Ðức Cha Raphael Nguyễn Văn Diệp

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long

 

Khẩu Hiệu : "Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missioanries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

20/10/1926

Sinh

Tại Long Thới

7/12/1954

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam

15/08/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

15/08/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

10/05/2000

Hưu dưỡng

Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

20/12/2007

Qua đời

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long, Việt Nam

 

Ðức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp đã được Chúa gọi về ngày 20/12/2007

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page