c ch nh vay cho con cai ma thoi. c Cha  Giuse Xu, Giam Muc giao phan Wanxian, bieu lo: Chung toi vui mng va cam ong. Khong ai co the hieu c cai chung toi cam nghiem trong tam hon trong luc nay. Giao s He Guanghu, nha tr thc ngi Bac kinh, HY Shan Ku-si, Giam Muc Kaohsiung (ai Loan) va Ong Raymond Tai, ai s ai Loan canh Vatican, noi en nhng dien tien co the co trong tng lai. Giao s He Guanghu tuyen bo: Co nhieu hy vong, nhng khong trong thi gian van. Ngan tr ln lao hn ca la do phe bao thu cua ang Cong san Trung quoc. oi vi HY: Can phai ch i. Tai ai Loan, ngi ta biet rang: TC co mot s quan tam ac biet oi vi Giao hoi b bach hai tai Trung quoc. ai s Raymond Tai tuyen bo: ai Loan nhn vi tam tnh  ung ho viec  xch lai gan gia Toa Thanh va Bac Kinh. Nha ngoai giao ai Loan nhan manh: TC la ngi duy nhat xin loi cac ngi Trung quoc. Khong mot quoc gia Tay phng nao, trong qua kh a xam chiem Trung quoc, co mot c ch nh vay.


Back to Home Page