Ðức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

 

Khẩu Hiệu : "Yêu Thương Và Lao Khổ"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

22/01/1914

Sinh

Tại Bà Rịa

21/09/1940

Thụ phong Linh Mục

Giáo Phận

12/07/1968

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

12/09/1968

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

3/07/2001

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

31/01/2013

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

 

Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đã an nghỉ trong Chúa ngày 31/01/2013

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page